Tài liệu Báo cáo thực tập kế toán tại công ty tnhh injae vina

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
transuma

Tham gia: 03/08/2015

Mô tả:

Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………..…….…3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH INJAE VINA……………………………4 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH INJAE VINA…..4 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh……………………………………4 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý…………………………………………………..….5 1.4. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm …….7 II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN,TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH INJAE VINA ……………………………………………7 2.1 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH INJAE VINA………………...7 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán………………………………………...9 2.1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán…………………………………………………..10 2.1.2.2: Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán…………………………….10 2.1.2.3:Tổ chức hệ thống Sổ kế toán……………………………………………….11 2.1.2.4: Tổ chức Hệ thống Báo cáo tài chính……………..……………………….12 2.2. Tổ chức công tác Phân tích kinh tế………………………………………….12 2.2.1: Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác Phân tích kinh tế……………………………………………………………………………………12 2.2.2: Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại đơn vị………………………...13 2.2.3: Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liêu của Báo cáo tài chính………………………………13 2.3. Tổ chức công tác tài chính…………………………………………………...15 2.3.1. Công tác kế hoạch hóa tài chính…………………………………………...15 2.3.2. Công tác huy động vốn……………………………………………………..16 2.3.3. Công tác quản lý và sử dụng vốn – tài sản\………………………………..16 2.3.4. Công tác quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuân và phân phối lợi nhuận………………………………………………………………………………17 2.3.5. Xác định các chỉ tiêu nộp NSNN và quản lý công nợ………………18 III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TÉ VÀ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH INJAE VINA…………………...18 3.1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán……………………………………..18 SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: 3.1.1. Ưu điểm……………………………………………………………………..18 3.1.2.Hạn chế…..…………………………………………………………………..19 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế tại đơn vị………………19 3.2.1. Ưu điểm……………………………………………………………………..19 3.2.2. Hạn chế……………………………………………………………………...19 3.3. Đánh giá khái quát về công tác tài chính…………………………………...19 3.3.1. Ưu điểm……………………………………………………………………..19 3.3.2. Hạn chế……………………………………………………………………..19 IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN…………………………………….19 KẾT LUẬN………………………………………………………………………..20 PHỤ LỤC………………………………………………………………………….21 Phụ lục 01: Bảng cân đối kế toán năm 2010………………………………………….. Phụ lục 02. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010………………………………….. Phụ lục 03: Một số bảng biểu phân tích. SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm qua cùng với sự phát triển của toàn nhân loại, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đang từng ngày, từng giờ khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành đổi mới nền kinh tế đất nước nhằm nhanh chóng phát triển nền kinh tế Việt Nam sớm hoà nhập cùng nền kinh tế các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Thực tê sau nhiều năm thực hiện sự chuyển dịch từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đến nay, bộ mặt của nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều thay đổi to lớn và trở thành một nền kinh tế có tốc độ phát triển cao. Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của nền kinh tế hiện nay thì ngành kế toán cũng cần hoàn thiện hơn vì trong kinh tế, kế toán là một ngành rất quan trọng. Bất kì một doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ, dù là doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân đều phải cần kế toán vì kế toán cung cấp thông tin quan trọng cho nhiêu đối tượng quan trọng như: các nhà đầu tư, các nhà quản lý doanh nghiệp, cơ quan thuế của nhà nước,... Qua thời gian tìm hiểu, nghiên cứu tình hình thực tế công tác kế toán tổng hợp tại công ty TNHH INJAE VINA với sự giúp đỡ của anh chị trong phòng kế toán tại công ty và sự hướng dẫn thường xuyên của Thạc sĩ Phan Hương Thảo em đã hoàn thành bài báo cáo thực tập kế toán tổng