Tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam - chi nhánh sài gòn

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39928 tài liệu

Mô tả:

KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề án: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tháng 03/2013 KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề án: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trang Mỹ Dung MSSV: 104521 Lớp: KN1011 Giảng viên hướng dẫn: Cô Đặng Thị Thu Hằng Ngày nộp báo cáo: 06/03/2013 Tháng 3/2013 Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Họ tên người nhận xét Ký tên Báo cáo thực tập nhận thức Trang | i Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Họ tên GVHD Ký tên Báo cáo thực tập nhận thức Trang | ii Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ TRÍCH YẾU Đề án thực tập nhận thức này là xuyên suốt cả một quá trình làm việc của tôi, là một trải nghiệm bổ ích, giúp tôi hiểu rõ về cơ cấu tổ chức một ngân hàng và có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Ngoài trực tiếp làm việc tại ngân hàng, tôi còn được mở rộng thêm mối quan hệ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, và vận dụng các kiến thức đã học từ những bộ môn như: tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ, nguyên lý kế toán… thông qua các công việc tại phòng tín dụng của ngân hàng. Sự hướng dẫn nhiệt tình cùng việc trao đổi những kinh nghiệm của các anh chị tại ngân hàng đã giúp tôi tích lũy cho mình thêm những kiến thức mới, phục vụ tốt cho việc học tập hiện tại và công việc của tôi sau này. Báo cáo thực tập nhận thức Trang | iii Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn trường đại học Hoa Sen – nơi đã đào tạo tôi ngay từ những ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, đã tạo điều kiện cho tôi tham gia vào đợt thực tập nhận thức bổ ích này nhằm tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn quý báu, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp tương lai. Ngoài ra, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Đặng Thị Thu Hằng – cô phụ trách thực tập của tôi đã hướng dẫn để hoàn thành bài báo cáo này. Tôi cũng đặc biệt cảm ơn Ban Giám Đốc và các anh chị làm việc tại Exim Bank – Chi nhánh Sài Gòn đã tiếp nhận tôi vào thực tập. Đặc biệt là các anh chị tại Phòng Tín dụng – Khách hàng doanh nghiệp đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong công việc cũng như cuộc sống trong suốt quá trình tôi thực tập tại đây. Báo cáo thực tập nhận thức Trang | iv Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Bảng biểu Bảng 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Exim bank Bảng 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Exim bank – chi nhánh Sài Gòn Bảng 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Phòng Tín dụng Exim bank – chi nhánh Sài Gòn Bảng 4. Tóm tắt quy trình thực hiện hồ sơ tín dụng Hình ảnh Hình 1. Logo thương hiệu của Exim Bank Hình 2. Ngân hàng Exim Bank – chi nhánh Sài Gòn Hình 3. Phòng Tín dụng – Khách hàng Doanh nghiệp tại Exim Bank - chi nhánh Sài gòn Báo cáo thực tập nhận thức Trang | v Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BO: Back Office – Bộ phận hỗ trợ tín dụng BP: Bộ phận CBCNV: Cán bộ công nhân viên CBTD: Cán bộ tín dụng EIB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam FO: Front Office – Bộ phận quan hệ khách hàng HTK: Hàng tồn kho KDTT: Kinh doanh tiền tệ L/C: Letter of credit – Thư tín dụng NHNN: Ngân hàng nhà nước MO: Middle Office – Bộ phận thẩm định tín dụng PGD: Phòng giao dịch SG: Sài Gòn TMCP: Thương mại cổ phần TTQT: Thanh toán quốc tế TT: Telegraphic transfer – Điện chuyển tiền US: United States USD: Đô la Mỹ VN: Việt Nam VND: Việt Nam Đồng Báo cáo thực tập nhận thức Trang | vi Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ................................................................................ i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ..................................................ii TRÍCH YẾU ........................................................................................................................... iii LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................................... iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH .................................................................................. v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................................ vi MỤC LỤC ....................................................................................................................... vii,viii DẪN NHẬP ............................................................................................................................. 1 PHẦN I: GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP ...................................................................... 2 1. Giới thiệu chung ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam................................... 2 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ......................................................................... 2 1.2 Ý nghĩa thương hiệu ........................................................................................... 3 1.3 Cơ cấu tổ chức .................................................................................................... 