Tài liệu Báo cáo thực tập- hướng dẫn sử dụng phần mềm enterprise architect

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1389 |
  • Lượt tải: 2
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Đề Tài : Hướng dẫn sử dụng phần mềm Enterprise Architect Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Trung Phú Nhóm thực hiện : Nhóm 13 – KHMT1K3 Danh sách nhóm : Nguyễn Mạnh Dũng Nguyễn Hùng Sơn Trần Văn Tài NỘI DUNG BÁO CÁO GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.Lịch sử phát triển. 2.Hướng dẫn cài đặt. 3.Các phiên bản phát triển. 4.Một số tính năng nổi trội. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.Lịch sử phát triển. • Phần mềm Enterprise Architect được phát triển bởi công ty Sparx Systems. • Công ty Sparx Systems được thành lập năm 1996 bởi Geoffrey Sparks là một công ty của Australian có trụ sở tại Creswick, Victoria. • Sparx Systems có kinh nghiệm với hơn 10 năm phát triển phần mềm Enterprise Architect. • Phiên bản hiện tại của Enterprise Architect là phiên bản 9.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.Hướng dẫn cài đặt. • Hướng dẫn cài đặt. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.Các phiên bản phát triển. • Hãng đưa ra khá nhiều phiên bản với tính năng khác nhau giúp người sử dụng có thể lựa chọn dễ dàng. • Một số phiên bản dành cho doanh nghiệp : các phiên bản này • Công ty còn đưa ra một phần mềm miễn phí để hỗ trợ người dùng  Phần mềm này có tên là EA Lite.  Phần mềm chỉ có thể đọc mà không có chức năng khác. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.Một số tính năng nổi bật. • Được đánh giá cao về hiệu suất và giá cả. • Cấu hình cài đặt không cao có thể sử dụng trên cả những máy tính có cấu hình thấp. • Giao diện đồ họa trực quan dễ dàng sử dụng. • Được thiết kế theo mô hình chuẩn UML 2.4.1. (theo trang chủ). • Hỗ trợ toàn bộ các biểu đồ trong UML. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.Giới thiệu tổng quan về giao diện. 2.Cách tạo một project. 3.Giới thiệu một số biểu đồ. 4.Demo hướng dẫn vẽ biểu đồ lớp. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.Giới thiệu tổng quan về giao diện. • Giao diện của phần mềm ta có thể chia ra thành các phần như hình vẽ (xem chi tiết). HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.Cách tạo một project. • Có hai cách để tạo một project mới. o Cách thứ nhất : Vào menu chọn File New Project (phím tắt là Ctrl + N). HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.Cách tạo một project. • Có hai cách để tạo một project mới. o Cách thứ hai : Ở màn hình hiểu thị đầu tiên (Start Page) lựa chọn Create a New Project. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.Cách tạo một project. • Sau khi ta tạo xong project màn hình sẽ hiển thị lên thông báo như sau và ta có thể lựa chọn như hình để lựa chọn vẽ các biểu đồ UML. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.Giới thiệu về một số biểu đồ. • Sau khi đã có project. Ta có thể lựa chọn các biểu đồ thích hợp để vẽ (tùy thuộc vào project của bạn). Lựa chọn chuột phải và chọn Add Add Diagram. Ta chỉ cần quan tâm tới 2 mục đó là UML Structral và UML Behavioral. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.Giới thiệu về một số biểu đồ. • Trong mục UML Structral có các biểu đồ (chi tiết các biểu đồ). HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.Giới thiệu về một số biểu đồ. • Trong mục UML Behavioral có các biểu đồ (chi tiết các biểu đồ). HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.Demo hướng dẫn vẽ biểu đồ lớp. • Các bước để thực hiện vẽ một biểu đồ lớp. 1. Cách tạo một biểu đồ lớp. 2. Biểu diễn lớp. 3. Đặc tả thuộc tính và phương thức của lớp. 4. Đặc tả chi tiết lớp. 5. Biểu diễn các quan hệ. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.Demo hướng dẫn vẽ biểu đồ lớp. • Các bước để thực hiện vẽ biểu đồ. 1. Cách tạo một biểu đồ lớp : Chọn chuột phải vào Logical View Add Add Diagram chọn UML Structral Chọn Class. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.Demo hướng dẫn vẽ biểu đồ lớp. • Các bước để thực hiện vẽ một biểu đồ lớp. 1. Biểu diễn lớp.  Chọn công cụ trong hộp biểu diễn công cụ.  Đưa con trở vào màn hình Diagram.  Phần mềm sẽ đưa ra thông báo cho bạn thiết lập thông tin về tên lớp, lựa chọn ngôn ngữ …  Click vào biểu đồ lớp chọn chuột phải và lựa chọn Attributes (thuộc tính), operation (phương thức). HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.Demo hướng dẫn vẽ biểu đồ lớp. • Các bước để thực hiện vẽ một biểu đồ lớp. 1. Đặc tả thuộc tính và phương thức.  Có thể chọn chuột phải vào biểu đồ lớp sau đó chọn thêm thuộc tính là (Attributes ), và thêm phương thức là (Operation ).  Chọn phạm vi truy cập biến hợp lý cho từng và thuộc tính.  Đặc tả kiểu thuộc tính và giá trị tham số cho phương phức. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.Demo hướng dẫn vẽ biểu đồ lớp. • Các bước để thực hiện vẽ một biểu đồ lớp. 1. Đặc tả chi tiết lớp.  General: cung cấp thông tin chung  Details : cho biết thuộc tính (Operations) và phương thức (Attributes).  Rules : Nơi viết các comment.  File : Các tệp đính kèm.
- Xem thêm -