Tài liệu Báo cáo thực tập chuyên ngành tài chính ngân hàng

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 12642 |
  • Lượt tải: 5
phamvananh

Tham gia: 05/12/2015

Mô tả:

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng, tổ chức quan trọng nhất trong các tổ chức tín dụng trong thời gian vừa qua đã và đang là một sự trợ giúp đắc lực cho sự phát triển của nền kinh tế. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những Ngân hàng Thương mại đầu tiên ở Việt Nam.Sau gần 26 năm thành lập và đi vào hoạt động, đến nay, NHNo&PTNT đã trở thành một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực Ngân hàng nước ta. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói chung và NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy nói riêng trong những năm qua đã mở rộng mạng lưới huy động vốn, mở rộng đầu tư tín dụng và các dịch vụ thanh toán qua NH đã đạt được rất nhiều những kết quả tích cực. Và góp phần không thể thiếu để phát triển Ngân hàng, công tác kế toán NH là một công cụ rất quan trọng. Việc thực hiện ghi chép hạch toán các bút toán phát sinh phản ánh tổng hợp, toàn diện, đầy đủ, chính xác các mặt hoạt động nghiệp vụ, hoạt động tài chính để hình thành chỉ tiêu thông tin kinh tế tài chính phục vụ công tác quản lý, kiểm tra và bảo vệ an toàn tài sản, củng cố tăng cường chế độ hạch toán kinh tế. Sau thời gian thực tập tại NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy, được sự quan tâm giúp đỡ tận tình chỉ bảo của ban giám đốc và toàn thể nhân viên cán bộ trong chi nhánh, em đã làm quen dần với cá nghiệp vụ chuyên môn được đào tạo, có điều kiện học tập, nghiên cứu, khảo nghiệm giữa hoạt động thực tiễn tại Ngân hàng với những gì đã được học trong nhà trường. Từ đó giúp em hiểu và nắm vững hơn những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường. Do thời gian thực tập có hạn, nhất là trình độ lý luận và sự hiểu biết còn chưa nhiều nên bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của thầy cô giáo và các cán bộ Ngân hàng. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS. Nguyễn Thị Bích Vượng, toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Kế Toán, Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ phòng Kế Toán của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy đã tận tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu và đóng góp ý kiến giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................1 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY...........................3 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy..............................................................................................................3 1.1.1. Quá trình hình thành NHNo&PTNT Việt Nam...............................3 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT - Chi nhánh Huyện Lệ Thủy...............................................................................................4 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy........5 1.2.1. Sơ đồ bộ máy ( Sơ đồ 1).......................................................................5 1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban........................................5 1.3. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy...7 1.3.1. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam...........................7 1.3.2. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy..............................................................................................................10 1.4. