Tài liệu Báo cáo thực tập-nghiên cứu,thiết kế máy ép lá tràu không sử dụng cho quá trình sản xuất chế phẩm sinh học bokashi

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 9
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU,THIẾT KẾ MÁY ÉP LÁ TRẦU KHÔNG SỬ DỤNG CHO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC BOKASHI Nhóm nghiên cứu : Giáo viên hƣớng dẩn: Nguyễn Đắc Thanh Đậu Anh Tuấn Nguyễn Mạnh Tuấn Nguyễn Quang Lịch 1. 2. 3. 4. ĐẶT VẤN ĐỀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. ĐẶT VẤN ĐỀ • Bokashi là chế phẩm sinh học đƣợc chiết xuất từ lá trầu do nhóm nghiên cứu trƣờng Đại Học Nông Lâm Huế nghiên cứu và sản xuất. • Bokashi dùng để điều trị các bệnh do vi khuẩn gây ra trên động vật thủy sản rất thân thiện với môi trƣờng. • Việc sản xuất chế phẩm Bokashi còn gặp nhiều khó khăn nhất là công đoạn ép và chiết xuất tinh dầu sau khi lên men. • Thiết bị dùng cho sản xuất Bokashi còn hạn chế, các máy móc có sẵn trên thị trƣờng không phù hợp. • Việc nghiên cứu chế tạo thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất Bokashi là cần thiết hiện nay và đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra. • Trƣớc những khó khăn đó đề tài thực hiện nhằm mục đích: Tính toán thiết kế và chế tạo mẫu máy ép với công suất 20kg/h (MEV-20) nhằm góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao năng suất và hiệu quả của quá trình sản xuất Bokashi. 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Tình hình nuôi tôm và sử dụng chế phẩm sinh học • Nuôi trồng thủy sản (NTTS) có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp ở nƣớc ta cũng nhƣ một số nƣớc trên thế giới. • NTTS đang phát triển mạnh ở nhiều tĩnh thành trong cả nƣớc bên cạnh hiệu quả kinh tế NTTS mang lại thì việc sản xuất ồ ạt, thiếu quy hoạch ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng sinh thái. • Do đó trong những năm qua xu hƣớng nghiên cứu các loại chế phẩm sinh học không độc hại, không gây ô nhiễm môi trƣờng đang đƣợc nhiều ngƣời quan tâm. • Chế phẩm sinh học bokashi đƣợc xem là một trong những hƣớng nghiên cứu mới trong phòng và trị bệnh cho các loài thủy sản nói chung và cho các vùng nuôi tôm nói riêng. 2.3 Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học Bokashi Bokashi là một chế phẩm vi sinh, vì vậy tỷ lệ giữa các thành phần nguyên liệu cũng như hàm lượng của chúng phải đảm bảo để cung cấp cơ chất cho hệ vi sinh vật sau này, trong đó thành phần vi khuẩn latic chiếm tỷ lệ lớn nhất 50%, vi khuẩn quang hợp 20%, nấm men 20%, xạ khuẩn 5%, nấm sợi 5%. (Vẽ lại sơ đồ như trang sau) Lựa chọn nguyên liệu Rữa và làm khô nguyên liệu Hình 1: Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học • ĐƢA HÌNH ẢNH, NHÃN MÁC CỦA BOKASHI VÀO TRANG NÀY • (CHUP ẢNH ĐƢA VÀO) 2.4 Các loại máy ép sử dụng trong sản xuất hiện nay 2.4.1 Máy ép giỏ ( Phải nói được phạm vi ứng dụng của mỗi loại) Hình 3: Máy ép giỏ (tất cả các hình ảnh đều phải có số thứ tự, tên của hình ảnh là gì) 1. Đai ốc; 2. Bàn ép; 3. Giỏ ép; 4. Khay hứng nước ép. 2.4.2 Máy ép dùng khí nén Hình 3: Máy ép dùng khí nén (tất cả các hình ảnh đều phải có số thứ tự, tên của hình ảnh là gì) 1.