Tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức tại công ty cổ phần vinamit

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 154 |
  • Lượt tải: 2
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : Công Ty Cổ Phần Vinamit Thời gian thực tập : Từ 07 / 01 /2013 đến 09 / 03/ 2013 Giáo viên hƣớng dẫn : Cô Phạm Nhật Bảo Quyên Sinh viên thực hiện : Phan Thị Ngọc Trâm Lớp : TC1011 TP Hồ Chí Minh, tháng 03 - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : Công Ty Cổ Phần Vinamit Thời gian thực tập : Từ 07 / 01 /2013 đến 09 / 03/ 2013 Giáo viên hƣớng dẫn : Cô Phạm Nhật Bảo Quyên Sinh viên thực hiện : Phan Thị Ngọc Trâm Lớp : TC1011 TP Hồ Chí Minh, tháng 03 - 2013 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành nội dung bài báo cáo thực tập nhận thức này, trƣớc tiên em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Kinh tế Thƣơng mại trƣờng Đại học Hoa Sen đã hết lòng tận tâm truyền đạt những kiến thức cũng nhƣ những chuyên môn nghiệp vụ cho em để có thể ứng dụng vào thực tế. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn thầy Ngô Hữu Hùng, thầy phụ trách hƣớng dẫn thực tập nhận thức và cô Phạm Nhật Bảo Quyên là ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn, chỉ bảo cho em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành bài báo cáo. Tiếp đó em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Công ty Cổ Phần Vinamit đã tiếp nhận em vào thực tập, em xin cảm ơn các cô chú cùng các anh chị trong công ty đã luôn giúp đỡ, tạo môi trƣờng thân thiện, năng động trong lúc em thực tập tại Công ty, đặc biệt em xin cảm ơn chị Lê Thùy Linh – trƣởng phòng nhân sự đã hƣớng dẫn, truyền đạt cho em những kinh nghiệm thực tế quý báu trong quá trình viết bài báo cáo này. Đồng thời em xin cảm ơn ba mẹ và một số anh chị, bạn bè thân là những ngƣời đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em trong thời gian thực tập nhận thức. Sau cùng em xin kính chúc Ban Giám Hiệu, các thầy cô trƣờng Đại học Hoa Sen, Ban Giám đốc cùng tập thể nhân viên Công ty Cổ Phần Vinamit thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2012. SVTT : Phan Thị Ngọc Trâm 1 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Tp.HCM, ngày… tháng…. năm 2013 Ngƣời nhận xét 2 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Tp.HCM, ngày… tháng… năm 2013 Giảng viên hƣớng dẫn 3 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................... 1 NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ........................................................................ 2 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ............................................................. 3 NHẬP ĐỀ ............................................................................................................................ 6 I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VINAMIT: .................................................................. 7 I.1. Lịch sử hình thành và phát triển: ............................................................................... 8 I.2. Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty: .......................................................................... 11 I.3. Các thành tựu: .......................................................................................................... 11 I.4. Các dòng sản phẩm: ................................................................................................. 12  Dòng sản phẩm Vinatural:................................................................................... 14  Dòng sản phẩm LV: ............................................................................................. 15  Dòng sản phẩm Kẹo bơ: ...................................................................................... 16  Hạt sen sấy: .......................................................................................................... 16 I.5. Cơ cấu tổ chức Công Ty Cổ Phần Vinamit: ............................................................ 17 I.