4 1.4 Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm chủ yếu của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ................................................................................. 4 1.5 Những thành tựu của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam đạt được từ khi thành lập .................................................................................... 5 2. Giới thiệu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu VN - chi nhánh Sài Gòn ................... 11 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn ............................................................... 11 2.2 Cơ cấu tổ chức quản lý của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn ............................................................................... 14 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | vii Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ 2.3 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .......................................................... 15 PHẤN II: NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP ................................................................. 20 1. Giới thiệu bộ phận thực tập ......................................................................................... 20 2. Các công việc .............................................................................................................. 21 2.1 Các công việc đã làm ........................................................................................ 21 a) Tìm hiểu các tài liệu về sản phẩm ngân hàng, chính sách tín dụng của EIB ................................................................................................................... 21 b) Học cách nghe, nói chuyện điện thoại ................................................................ 22 c) In ấn, photocopy ................................................................................................. 22 d) Sắp xếp chứng từ, hồ sơ tín dụng ....................................................................... 23 2.2 Các quy trình để cho ra bộ hồ sơ tín dụng ........................................................ 23 3. Tổng kết các kiến thức thực tế đã tiếp thu được ......................................................... 26 3.1. Kỹ năng làm việc ............................................................................................. 26 3.2. Kiến thức chuyên môn ..................................................................................... 27 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN ............................................................................... 28 1. Nhận xét....................................................................................................................... 28 2. Thuận lợi và khó khăn ................................................................................................. 28 3. Đánh giá....................................................................................................................... 29 KẾT LUẬN ............................................................................................................................ 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................................... 31 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | viii Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ DẪN NHẬP Khi đi vào đợt thực tập nhận thức, tôi đã xác định cho mình các mục tiêu sau:  Mục tiêu 1: Tiếp cận với một môi trường làm việc thực tế tại ngân hàng  Mục tiêu 2: Ứng dụng các kỹ năng mềm đã được học tại trường lớp như kỹ năng giao tiếp, ứng xử và các kiến thức chuyên ngành đã học vào thực tế  Mục tiêu 3: Làm quen các công việc của một nhân viên ngân hàng và học tập tác phong làm việc của những anh chị nhân viên trong ngân hàng  Mục tiêu 4: Đúc kết những kinh nghiệm quý báu cho bản thân trong quá trình thực tập Với chuyên ngành được học là Tài chính – Ngân hàng, tôi đã được tiếp nhận thực tập tại Phòng tín dụng – Khách hàng doanh nghiệp của Eximbank chi nhánh Sài Gòn Qua đợt thực tập nhận thức này, tôi đã hoàn thành được phần nào các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên do thời gian còn hạn hẹp nên các kiến thức tiếp thu được vẫn còn hạn chế. Tôi cũng đã nhận thức được công việc của một nhân viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp tại ngân hàng và có được những kinh nghiệm trong giao tiếp, ứng xử cũng như tác phong làm việc trong tập thể. Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 1 Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ PHẦN I: GIỚI THIỆU 1. GIỚI THIỆU CHUNG NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – EXIM BANK: Tên công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Tên viết tắt: EXIM BANK Tên nước ngoài: Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank. Trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center - số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM 1.1 . Lịch sử hình thành và phát triển Eximbank được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank), là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam. Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động ngày 17/01/1990. Ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NH-GP cho phép Ngân hàng hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng tương đương 12,5 triệu USD với tên mới là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank), gọi tắt là Vietnam Eximbank. Đến nay vốn điều lệ của Eximbank đạt 12.335 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 13.317 tỷ đồng. Eximbank hiện là một trong những Ngân Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 2 Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khối Ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước với Trụ Sở Chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh và 207 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc và đã thiết lập quan hệ đại lý với 869 Ngân hàng tại 84 quốc gia trên thế giới. 1.2. Ý nghĩa thương hiệu Hình 1: Logo thương hiệu EXIM BANK Nguồn: eximbank.com.vn Màu xanh dương của Logo là màu xanh của biển trời, màu xanh của sự thân thiện, khát vọng thành công và hội nhập Nhìn tổng thể, logo của Eximbank trông giống như một con thuyền đang căng buồm lướt sóng với mong muốn con thuyền Eximbank sẽ mãi vững mạnh và ngày càng phát triển hướng tới việc tiếp cận tầm cao của lĩnh vực ngân hàng tài chính Ngân hàng hiện đại. Logo Eximbank với chữ viết tắt EIB tạo thành một vòng tròn giống như quả địa cầu nêu lên ý nghĩa Eximbank mong muốn trở thành một ngân hàng có quan hệ đại lý rộng khắp với các ngân hàng trên thế giới. Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 3 Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ 1.3. Cơ cấu tổ chức: Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát Tổng Giám Đốc Giám Đốc Điều Hành Phó Tổng Giám Đốc Bảng 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của EXIM BANK Nguồn: Tự vẽ 1.4. Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm chủ yếu của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam  Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi;  Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư;  Nhận vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;  Cho vay ngắn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu, công trái và giấy tờ có giá;  Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc;  Thanh toán quốc tế; đầu tư vào chứng khoán và các giấy tờ có giá;  Dịch vụ thanh toán và phát hành thẻ nội địa, thẻ quốc tế Visa, MasterCard, VisaDebit;  Dịch vụ ngân quỹ; Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 4 Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________  Dịch vụ tài chính trọn gói dành cho du học sinh;  Dịch vụ tư vấn tài chính;  Các dịch vụ ngân hàng khác. 1.5. Những thành tựu cùa Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam đạt được từ khi thành lập:  Trước năm 2005:  Năm 1991 và năm 1992 được Ngân hàng Nhà Nước và Bộ Tài Chính tín nhiệm giao thực hiện một phần chương trình tài trợ không hoàn lại của Thụy Điển cho các đơn vị Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu.  Năm 1993, Vietnam Eximbank được chọn để thực hiện chương trình viện trợ của chính phủ Thụy Sĩ, và bản thân Ngân hàng cũng nhận được một phần viện trợ từ chương trình này.  Năm 1995, Vietnam Eximbank là thành viên Hiệp hội các định chế tài trợ phát triển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ADFIAP) o Được Ngân hàng Nhà Nước chọn là Ngân hàng đầu mối tham gia chương trình hàng đổi hàng với Indonesia theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Thương Mại Việt Nam với Phòng Thương Mại và Công Nghiệp nước cộng hòa Indonesia. o Đã thành lập phòng kinh doanh ngoại hối (dealing room) sử dụng hệ thống giao dịch Reuters. o Được chọn là 1 trong 6 Ngân hàng Việt Nam tham gia thực hiện Dự án hiện đại hoá Ngân hàng (Bank Modernization Project) do Ngân Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 5 Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ hàng Nhà Nước Việt Nam tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Thế Giới. o Đã được hai tổ chức thẻ tín dụng lớn nhất thế giới là Master Card International và Visa International chấp nhận làm thành viên chính thức (principal member) o Đã tham gia vào hệ thống SWIFT (Tổ chức viễn thông tài chính liên Ngân hàng toàn cầu) từ năm 1995.  Năm 1998 được CHASE MANHATTAN BANK (US) New York tặng giải thưởng “1998 Best Services Quality Award”.  Tháng 11/2003, triển khai hệ thống thanh toán nội hàng trực tuyến toàn hệ thống.  Năm 2005:  Tháng 3/2005, kết nối thành công hai hệ thống thanh toán thẻ nội địa Vietcombank - Eximbank.  Tháng 6/2005, là Ngân hàng duy nhất được chọn làm đại diện cho khối Ngân hàng TMCP vinh dự được Thống đốc NHNN Việt Nam trao tặng bằng khen và phần thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu thầu trái phiếu chính phủ tại NHNN.  Tháng 9/2005, nhận cúp vàng Top ten sản phẩm uy tín chất lượng cho sản phẩm hỗ trợ du học trọn gói do Cục sở hữu trí tuệ và Hội sở hữu trí tuệ công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin & tư vấn quản lý QVN cùng báo điện tử Saigon News hợp tác tổ chức. Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 6 Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________  Tháng 11/2005, Eximbank là Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thẻ thanh toán Quốc tế mang thương hiệu Visa Debit.  Năm 2006:  Tháng 01/2006, đã vinh dự được nhận bằng khen do Ngân hàng Standard Chartered Bank trao tặng về chất lượng dịch vụ điện thanh toán quốc tế (chất lượng dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực thanh toán quốc tế qua mạng thanh toán viễn thông liên ngân hàng)  Tháng 01/2006, đã vinh dự nhận giải cúp vàng thương hiệu Việt trong cuộc bình chọn CÚP VÀNG TOPTEN THƯƠNG HIỆU VIỆT (lần thứ 2) do Mạng Thương Hiệu Việt kết hợp cùng Hội sở hữu công nghiệp Việt Nam hợp tác tổ chức.  Tháng 04/2006, Eximbank đạt giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2005” do độc giả của Thời Báo Kinh tế Việt nam bình chọn. Quy trình đánh giá và lựa chọn được Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp cùng Cục xúc tiến Thương Mại tổ chức.  Năm 2007:  Tháng 1/2007, đã vinh dự được nhận bằng khen do Ngân hàng Standard Chartered Bank trao tặng về chất lượng dịch vụ điện thanh toán quốc tế (chất lượng dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực thanh toán quốc tế qua mạng thanh toán viễn thông liên Ngân hàng).  Tháng 4/2007, Eximbank đạt giải thưởng “Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2007” do đọc giả của Thời Báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn. Qui trình đáng giá và Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 7 Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________ lựa chọn được Thời Báo Kinh Tế Việt Nam phối hợp cùng Cục xúc tiến Thương Mại tổ chức.  Tháng 5/2007, Eximbank nhận được bằng chứng nhận do Ngân hàng HSBC trao tặng về chất lượng dịch vụ điện thanh toán quốc tế (chất lượng dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực thanh toán quốc tế qua mạng thanh toán viễn thông liên Ngân hàng).  Tháng 5/2007, Eximbank chính thức trở thành thành viên của tổ chức IFC (Công ty tài chính Quốc tế toàn cầu)  Tháng 10/2007, Eximbank được Ban tổ chức Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam trao tặng danh hiệu "Thương Hiệu Vàng”.  Tháng 11/2007, Eximbank đạt giải “Top Trade Servicer” do Báo Thương Mại trao tặng về những thành tựu đã đạt được trong quá trình hoạt động.  Năm 2008:  Tháng 2/2008, Eximbank được Wachovia Bank N.A New York trao tặng bằng khen về Thanh toán Quốc Tế Xuất Sắc. Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận và đánh giá cao quá trình xử lý nghiệp vụ thanh toán tự động nhanh chóng, chuẩn xác và chuyên nghiệp trong dịch vụ điện thanh toán quốc tế.  Tháng 2/2008, Eximbank vinh dự nhận được danh hiệu “Dịch vụ được hài lòng nhất năm 2008” do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức bình chọn lấy ý kiến của hàng nghìn người tiêu dùng trên cả nước. Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 8 Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________  Tháng 4/2008, Eximbank đạt danh hiệu “Thương Hiệu Mạnh 2007” do báo Kinh Tế Việt Nam và Bộ Thương Mại. Trong 4 năm liên tiếp Eximbank đã được người tiêu dùng trên cả nước bình chọn.  Tháng 7/2008, Eximbank vinh dự nhận được danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí The Banker trao tặng.  Năm 2009:  Tháng 03/2009, Eximbank nhận Giải Thưởng Thanh Toán Xuyên Suốt (STP Award) năm 2009 do ngân hàng Bank of New York Mellon trao tặng .  Tháng 04/2009, Eximbank vinh dự nhận giải thưởng Vàng "Thanh toán quốc tế và quản lý tiền mặt” năm 2010 do ngân hàng HSBC trao tặng.  Tháng 5/2009, Eximbank nhận giải thưởng “Thương hiệu được người tiêu dùng bình chọn” do độc giả báo Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn.  Năm 2010:  Tháng 02/2010, Eximbank nhận Giải Thưởng Thanh Toán Xuyên Suốt (STP Award) năm 2009 do ngân hàng Bank of New York Mellon trao tặng .  Tháng 03/2010, Eximbank vinh dự nhận giải thưởng Vàng “Thanh toán quốc tế và quản lý tiền mặt” năm 2010 do ngân hàng HSBC trao tặng.  Tháng 4/2010, Eximbank nhận giải thưởng “Thương hiệu Việt được yêu thích nhất” do độc giả báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng. Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 9 Trường Đại học Hoa Sen KN1011 _____________________________________________________________________  Tháng 5/2010, Eximbank nhận giải thưởng “Thương hiệu được người tiêu dùng bình chọn” do độc giả báo Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn.  Tháng 6/ 2010, Eximbank đoạt giải thưởng thương hiệu chứng khoán uy tín năm 2010.  Tháng 7/2010, Eximbank đạt giải thưởng "Báo cáo thường Niên Xuất sắc nhất năm 2010” do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và báo Đầu tư Chứng khoán trao tặng.  Năm 2011:  Tháng 02/2011, Eximbank nhận Giải Thưởng Thanh Toán Xuyên Suốt (STP Award) năm 2010 do ngân hàng Bank of New York Mellon trao tặng .  Tháng 03/2011, Eximbank vinh dự nhận giải "Thanh toán quốc tế xuất sắc” năm 2010 do ngân hàng HSBC trao tặng. Đây là năm thứ 10 liên tiếp ngân hàng HSBC trao tặng danh hiệu này cho Eximbank.  Tháng 4/2011, Eximbank nhận giải thưởng “Thương hiệu được người tiêu dùng bình chọn” do độc giả báo Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn.  Năm 2012:  Tháng 3/2012 Eximbank đạt Giải Báo cáo thường niên Xuất Sắc 2011 do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM trao tặng.  Tháng 4/2012 Giải “Thương hiệu mạnh Việt Nam” được Thời Báo kinh tế Việt Nam bình chọn liên tiếp trong nhiều năm. Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 10
- Xem thêm -