Đầu ép; 2. Lưới; 3. Khoang ép; 4. Thùng ép; 5. Ống dẫn khí nén;6. Trục rỗng; 7. Thùng cao su; 8. Vít cửa 2.4.3 Máy ép trục cán 1. Nắp trục đỉnh; 2. Ống dẫn dầu tăng áp trục đỉnh; 3. Lược đỉnh; 3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 3.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU • Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là quy trình và cơ chế lên men của quá trình sản xuất bokashi từ lá trầu. • Các loại máy ép sử dụng hiện nay trong công nghệ chế biến nông sản thực phẩm và công nghiệp. 3.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu. 3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 3.2.3 Phương pháp tính toán thiết kế 3.2.4 Phương pháp mô hình hóa bằng sơ đồ bản vẽ 3.25. Phương pháp thực nghiệm. 4. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 4.1 Tính toán lựa chọn nguyên lý máy ép • Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và nguyên lý làm việc, cấu tạo của một số máy ép và căn cƣ́ vào nguyên liệu ép là hỗn hợp rắn-lõng của lá trầu chúng tôi đã lựa chọn máy ép kiểu trục vít. • Máy ép trục vít có khả năng điều chỉnh lực ép cho từng giai đoạn của quá trình ép theo kết cấu của vít ép giúp tăng hiệu suất tách dầu thông qua hộp số với các cặp truyền động bánh răng. • Máy ép vít có kết cấu nhỏ gọn, dể vận hành sửa chữa và chi phí chế tạo thấp hơn so với các mẫu máy ép khác. 4.2 Tính toán thiết kế các bộ phận chính của máy ép MEV-20 4.2.1 Trục vít Các dữ liệu tính toán, thiết kế Năng suất làm việc Q= 20 kg/h Áp lực cực đại ở đầu ra vít ép Pmax = 100 kg/cm2 D là đƣờng kính ngoài của vít ép D = 90mm. Vít ép đƣợc chia làm 3 đoạn vít có áp lực tăng dần từ 0 đến Pmax Các thông số chính của vít ép Bảng 1: Thông số hình học của vít ép Đoạn vít 1 2 3 h (mm) 16 12 10 a (mm) 37 37 37 b (mm) 30 30 30 31,05 26,84 24,77  (0) Xác định số vòng quay của vít ép Theo V.A.Matlicôp: Q  4,71 .D .l.n.1    . 1  K hl . 2 kg/h Trong đó: D là đường kính lòng ép ở đoạn vít đầu, cm L là chiều dài đoạn vít đầu, cm  là hệ số chứa đầy của nguyên liệu ở đầu vào. Chọn  = 0,6 n là số vòng quay của máy ép, vòng/phút  là khối lượng riêng của nguyên liệu, g/cm3 Đối với nguyên liệu là hạt lạc thì khối lượng riêng là 0,5.103kg/cm3. n= 29,75 vòng/phút Xác định góc nâng của bề mặt vít Góc nâng  của bề mặt vít đƣợc biểu thị nhƣ hình vẽ sau đây: t tg    .Dtb t Dd  .   2  Đoạn vít 1 2 4 D (mm) 90 90 90 d (mm) 58 66 70 t (mm) 140 124 116 31 27 25  Tính các thông số hình học của các đoạn vít Đoạn vít b h Để thiết kế được trục vít ép dầu thì cần phải xác định một số thông số vít ép như chiều cao gân vít h, bề rộng b ở đỉnh gân vít và bề rộng a ở chân trục vít. Các thông số trên được biểu thị như hình vẽ bên a 1 2 4 D (mm) 90 90 90 d (mm) 58 66 70 h(mm) 16 12 10 •Số thứ tự hình Hình ??????? Và hình thực tế
- Xem thêm -