hợp để làm cơ sở cho em làm khóa luận tốt nghiệp và tích luỹ kinh nghiệm kế toán sau này. Em xin trân thành cám ơn các thầy cô giáo Phan Hương Thảo và các anh chị trong phòng kế toán của công ty TNHH INJAE VINA đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian qua. SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH INJAE VINA 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Tên tiếng Việt : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN INJAE VINA Tên giao dịch quốc tế : INJAE VINA CO.,LTD Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Giấy chứng nhận đầu tư số:041043000058 Số điện thoại : +84 (320) 3721588 Fax : +84 (320) 3722288 Vốn điều lệ : 10.720.000.000 đồng (tương đương 670.000 USD) Công ty TNHH INJAE VINA là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 041043000058 do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 25 tháng 02 năm 2008. Chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 15 tháng 5 năm 2009.( Giấy phép đầu tư gốc số 31/GP-HD do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 21 tháng 02 năm 2003). Giấy phép này đồng thời là Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng kí Điều lệ doanh nghiệp của Công ty TNHH INJAE VINA, có hiệu lực kể từ ngày kí. Công ty có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng. Thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2003 với tổng số vốn đầu tư là 64.800.000.000 VNĐ (tương đương 3.600.000 USD), trong đó vốn góp là 10.720.000.000 VNĐ. Công ty luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép đầu tư, Điều lệ công ty, thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: - Sản xuất hàng may mặc bằng len xuất khẩu. - Nhập khẩu, phân phối: Thiết bị máy móc và linh kiện ngành dệt may; các loại hóa chất giặt tẩy dùng trong ngành dệt may. 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Công ty TNHH INJAE VINA được thành lập vào năm 2003, là một công ty đầu tư nước ngoài với năng lực sản xuất của hơn một triệu sản phẩm dệt kim. Sản phẩm của công ty chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Mexico, Canada, Châu Âu ... SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: Công ty được trang bị với hơn 150 bộ máy tự động hoàn toàn trên máy vi tính đan và có hơn 1000 bộ máy dệt kim của đồng hồ đo khác nhau. Mục tiêu và quy mô của công ty: Sản xuất hàng may mặc bằng len xuất khẩu với năng lực sản xuất 1.500.000 sản phẩm/ năm. Nhập khẩu, phân phối: Thiết bị máy móc và linh kiện ngành dệt may ( quy mô nhập khẩu 6.000 chiếc/ năm); các loại hóa chất giặt tẩy dùng trong ngành dệt may (quy mô nhập khẩu 50 tấn/ năm) 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty đã được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng. Với mô hình này, các hệ thống chức năng không có quyền ra lệnh cho cấp dưới mà chỉ giúp lãnh đạo ra quyết định trong phạm vi chuyên môn của mình. Sơ đồ 1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH INJAE VINA Giám đốc Trợ lý Giám đốc Phòng Tài chínhKế toán Phòng kế hoạch Phòng xuất nhập khẩu Phân xưởng sản xuất Phòng tổ chức hành chính Phòng kĩ thuật KCS Chức năng nhiệm vụ các phòng ban: Giám đốc là đại diện pháp nhân của công ty và chịu trách nhiệm cá nhân trước hội đồng thành viên và trước pháp luật về hoạt động điều hành của công ty. Giám đốc là người điều hành cao nhất trong nội bộ công ty, có quyền triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường xuyên hoặc đột xuất cũng như có quyền thông qua những chủ trương, phương hướng của công ty. SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: Trợ lý giám đốc: là người hỗ trợ ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của công ty được phân công và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước ban giám đốc. Phòng tài chính - kế toán: đứng đầu là kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài sản vật tư, tiền vốn của công ty theo nguyên tắc quản lý kinh tế của Nhà nước trên cơ sở các quy chế đã đề ra. Làm công tác tham mưu cho giám đốc về lĩnh vực tài chính, giúp giám đốc quản lý vốn và chi tiêu đúng chế độ của quản lý tài chính của Nhà Nước quy định. Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành sản xuất kinh doanh kiểm tra và phân tích các hoạt động kinh tế phục vụ cho việc lập và theo dõi việc thực hiện kế hoạch, thực hiện nghĩa vụ đối với công ty và ngân sách Nhà Nước. Phòng kế hoạch: Có nhiệm vụ tìm hiểu nhu cầu thị trường, xây dựng các kế hoạch điều hành sản xuất đảm bảo về số lượng, chất lượng cũng như chủng loại. Thống kê tìm hiểu các công tác thị trường, tìm hiểu khách hàng nhằm cung cấp cập nhật đầy đủ các thông tin về thị trường, phân bổ kế hoạch cho từng phòng và theo dõi thực hiện điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Phòng xuất nhập khẩu: là bộ phận tham mưu cho giám đốc xác định phương hướng mục tiêu kinh doanh xuất nhập khẩu, trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về kinh doanh xuất nhập khẩu theo kế hoạch công ty. Phòng tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo điều độ tiến độ sản xuất, sắp xếp hoạt động trong Công ty, điều hoà bố trí tuyển dụng lao động và giải quyết vấn đề tiền lương, quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên. Phòng kỹ thuật + KCS: Có nhiệm vụ xây dựng, quản lý và theo dõi các quy trình về phạm vi kỹ thuật trong quá trình sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩn. Khi có kế hoạch thì kiểm tra các mẫu thử thông qua khách hàng duyệt sau đó mới đem sản xuất hàng loạt, xác định mức hao phí nguyên vật liệu, hướng dẫn cách đóng gói cho các phân xưởng đồng thời kiểm tra chất lượng sản phẩm và chất lượng của nguyên phụ liệu xuất từ kho cho các phân xưởng. 1.4. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH INJAE VINA SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta thấy tốc độ tăng của doanh thu tăng nhanh hơn tốc độ tăng của chi phí làm cho lợi nhuận tăng đáng kể. Cụ thể là: - Tổng doanh thu năm 2010 tăng 16.986.025 đồng so với năm 2009, tương ứng với tỷ lệ tăng là 59%. - Tổng chi phí năm 2010 tăng 2.177.664.329 đồng so với năm 2009, tương ứng tỷ lệ tăng là 7%. - Lợi nhuận trước thuế năm 2010 tăng đáng kể, cụ thể tăng 14.808.361.034 đồng so với năm 2009, tương ứng với tỷ lệ tăng là 227%. II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH INJAE VINA. 2.1 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán và Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 2.1.1.1 Bộ máy kế toán tại công ty TNHH INJAE VINA Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH INJAE VINA KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán tiền và thanh toán công nợ Kế toán TSCĐ và vật tư Kế toán CP tính giá thành và doanh thu Kế toán tổng hợp và kiểm tra Thủ quỹ Công ty tổ chức theo hình thức tập trung, phòng kế toán đặt tại công ty và áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính với chức năng của từng bộ phận kế toán như sau: Trưởng phòng kế toán: do kế toán trưởng đảm nhiệm, chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật, Nhà nước về toàn bộ công việc được Giám đốc giao cho, thực hiện chức năng quyền hạn của mình theo pháp lệnh thống kê được Nhà nước ban hành. SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: Kê toán vốn bằng tiền và thanh toán công nợ: theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, theo dõi tình hình công nợ giữa công ty với khách hàng, các đơn vị sản xuất. Kế toán NVL, TSCĐ, vật tư: theo dõi tình hình nhập NVL, tăng giảm TSCĐ, thực hiện tính và trích khấu hao TSCĐ của công ty theo phương pháp đã đăng kí với cơ quan thuế (tính và trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng) Kế toán chi phí tính giá thành và doanh thu: tổng hợp chi phí trực tiếp, phân bổ các chi phí khác có liên quan và tính giá thành cho từng sản phẩm. Kế toán tổng hợp và kiểm tra: Theo dõi tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty, theo dõi tình hình thanh toán các khoản phải nộp của công ty với NSNN, tình hình khấu trừ và hoàn thuế GTGT, hàng tháng tính toán tiền lương phải trả, theo dõi tiền lương, phân bổ tiền lương cho cán bộ công nhân viên, trích lập quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ. Thủ quỹ: quản lý tiền mặt và các chứng từ hợp lệ, đối chiếu tiền mặt thực tế với sổ kế toán tiền mặt. Ngoài những công việc được phân công cụ thể, căn cứ khối lượng công việc của phòng kế toán, kế toán viên còn phải hoàn thiện một số công việc khác khi được phân công để hoàn thành kế hoạch chung của cả phòng. 2.1.1.2 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ 15/2006 QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và thông tư số 55//2002/TT-BTC ngày 26/06/2002 của Bộ tài chính. Niên độ kế toán là một năm: từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm. Đơn vị sử dụng tiền tệ: VNĐ. Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ. Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: đánh giá theo Nguyên giá và giá trị còn lại , phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ- BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính Phương pháp tính khấu hao: thực hiện phương pháp tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Phù hợp với Quyết định số 206/203/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính. Hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên. SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi ngoại tệ ra tiền VNĐ: các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỉ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán. 2.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 2.1.2.1 Hệ thống chứng từ kế toán Chứng từ mà công ty sử dụng thực hiện theo đúng nội dung, quy định của Luật kế toán và Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, các văn bản khác liên quan đến chứng từ. Một số chứng từ sử dụng: Chứng từ tiền tệ: Chứng từ nguồn tiền (Hóa đơn GTGT, Cam kết góp vốn, Giấy báo nợ của ngân hàng, Hợp đồng cho vay); Phiếu thu; Phiếu chi, Giấy báo có, Giấy đề nghị tạm ứng; Giấy thanh toán tiền tạm ứng; Biên lai thu tiền…. Chứng từ hàng tồn kho: Hóa đơn mua hàng; Biên bản kiểm nghiệm; Phiếu nhập kho; Chứng từ xin xuất; Chứng từ duyệt xuất; Phiếu xuất kho; Thẻ kho…. Chứng từ lao động và tiền lương: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bãi nhiệm, …; Bảng chấm công; Bảng phân bổ tiền lương và BHXH… Chứng từ TSCĐ: Biên bản giao nhận TSCĐ; Biên bản thanh lý TSCĐ; Biên bản đánh giá lại TSCĐ; Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ….. Trình tự luân chuyển chứng từ trong công ty: Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán. Cuối cùng sẽ được lưu trữ, bảo quản theo quy định. 2.1.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán Công ty sử dụng hệ thống tài khoản được ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Căn cứ vào quy mô và nội dung nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị mình, kế toán Công ty đã xây dựng SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: danh mục tài khoản cụ thể và có chi tiết các tài khoản thành các tiểu khoản theo đôi tượng hạch toán để đáp ứng nhu cầu thông tin và quản lý tài chính. Hệ thống tài khoản của Công ty bao gồm: TK loại 1 và 2 để phản ánh tình hình Tài sản, TK loại 3 và 4 để phản ánh tình hình Nguồn vốn, TK loại 5, 6, 7, 8 để phản ánh doanh thu, chi phí và thu nhập, TK loại 9 để xác định kết quả kinh doanh. Vận dụng hệ thống tài khoản vào một số nghiệp vụ (đơn vị: VNĐ) 1. Ngày 15/10/2011, Công ty nhận được Giấy báo Có của Ngân hàng Vid Public Chi nhánh Hải Phòng thông báo Công ty TNHH Dệt kim Fenix VN thanh toán hàng ngày 20/08/2011 số tiền 177.795.300 đồng. Hạch toán: Nợ TK 1121: 177.795.300 Có TK 131-DT: 2. 177.795.300 Ngày 16/10/2011, Nhập khẩu 1 lô hàng vải để sản xuất áo len xuất khẩu, trị giá trên tờ khai hải quan của lô hàng là 10.000USD thanh toán qua LC (tỷ giá trên tờ khai là 20.633 VNĐ/USD. Công ty đã vay ngân hàng số tiền 10.000 USD để thanh toán cho khách hàng. Thuế nhập khẩu 60%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%. Tỷ giá ghi sổ 20.630 VNĐ/USD. Hạch toán: Nợ TK 152 : Có TK 331 : Nợ TK 152 Có TK 3333 206.330.000 206.330.000 123.798.000 123.798.000 Nợ TK 331 206.300.000 Nợ TK 635 30.000 Có TK 112 206.330.000 3. Ngày 20/10/2011, ký hợp đồng với công ty Kukrim (HK) Liaison nhập khẩu 1 lô hàng trị giá 25.000USD theo giá CIF trị giá 25.000 USD, đã kí quỹ 15.000 bằng TGNH (TGGS 20.630, TGBQLNH: 20.673 VNĐ/USD) Hạch toán: Nợ TK 144 Có TK 515 645.000 Có TK 112 309.450.000 Có TK 007 SVTH : Lê Thị Hoa 310.095.000 15.000 (USD) Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: 2.1.2.3 Hệ thống sổ kế toán Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính nên trình tự ghi sổ tại công ty như sau: (1) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. (2) Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định. Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay. 2.1.2.4 Hệ thống báo cáo tài chính Hệ thống Báo cáo tài chính mà công ty sử dụng: - Bảng cân đối kế toán - (Mẫu số B01 – DN) - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - (Mẫu số B02 – DN) - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - (Mẫu số B03 – DN) - Thuyết minh báo cáo tài chính - (Mẫu số B09 – DN) Báo cáo tài chính phản ánh theo một cấu trúc chặt chẽ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Tại công ty TNHH INJAE VINA, Báo cáo tài chính do Ban giám đốc chịu trách nhiệm lập và được kiểm toán vào cuối năm tài chính. Các BCTC của công ty được lập căn cứ vào các số liệu sau khi đã khóa sổ kế toán và được trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực về chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. 2.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế 2.2.1 Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích tài chính tại công ty Tại công ty, công tác phân tích các hoạt động kinh tế do Phòng Kế hoạch thực hiện vào cuối mỗi năm tài chính. Số liệu dùng để phân tích là các số liệu lấy từ Báo cáo tài chính và một số báo cáo khác của công ty. Mục đích nhằm nhận thức, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả kinh doanh qua đó thấy được những thành tích đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại từ đó xác định được nguyên nhân ảnh hưởng tới việc tăng giảm lợi nhuận để có biện pháp khai thác khả năng của doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động kinh doanh. 2.2.2 Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại công ty  Phân tích doanh thu - Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu: nhằm thấy được mức độ thực hiện doanh thu của công ty, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp.  Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh - Phân tích chi phí sản xuất theo yếu tố: Nhằm mục đích phân tích khái quát sự biến động của các khoản mục chi phí sản xuất. Các yếu tố chi phí sản xuất của công ty là chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền.  Phân tích lợi nhuận - Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận: Nhằm thấy được mức độ thực hiện kế hoạch lợi nhuận của công ty, từ đó xây dựng kế hoạch lợi nhuận phù hợp hơn trong những năm tiếp theo.  Phân tích tài chính doanh nghiệp - Phân tích khái quát cấu trúc tài chính bao gồm các chỉ tiêu: Hệ số nợ, hệ số VCSH, Tỷ trọng TSNH, Tỷ trọng TSDH. - Phân tích tình hình thanh toán bao gồm các chỉ tiêu: Hệ số thanh toán nhanh, Hệ số thanh toán hiện hành. SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: 2.2.3 Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty  Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được tính toán, phân tích thông qua một số chỉ tiêu: Hệ số doanh thu trên VKD và hệ số lợi nhuận trên VKD. Tổng doanh thu Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh = Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh Tổng vốn kinh doanh bình quân Tổng lợi nhuận = Tổng vốn kinh doanh bình quân Trong đó: VKD đầu kỳ + VKD cuối kỳ Tổng vốn kinh doanh bình quân = 2  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty ( Bảng 2.2.1và 2.2.2 - Phụ lục 03) - Năm 2009 15.523.234.478+ 19.299.497.539 VKDbq2009 = = 17.411.366.009 2 Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh = 1,629 17.411.366.009 Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh - 28.360.700.957 = (3.466.765.403) = = -0,199 17.411.366.009 Năm 20010 19.299.497.539+ 25.132.535.595 VKDbq2010 = = 22.216.016.567 2 Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh SVTH : Lê Thị Hoa 45.457.554.028 = = 2,046 22.216.016.567 11.341.595.631 = = 0,511 22.216.016.567 Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: Từ những số liệu phân tích ở biểu trên ta thấy rằng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2010 tăng so với năm 2009. Cả hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh và hệ số lợi nhuân trên vốn kinh doanh đều tăng. Như vậy có thể thấy năm 2010 công ty đã sử dụng vốn kinh doanh rất tốt và có hiệu quả. Công ty nên phát huy và có những biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu đồng thời giảm bớt chi phí mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. 2.3 Tổ chức công tác tài chính 2.3.1 Công tác kế hoạch hóa tài chính của công ty Công tác kế hoạch hóa tài chính được phòng kế toán- tài chính của công ty thực hiện dưới sự chỉ đạo của Giám đốc.. Nội dung kế hoạch tài chính của công ty là kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu: tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế. 2.3.2 Công tác huy động vốn Nguồn vốn kinh doanh của công ty hàng năm được bổ sung chủ yếu dưới hình thức: Vốn chủ sở hữu và tín dụng thương mại: Công ty đang nợ của các nhà cung cấp như: Công ty Kukrim (HK) Liaison, Công ty xây lắp 4 Hải Dương, Công ty TNHH Thịnh Gia Huy…. 2.3.3 Công tác quản lý và sử dụng tài sản Để đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản tại Công ty TNHH INJAE VINA, ta tiến hành phân tích tình hình tăng giảm và cơ cấu tài sản có liên hệ với doanh thu bán hàng và lợi nhuận kinh doanh. Dựa vào số liệu tài chính của công ty và tiến hành tính toán các chỉ tiêu ta có biểu sau (Bảng 2.3.1 - Phụ lục 03) Nhận xét: Căn cứ vào các chỉ tiêu phân tích ở biểu trên nhận thấy, tình hình quản lý và sử dụng tài sản của công ty trong năm 2010 là hiệu quả, cơ cấu tài sản tại công ty là hợp lý, tỷ trọng tài sản dài hạn của công ty lớn hơn tỷ trọng tài sản ngắn hạn điều này giúp cho sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả cao hơn. Cụ thể: Tổng tài sản của công ty năm 2010 tăng 5.833.038.056 đồng so với năm 2009 tương ứng với tỷ lệ tăng là 30,22 %, trong đó: - TSNH tăng 2.578.890.619 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 242,28%. - Tài sản dài hạn tăng 3.254.147.437 đồng tương ứng tỷ lệ tăng là 17,85%. Doanh thu năm 2010 tăng 17.096.853.071đ so với năm 2009 tương ứng tỉ lệ tăng 60,28%, Lợi nhuận năm 2010 tăng một cách đáng kể, tăng 14.762.773.313đ tương SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: ứng tỉ lệ tăng 234,61% so với năm 2009, điều này chứng tỏ việc đầu tư, quản lý và sử dụng tài sản trong công ty là hợp lý và đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho công ty. 2.3.4 Công tác quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận Công tác quản lý doanh thu Doanh thu của công ty bao gồm các loại doanh thu sau: Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là toàn bộ số tiền thu được từ bán hàng hóa, thành phẩm sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ như giảm giá hàng bán, chiếu khấu thương mại, hàng bán bị trả lại. Thời điểm ghi nhận doanh thu là khi khách hàng chấp nhận thanh toán, mà không phụ thuộc đã thu được tiền hàng hay chưa. Doanh thu hoạt động tài chính: doanh thu phát sinh từ tiền lãi chênh lệch tỷ giá. Thu nhập khác: bao gồm các khoản tiền thu phạt, các khoản dự phòng đã trích lập năm trước nhưng không sử dụng thu từ nhượng bán và thanh lý TSCĐ. Công tác quản lý chi phí Công ty quản lý chi phí theo các khoản mục sau: Giá vốn hàng bán: là toàn bộ chi phí được tập hợp trên tài khoản 154. Chi phí tài chính: bao gồm chi phí lãi vay và chi phí tài chính khác. Chi phí quản lý doanh nghiệp: bao gồm chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu quản lý, chi phí dụng cụ đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, thuế phí lệ phí, chi phí dự phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài. Chi phí khác: bao gồm chi phí thanh lý nhượng bán tài sản cố định, tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, tiền bị phạt truy thu thuế. Công tác phân phối lợi nhuận Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 2.3.5 Các chỉ tiêu nộp Ngân sách và quản lý công nợ Các chỉ tiêu nộp Ngân sách Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước của công ty trong năm 2010 bao gồm: Do năm 2009 và các năm trước công ty kinh doanh bị lỗ nên năm 2010 kết chuyển TNDN lỗ từ năm 2009 sang.và không phải nộp thuế TNDN. Thuế TNCN phải nộp : 4.539.628đ Công tác quản lý công nợ SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: Các khoản công nợ được theo dõi chi tiết cho từng khách hàng, nhà cung cấp. Kế toán công nợ thực hiện việc đối chiếu so sánh công nợ với từng bộ phận và cùng với bộ phận liên quan xác định lại các khoản nợ về số tiền nợ, hạn thanh toán, khi nào sẽ thu được… Kế toán công nợ phải lập báo cáo công nợ hàng tuần, báo cáo công nợ này được gửi cho Kế toán trưởng và Giám đốc. III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH INJAE VINA 3.1 Đánh giá khái quát công tác kế toán của công ty 3.1.1 Ưu điểm - Bộ máy kế toán tương đối gọn nhẹ, khoa học, phân công công việc một cách hợp lý giúp công ty tiết kiệm được chi phí và thời gian. - Công ty đã áp dụng các chế độ, chính sách kế toán và các văn bản hướng dẫn một cách linh hoạt. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực, thông tư hướng dẫn và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. - Hình thức kế toán áp dụng tương đối đơn giản, hợp lý, giảm khối lượng công việc kế toán đồng thời vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin kế toán tài chính cho ban quản trị công ty. 3.1.2 Hạn chế - Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty trong những năm qua còn nhiều vấn đề dẫn đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty chưa tốt. 3.2 Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của công ty 3.2.1 Ưu điểm - Nội dung, phương pháp và các chỉ tiêu phân tích sử dụng tại công ty đã phản ánh tương đối khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Nguồn số liệu sử dụng trong phân tích chủ yếu được lấy từ các báo cáo tài chính của công ty nên đảm bảo được tính trung thực và có độ tin cậy cao. 3.2.2 Hạn chế - Các chỉ tiêu phân tích được sử dụng mới chỉ phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh chung mà chưa phản ánh được nhiều khía cạnh khác về tình hình kinh tế SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: của công ty, chưa đi sâu vào nghiên cứu cụ thể, chi tiết. Do đó, các chỉ tiêu chưa được xem xét, đánh giá các nguyên nhân, yếu tố tác động đến các chỉ tiêu để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. 3.3 Đánh giá khái quát về công tác tài chính của công ty 3.3.1 Ưu điểm - Công tác quản lý và sử dụng tài sản được thực hiện một cách đầy đủ hàng năm từ đó giúp cho doanh nghiêp có kế hoạch đầu tư, quản lý và sử dụng tài sản một cách hợp lý để đem lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất 3.3.2 Hạn chế - Công tác quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận cũng chưa được quan tâm mà chỉ được theo dõi một cách tổng quát thông qua các báo cáo tài chính của công ty.. IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Qua nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế tại công ty, được sự giúp đỡ của Ban giám đốc cùng với các anh chị trong phòng kế toán của Công ty TNHH INJAE VINA, đánh giá được các mặt ưu điểm cũng như hạn chế trong công tác kế toán, phân tích, tài chính của công ty, em xin đưa ra 3 hướng đề tài làm khóa luận tốt nghiệp như sau : Hướng đề tài 1: Do công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh còn nhiều tồn tại gây ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của công ty nên em chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH INJAE VINA” thuộc học phần “ Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại”.. Hướng đề tài 2: Do chỉ tiêu chi phí sản xuất tại Công ty chưa được theo dõi chi tiết nên chưa thấy được nguyên nhân biến động để tìm ra giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. Do đó, em xin đề xuất đề tài “Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH INJAE VINA” thuộc học phần “Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại”. Hướng đề tài 3: Do công tác quản lý doanh thu, chi phi, lợi nhuận của công ty chưa được tốt. Vì vậy, em xin đề xuất đề tài “Phân tích tài chính tại Công ty TNHH INJAE VINA” thuộc học phần “Tài chính doanh nghiệp thương mại”. SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F Khoa Kế toán- kiểm toán GVHD: KẾT LUẬN Trước yêu cầu khắt khe của thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp đều phải luôn luôn hoàn thiện, đổi mới công tác tổ chức quản lý và đặc biệt là công tác kế toán. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Do vây, công tác tổ chức bộ máy kế toán phù hợp và việc tuân thủ đúng chế độ, cập nhật thông tư, quy định của cơ quann quản lý là vấn đề quan tâm hàng đầu với người làm công tác kế toán và công tác quản lý nói chung. Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH INJAE VINA đã giúp em hiểu biết và nhận thức sâu hơn về công tác kế toán trong doanh nghiệp, ứng dụng giữa lý thuyết đã học vào thực tiễn tại công ty. Đồng thời qua quá trình tìm hiểu tại công ty, em nhận thấy công tác tổ chức kế toán về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý, phù hợp với thực tiễn tại công ty. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số thiếu sót về công tác kế toán tài chính mà trong quá trình thực tập tại công ty em đã rút ra được nhận xét như ở trên, nhằm mong muốn giúp công ty hoàn thiện hơn về công tác kế toán. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của Thạc sĩ. Phan Hương Thảo cùng với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng Kế toán tại Công ty TNHH INJAE VINA đã giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán. SVTH : Lê Thị Hoa Lớp : SB-15F
- Xem thêm -