Tài liệu Báo cáo thực tập dược sỹ trung cấp tại cơ sở

  • Số trang: 139 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Lời mở đầu Dược phẩm là sản phẩm đặc biệt liên quan đến sức khỏe và tính mạng của con người. Dược phẩm dùng để phòng bệnh, chữa bệnh điều chỉnh chức năng sinh lí của cơ thể... Dược phẩm đòi hỏi phải bảo quản và sử dụng đúng cách mới có hiệu quả, nếu ngược lại nó sẽ gây những tác dụng phụ nghiêm trọng thậm chí có thể tử vong. vì vậy nên có những quy định nơi quản lý, bảo quản, phân phối để đảm bảo thuốc tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Trạm y tế là những cơ sở rất tốt trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh, bảo quản, cung ứng thuốc, tổ chức cấp phát thuốc , tiêm chủng hàng tháng cho trẻ, khám chữa bệnh cho người dân . Thời gian thực tập tại trạm y tế tuy ngắn nhưng cũng giúp em hiểu được nhiều hơn vai trò của người Dược Sĩ trong trạm y tế, cách xắp xếp bảo quản cũng như khám chữa bệnh cho người dân. Qua bài báo cáo em muốn trình bày hiểu biết, kết quả mà em học hỏi được sau khi thực tập thực tế tại trạm y tế cho dù rất cố gắng nhưng cũng không tránh khỏi những sai sót, em rất mong được đóng góp ý kiến để em hoàn thành tốt hơn. xin chân thành cảm ơn. Tr 1 Nhận xét của đơn vị thực tập ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . TP.HCM ngày Tr 2 tháng năm 2011. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . ......................................................................................................................... . TP.HCM ngày Tr 3 tháng năm 2011. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc BẢNG CHẤM ĐIỂM THỰC TẾ TỐT NGHIỆP Họ và tên sinh viên : Hà Văn Tấn Lớp : 09TDS56 Mã số sinh viên : 2109012191 Cán bộ hướng dẫn tại cơ sở: YS TRẦN THỊ THÙY DUNG : DT LÊ NGUYỄN QUỲNH NHƯ GV bộ môn PT nhóm thực tập: HUỲNH TÂN Từ ngày 09 tháng 05 năm 2011 Đến ngày 20 tháng 05 năm 2011 STT NỘI DUNG ĐIỂM TỐI ĐIỂM ĐA THỰC A THÁI ĐỘ HỌC TẬP CỦA SV 4 1 Đạo đức 2 2 Tác 1 phong 3 chuyên cần 1 B NỘI DUNG BÁO CÁO 6 1 Hình thức 2 2 nội dung 4 TỔNG CỘNG 10 XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP (ký tên - đóng dấu) Tr 4 Mục Lục Phần 1:Giới thiệu chung về đơn vị thực tập................................................06 1.1.Tên đơn vị và địa chỉ đơn vị thực tập.........................................................06 1.2.Nhiệm vụ và quy mô tổ chức......................................................................06 1.3 Chỉ tiêu kế hoạch và thành tích hoạt động................................................08 1.4 Chức năng và nhiệm vụ của Dựơc Sỹ trung cấp tại cơ sở........................27 Phần 2: Kết quả thực tập.................................................................................28 2.1 Kế hoạch cung ứng thuốc và kinh phí mua thuốc.....................................28 2.2 Sắp xếp,trình bày,quy trình cấp thuốc.......................................................45 2.3 Tham gia hướng dẫn sử sụng thuốc hợp lý an toàn..................................56 2.4 Vườn thuốc nam..........................................................................................61 Phần 3: Kết luận- kiến nghị............................................................................69 Tr 5 Phần 1:Giới thiệu chung về đơn vị thực tập 1.1 Tên đơn vị và địa chỉ đơn vị thực tập. 1.1.1 Tên đơn vị : Trạm y tế phường 7 1.1.2 Địa chỉ 103 Phan Đăng Lưu, phường 7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 1.2 : Nhiệm vụ và quy mô tổ chức: 1.2.1.Nhiệm vụ. - Trạm y tế hoạt động theo phương thức lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ:  Đảm bảo chăm sóc sức khỏe hằng ngày của nhân dân, khám chữa một số bệnh thông thường.  