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty: ...................................................... 17 I.5.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban trong công ty: ............................... 17 II. CÁC CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY: ..................................................... 20 II.1. Mục tiêu thực tập: ................................................................................................... 20 II.2. Cập nhật và sắp xếp lại Hợp đồng lao động: .......................................................... 20 II.3. Học cách sử dụng máy in, máy photocopy, máy fax: ............................................ 22 4 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 II.4. Cách nhận điện thoại và chuyển line: ..................................................................... 23 II.5. Đánh máy, photo bảng giá sản phẩm tết: ............................................................... 23 II.6. Bán hàng tại showroom: ......................................................................................... 24 II.7. Tiếp nhận công văn đến, đi: ................................................................................... 26 II.8. Các công việc khác đƣợc tiếp xúc: ......................................................................... 26 III. NHẬN XÉT: ............................................................................................................... 27 IV. NHẬN XÉT BẢN THÂN: ......................................................................................... 28 IV.1. Nhận xét: ............................................................................................................... 28 IV.2. Thuận lợi và khó khăn: ......................................................................................... 28  Khó khăn: ............................................................................................................. 28  Thuận lợi: ............................................................................................................. 29 IV.3. Đánh giá: ............................................................................................................... 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 30 PHỤ LỤC .......................................................................................................................... 30 5 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 NHẬP ĐỀ Sau những giờ tích lũy kiến thức lý thuyết trên giảng đƣờng Đại học, sinh viên nào cũng muốn đƣợc quan sát môi trƣờng làm việc thực tế và cách ứng dụng những lý thuyết đã đƣợc học, và thực tập tốt nghiệp luôn là vấn đề đƣợc quan tâm lo lắng của các bạn sinh viên. Trƣờng Đại học Hoa Sen hiểu rõ mối quan tâm này và đã tạo điều kiện cho sinh viên làm quen trƣớc khi thực tập tốt nghiệp bằng cách thêm vào chƣơng trình học đợt thực tập nhận thức. Khi tham gia thực tập nhận thức, sinh viên sẽ có cơ hội làm quen với môi trƣờng làm việc thực tế ở doanh nghiệp, học hỏi đƣợc thêm nhiều kiến thức và biết cách ứng dụng lý thuyết vào thực tế, phát triển những kỹ năng cần thiết khi làm việc trong một tập thể đa dạng. Các mục tiêu cụ thể của em trong đợt thực tập nhận thức tại Công ty Cổ phần Vinamit: 1. Hoàn thành tốt đợt Thực Tập nhận thức. 2. Làm quen với môi trƣờng doanh nghiệp: học hỏi tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp từ các anh chị đi trƣớc. 3. Hiểu đƣợc mô hình tổ chức của Công ty, quan sát môi trƣờng thực tế và phát triển những kỹ năng giao tiếp nơi công sở. 4. Áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào công việc, rút kinh nghiệm và tích lũy thêm kiến thức cho bản thân. 5. Đúc kết đƣợc những kinh nghiệm thực tế, rèn luyện cho bản thân những kỹ năng thực tế và cần thiết cho sau này. Bài cáo cáo là bản tóm lƣợc các nội dung em đã đƣợc chỉ dẫn trong thời gian thực tập tại Công ty, cụ thể là những công việc làm hàng ngày. Vì thời gian thực tập có giới hạn và vì kinh nghiệm thực tế của em không nhiều nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của các thầy cô và các anh chị. 6 Trường Đại Học Hoa Sen I. TC1011 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VINAMIT:  Tên công ty: Công ty Cổ Phần Vinamit  Tên nƣớc ngoài: Vinamit Joint-Stock Company  Tên viết tắt: Vinamit JSC  Trụ sở chính: 81/3 Ấp 1, Tân Định, Bến Cát, Bình Dƣơng  Văn phòng: 83 Nguyễn Du, phƣờng Bến Nghé, Tp.HCM  Loại hình công ty: Công ty Cổ Phần  Ngày thành lập: 1991  Số điện thoại: 08 38272555  Fax: 08 38251868  Email: info@vinamit.com.vn  Website: http://www.vinamit.com.vn  Mã số thuế: 3700247713  Số tài khoản: 0071000360570 – Ngân hàng Vietcombank Tp.HCM  Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Ông Nguyễn Lâm Viên  Logo công ty: 7 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 I.1. Lịch sử hình thành và phát triển: Xuất phát từ ý tƣởng mang đến một hƣơng vị mới cho cuộc sống hiện đại, tạo ra những cơ hội tiêu thụ và phát triển lớn hơn cho ngƣời nông dân và nền nông nghiệp Việt Nam, công ty Vinamit đã chính thức thành lập năm 1991 tại Bình Dƣơng và nhanh chóng trở thành một tên tuổi lớn trong lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ cao trong khai thác và chế biến nông sản tại Việt Nam. Sau 15 năm, hiện Vinamit đã có mặt và điều hành hoạt động ở hầu hết các tỉnh và thành phố lớn trên toàn quốc. Mức tăng trƣởng 35% đƣợc giữ vững trong 5 năm gần đây với tỷ trọng xuất khẩu chiếm 60% doanh số. Vinamit có 600 nhân viên chính thức và 3000 nhân công thời vụ, đang là công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông sản thực phẩm khô và trái cây sấy. Hình 1: Văn phòng Vinamit tại Bình Dương (Nguồn: website công ty) Vinamit đã và đang xây dựng các vùng nguyên liệu rộng khắp tại các tỉnh thành, nơi hội đủ các điệu kiện về khí hậu và thổ nhƣỡng. Việc đầu tƣ chuyên sâu này giúp công ty luôn chủ động trong nguồn nguyên liệu đầu vào. Hiện tại Vinamit sở hữu khoảng 8 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 50,000 hecta đất nông nghiệp đƣợc phân bố tại các tỉnh nông nghiệp trọng điểm trên toàn quốc. Bên cạnh việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, Vinamit còn kết hợp với ngƣời nông dân trong việc canh tác, cải tạo giống và bao tiêu sản phẩm sau khi thu họach. Việc làm thiết thực này không những đem lại sự phát triển kinh tế cho ngƣời nông dân mà còn góp phần trong việc phát triển nền kinh tế nông nghiệp địa phƣơng, tiếp tục cung ứng nguồn nguyên liệu ổn định và chủ động cho Vinamit Vinamit hiện có hai cụm nhà máy chế biến hòan chỉnh với quy mô 10 hecta, công xuất 20 tấn thành phẩm/ ngày. Tại đây, việc sản xuất và đóng gói đƣợc thực hiện và giám sát nghiêm ngặt theo những tiêu chuẩn quản lý chất lƣợng quốc tế BVQI, HACCP, GMP, ISO, đảm bảo cho thành phẩm có đƣợc sự tin tƣởng và đánh giá cao ở mọi thị trƣờng mà Vinamit tham gia. Để vận hành những quy trình công nghệ hiện đại yêu cầu phải có đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao và lòng nhiệt tình công việc. Vinamit hiện có trên 500 nhân sự chuyên nghiệp, trực thuộc trong hệ thống văn phòng, nhà máy, đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách hàng… phủ rộng trên tòan quốc. Ngoài những chính sách kinh doanh hiệu quả, Vinamit cũng luôn có những chính sách xã hội đối với công nhân viên và nhiệt tình tham gia vào những hoạt động cộng đồng xã hội nhƣ bảo trợ, tặng học bổng cho học sinh nghèo vƣợt khó, bảo trợ trẻ em khuyết tật…. Trong thời gian tới, Vinamit quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển kinh doanh, nâng cao chất lƣợng, cải tiến mẫu mã, tiếp tục khẳng định là thƣơng hiệu đƣợc nhiều ngƣời Việt Nam ƣa chuộng. Nhờ có công nghệ hiện đại và sản phẩm đảm bảo chất lƣợng, doanh thu và kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Vinamit không ngừng tăng trƣởng, đạt mức từ 35% từ năm 2001 đến nay. Đối với thị trƣờng nội địa, sản phẩm của Vinamit đã chiếm đến 90% thị phần tiêu thụ, 60% tổng sản phẩm của Vinamit đã đƣợc xuất khẩu sang khối Asean, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản và có mặt tại các thị trƣờng khó tính ở châu Âu và Bắc Mỹ. Vinamit hiện đã và đang xây dựng