Tài liệu Báo cáo thực tập-nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phone book safe manager trên android

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐÀ NẴNG, NGÀY 15/5/2010 BẢO VỆ TỐT NGHIỆP 2010 Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng Phone Book Safe Manager trên Android SVTH: Trần Hữu Phước GVHD: ThS. Nguyễn Đức Mận E-mail: tranhuuphuoc.dtu@gmail.com Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: Page:1/19 1 Nội dung trình bày Đặt vấn đề Tổng quan về Android Xây dựng ứng dụng trên Android Demo Kết luận Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 2/19 Đặt vấn đề (1) Bối cảnh  Android là tiêu điểm công nghệ.  Nắm vững kiến thức Android là một thuận lợi lớn của sinh viên mới ra trường.  Người dùng điện thoại Android cần một công cụ lưu trữ và khôi phục Contact an toàn, hiệu quả. Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 3/19 Đặt vấn đề (2) Vấn đề đặt ra  Nghiên cứu công nghệ Android  Xây dựng ứng dụng quản lý các Contact trong điện thoại Android  Mục đích • Lưu trữ các Contact trong điện thoại an toàn và dễ dàng khôi phục khi cần. • Gửi và nhận Contact cho một ai đó thông qua wifi hoặc qua thẻ nhớ • Quản lý các Contact tiện lợi đối với người dùng Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 4/19 Đặt vấn đề (3) Các bước giải quyết Tìm hiểu về các thiết bị và nền tảng Android. Nghiên cứu phương thức lập trình Android. Tìm hiểu các ứng dụng có chức năng tương tự. Tìm kiếm giải pháp thiết kế server Nghiên cứu phương thức và các kỹ thuật liên lạc với server  Xây dựng ứng dụng server (Web service)  Xây dựng ứng dụng client (Phone book safe…)      Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 5/19 Tổng quan về Android  Là một nền tảng phần mềm mở  Phát triển từ nhân Linux  Ứng dụng chạy trên nền máy ảo dalvik  Ứng dụng được viết trên nền tảng Java Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 6/19 Tổng quan về Android (2) Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 7/19 Android và Web services  Web service  Phần mềm phục vụ chạy trên nền web  Cung cấp cơ chế triệu gọi từ xa thông qua giao thức chuẩn SOAP. SOAP là gì?  Định nghĩa dựa trên giao thức chuẩn http  Cho phép chuyển dữ liệu đi bằng http  Dữ liệu định dạng theo chuẩn XML Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 8/19 Xây dựng Ứng dụng trên Android Phát biểu bài toán  Xây dựng ứng dụng PhonebookSafeManager bao gồm các yêu cầu: • • • • Upload & Revert phone book Send & Receive contacts Export & Import contacts to SD Card Các chức năng quản lý contact kế thừa từ ứng dụng Contacts sẵn có trong hệ thống Android. • Các chức năng quản lý người dùng và tài khoản người dùng Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 9/19 Xây dựng Ứng dụng trên Android(2) Biểu đồ Use-case hệ thống Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 10/19 Xây dựng Ứng dụng trên Android(2) Biểu đồ Class Contact  Chứa đầy đủ các thuộc tính của một Contact trong hệ thống Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 11/19 Xây dựng Ứng dụng trên Android(2) Biểu đồ Class ContactProvider  Thao tác dữ liệu trên phone book Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 12/19 Giải quyết vấn đề Class Webservice  Thao tác với dữ liệu trên web server 6/21/2012 Thursday, June 21, 2012 13 Nghiên cứu và xây dựng 13/19 Faculty Of Information Technology ứng dụng PhonePage: Book Hình Demo Giao diện  Chức năng upload phone book Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 14/19 Hình Demo Giao diện  Chức năng revert phone book Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 15/19 Hình Demo Giao diện  Chức năng send Contact Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 16/19 Hình Demo Giao diện  Chức năng báo có contact mới Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 17/19 Hình Demo Giao diện  Chức năng nhận contact mới Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 18/19 Hình Demo Giao diện  Chức năng export contact vào SD Card Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 19/19 Hình Demo Giao diện  Chức năng import contact từ SD Card Thursday, June 21, 2012 Faculty Of Information Technology Page: 20/19
- Xem thêm -