Thực hiện các chương trình y tế quốc gia như: tiêm chủng mở rộng, uống Vitamin A, …  Chăm sóc sức khỏe bà mẹ_ trẻ em và Kế Hoạch Hóa Gia Đình.  Giáo dục sức khỏe, tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, phòng chống - các bệnh xã hội. Theo phương thức này, mỗi cán bộ y tế ngoài nhiệm vụ chính phải hiểu biết nhiều - công việc khác và phải phụ trách 1 cụm dân cư. Y tế tuyến đầu nằm trong cộng đồng, phục vụ toàn diện và thường xuyên cho cộng đồng, Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu (CSSKBĐ) cho địa phương, bảo đảm phục vụ cho nhân dân kịp thời và phù hợp với kinh tế địa phương. Tr 6 1.2.2 Quy mô tổ chức - Gồm 4 người:  2 YS đa khoa  1 YS chuyên khoa sản nhi  1 Dược tá  Y SĨ CHUNG THỊ BÍCH ĐÀO (Trưởng Trạm) (đang đi học chuyên tu lên bác sĩ)  Quản lý điều hành trạm.  Sức khỏe trẻ em  Hỗ trợ giáo dục sức khỏe, quản lý dịch  Vệ sinh học đường  Tài chánh  Quản lý địa bàn khu phố 2  Y SĨ TRẦN THỊ THÙY DUNG ( Phó Trạm Trưởng )  Khám và điều trị bệnh  HIV/AIDS  Giáo dục sức khỏe.  Vệ sinh an toàn thực phẩm.  Quản lý dịch.  Lao  3 công trình vệ sinh  Y tế tư nhân  Quản lý địa bàn khu phố 4  Y SĨ NGÔ THỊ QUỐC THỦY  Khám và điều trị bệnh  Sức khỏe tâm thần cộng đồng  Sức khỏe bà mẹ và Kế Hoạch Hóa Gia Đình  Hỗ trợ sức khỏe trẻ em  Giáo dục sức khỏe  Báo cáo tai nạn thương tích, bệnh lây truyền qua đường tình dục  Quản lý địa bàn khu phố 1  DƯỢC TÁ LÊ NGUYỄN QUỲNH NHƯ  Quản lý dược  Quản lý tài sản, y dụng cụ.  Giáo dục sức khỏe  Phong, sốt rét  Tiêm chủng mở rộng  Vệ sinh môi trường  Chấm công, chấm trực  Quản lý địa bàn khu phố 3 Tr 7 Ngoài ra còn có mạng lưới cộng tác viên dân số, y tế địa phương để hỗ trợ cho công tác CSSKBĐ của trạm Y Tế phường. Ys Chung Thị Bích Đào. NGƯỜI THỰC HIỆN 1.3 chỉ tiêu, kế hoạch và thành tích hoạt động Tr 8 Tr 9 Quý 1 (nếu có thay đổi nhân sự). CỘNG HÒA XÃ Quý 4 năm trước. Quý 1. THỜI GIAN THỰC HIỆN TT. Y TẾ DỰ PHÒNG PHÚ NHUẬN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Liên hệ với Ủy ban Phường ra quyết định thành lập. Tr 10 Từ các chương trình sức khỏe. Lưu văn bản nghị quyết. THÔNG TIN CẦN THU NHẬP y ban, TT. Y Tế DP Quận. Tr 11 1/ Trình bày được với Đảng ủy, Ủ ban và những chỉ tiêu y tế cần đạt. NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM Theo thang điểm y tế xã. CHỈ TIÊU Tr 12 MỤC TIÊU - Vận động được sự tham gia của các ban ngành đoàn thể, cộng đồng. - Tham mưu tốt với Ủy ban phường. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎENĂM 2011 Tr 13 Xã hội hóa chăm sóc và bải vê sức khỏe nhân dân. CHUẨN 1 CHƯƠNG TRÌNH Tr 14 YS Dung, YS Đào, và các nhân viên. Tr 15 Tùy thuộc kế hoạch phòng nghiệp vụ. Hằng tháng. Tr 16 Theo dõi kế hoach của phòng nghiệp vụ phân công người dự Tr 17 Tất cả nhân viên đều có kỹ năng truyền thông. ng. Tr 18 4/ Tham mưu với Ủy Ban gắn kếthoạt dộng của Ban CSSKND trong sinh hoạt khối Văn xã. Truyền thông giáo dục sức khỏe. Tr 19 Phòng bệnh, thay đổi hành vi có hại cho sức khỏe. Tr 20 Hằng tháng
- Xem thêm -