mạng lƣới chi nhánh tại 69 tỉnh 9 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 trên toàn quốc. Các hệ thống siêu thị lớn nhất Việt Nam nhƣ Metro, Maximart, Big-C, Co-op, Hapro (Hà Nội) hiện đều có bán sản phẩm của Vinamit. Giờ đây Vinamit đang tiếp tục phát triển các mục tiêu của mình. Việt Nam gia nhập WTO, nhu cầu sản phẩm chắc chắn sẽ tăng cao, việc tiếp tục xây dựng những nhà máy quy mô hơn đang là những mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng. Những thách thức của Vinamit vẫn còn đó. Trái cây Việt Nam với công nghệ của Vinamit sẽ trở thành thức ăn nhanh trên khắp thế giới, ngƣời ta dùng sản phẩm sấy khô Vinamit vì chất lƣợng và hƣơng vị Việt Nam và vì một cuộc sống năng động tốt đẹp hơn, đó mới chính là ƣớc vọng lớn của Vinamit. Hình 2: Thương hiệu Vinamit qua các thời kỳ (Nguồn: Website công ty) 10 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 I.2. Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty:  Về tầm nhìn: Xây dựng Vinamit trở thành công ty thực phẩm tốt cho sức khỏe hàng đầu Việt Nam, nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam ra tầm thế giới.  Về sứ mệnh: Phát triển vững bền dựa trên nền tảng xây dựng chuỗi giá trị từ gốc đến ngọn, đƣợc quản lý bởi hệ thống đƣợc giao quyền, với tinh thần và trách nhiệm dân tộc.  Nguyên tắc hành xử: Tự hào với các sản phẩm công ty đang kinh doanh. Cân đối mục tiêu dài hạn và ngắn hạn. Tôn trọng lẫn nhau và thành công cùng nhau. Minh bạch và thẳng thắn. Chia sẻ với cộng đồng, xây dựng niềm tự hào dân tộc. I.3. Các thành tựu: Sau hơn 20 năm hoạt động trên thị trƣờng Việt Nam, Công ty Cổ phần Vinamit đã đạt đƣợc nhiều thành tựu cũng nhƣ những chứng nhận nhƣ Hàng Việt Nam chất lƣợng cao; đạt chuẩn ISO 9001:2000; HACCP… 11 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 Hình 3: Những thành tựu của công ty qua các năm (Nguồn: website công ty) I.4. Các dòng sản phẩm: Khoa học ứng dụng trong kỹ thuật chọn giống và canh tác đƣợc đánh giá là khâu then chốt trong việc tạo ra năng xuất và chất lƣợng sản phẩm của Vinamit. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên môn và giàu kinh nghiệm là điểm tựa vững chắc cho những 12 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 kế hoạch phát triển. Phòng thí nghiệm và các trại ƣơm giống ứng dụng thực hành đƣợc phân bố đều ở những vùng nông nghiệp chuyên canh. Những giống cây trồng mới với những ƣu điểm vƣợt trội đƣợc liên tục nghiên cứu lai tạo và cho ra đời, góp phần đáng kể vào năng suất, sản lƣợng thu họach và sự phát triển ổn định cho Vinamit. Những ƣu điểm này không chỉ mang lại sức mạnh phát triển mạnh mẽ cho Vinamit mà còn xây dựng uy tín của công ty đối với ngƣời nông dân và ngành nông nghiệp Việt Nam. Nhu cầu đảm bảo về chất lƣợng và tính dinh dƣỡng của sản phẩm cũng đƣợc Vinamit tuân thủ nghiêm ngặt, trải qua những quy trình sơ chế khép kín và cấp đông bởi các Nhà máy sơ chế và kho cấp đông, đƣợc xây dựng tại các vùng nguyên liệu trọng điểm. Từ những sự đầu tƣ đúng mức này, nguồn nguyên liệu cho Vinamit trên tòan quốc đƣợc vận chuyển về các nhà máy sản xuất luôn đƣợc bảo quản và duy trì chất lƣợng tốt, đảm bảo phục vụ cho mục tiêu sản xuất ra những sản phẩm có chất lƣợng cao. Hình 4: Dây chuyền chế biến hiện đại, khép kín (Nguồn: Website công ty) Hiện nay, công ty Vinamit đang có đến 4 dòng sản phẩm, bao gồm: Vinatural, LV, Kẹo bơ và Hạt sen sấy. Ngoài ra trƣớc đây công ty còn có thêm 2 dòng sản phẩm là Follow Me và Tomeli, nhƣng hiện nay đã tạm ngƣng sản xuất 2 dòng sản phẩm này để xem xét lại. 13 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011  Dòng sản phẩm Vinatural: (hay còn đƣợc gọi tắt là Vina) Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất của công ty, với chất lƣợng tốt nhất, hƣớng đến kênh tiêu thụ là những ngƣời có thu nhập cao, mức sống cao trên thị trƣờng. Dòng sản phẩm này bao gồm: Mít sấy, Chuối sấy, Khoai lang sấy, Khoai môn sấy, Dứa sấy, Trái cây sấy. Ngoài ra để cho khách hàng dễ dàng lựa chọn, trong mỗi loại sản phẩn, công ty còn chia ra nhiều khối lƣợng: 100g, 250g, 500g. Hình 5: Mít sấy Vina Hình 6: Chuối sấy Vina Hình 8: Thơm sấy Vina Hình 9: Khoai môn sấy Vina (Nguồn: website công ty) 14 Hình 7: Khoai lang sấy Vina Hình 10: Trái cây sấy Vina Trường Đại Học Hoa Sen TC1011  Dòng sản phẩm LV: Hình 11: Logo LV (Nguồn: Website công ty) Dòng sản phẩm này nhằm hƣớng đến những ngƣời có thu nhập trung bình và thấp, nên giá cả đƣợc coi là mềm hơn so với dòng sản phẩm Vinatural. Tuy nhiên, không vì giá cả thấp mà chất lƣợng của dòng sản phẩm này không đảm bảo chất lƣợng. Vì tiêu chí của công ty là đƣa sản phẩm đến tay tất cả mọi ngƣời và chất lƣợng vẫn luôn đảm bảo. Vậy nên, tuy chất lƣợng có thua kém dòng sản phẩm cao cấp Vinatural một chút, nhƣng vẫn luôn đảm bảo những tiêu chuẩn chất lƣợng đặt ra ngay từ đầu. Dòng sản phẩm này cũng gồm các mặt hàng: Mít sấy, Chuối sấy, Khoai lang sấy, Khoai môn sấy và Trái cây sấy. Hình 10: Mít sấy LV Hình 11: Chuối sấy LV Hình 13: Khoai lang sấy LV Hình 12: Trái cây sấy LV Hình 14: Khoai môn sấy LV (Nguồn: Website công ty) 15 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011  Dòng sản phẩm Kẹo bơ: Đây là dòng sản phẩm hoàn toàn khác so với 2 dòng sản phẩm trƣớc. Dòng sản phẩm nay đƣợc lấy nguyên liệu từ đậu phộng. Hình 15: Kẹo bơ đậu phộng (Nguồn: Website công ty)  Hạt sen sấy: Đây là dòng sản phẩm mới đƣợc công ty tung ra thị trƣờng nhân dịp tết nguyên đán vừa qua. Sau hơn nửa năm nghiên cứu và thử nghiệm, dịp tết vừa qua công ty đã hoàn chỉnh sản phẩm mới này. Sản phẩm hạt sen sấy hiện nay của công ty gồm 4 hƣơng vị: Hạt sen truyền thống, Hạt sen ô mai, Hạt sen trà xanh và Hạt sen mật ong. Hình 16: Hạt sen sấy (Nguồn: Hình ảnh của công ty) 16 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011 I.5. Cơ cấu tổ chức Công Ty Cổ Phần Vinamit: I.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty: Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức công ty (Nguồn: tài liệu công ty) I.5.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban trong công ty:  Phòng Kinh doanh: - Lập kế hoạch bán hàng cho Công ty trong từng năm. - Thống kê và phân tích các số liệu để điều chỉnh kịp thời. - Quản lý và kiểm soát việc cung cấp hàng hóa cho thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. Mở rộng kênh phân phối và phát triển thƣơng hiệu trong thị trƣờng nội địa. Xây dựng kế hoạch phát triển thị trƣờng và phối hợp nhà máy tổ chức thực hiện kế hoạch đã định. - Kiểm soát quá trình chất lƣợng hàng hóa và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu so với những đối thủ trong nƣớc trong suốt quá trình lƣu thông hàng hóa. - Cập nhật mọi hoạt động kinh doanh hằng ngày. 17 Trường Đại Học Hoa Sen TC1011  Phòng Marketing: - Hoạch định các chiến lƣợc kinh doanh, tiếp thị, quảng bá thƣơng hiệu đến ngƣời tiêu dùng phù hợp với từng giai đoạn, đối tƣợng khách hàng, thị hiếu ngƣời tiêu dùng. - Lập các kế hoạch cho các chiến lƣợc đó. - Thống kê, ghi nhận, sửa đổi kịp thời hoặc đề xuất với cấp trên mọi phản ánh của thị trƣờng một cách kịp thời và hiệu quả.  Phòng Tài chính – Kế toán: - Quản lý công tác tài chính của công ty. - Tƣ vấn, tham mƣu để xuất Tổng giám đốc xây dựng các kế hoạch tài chính định kỳ của công ty. - Lập kế hoạch vay vốn ngân hàng và các hình thức huy động khác. - Lập kế hoạch đầu tƣ tài chính và đầu tƣ tiền tệ. - Lập kế hoạch đầu tƣ mua sắm thiết bị, xây dựng cơ bản, phƣơng tiện phục vụ cho các dự án của Công ty. - Lập kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của chế độ Kế toán – tài chính của Nhà nƣớc. - Quản lý các khoản thu – chi hằng ngày. - Tổ chức kiểm tra các khoản thu, chi tiền vốn, sử dụng vật tƣ, thiết bị và tài sản của Công ty. - Tham mƣu việc phân phối và xây dựng các chính sách phân phối lợi nhuận của Công ty một cách hiệu quả.  Phòng Nhân sự: - Sắp xếp, tổ chức bộ máy, quản lý và tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng nhân sự cho Công ty. - Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhân sự. - Tổ chức các công tác thi đua, khen thƣởng, kỷ luật. - Tổ chức các công tác pháp chế, giải quyết khiếu nại, yêu cầu của nhân viên. 18
- Xem thêm -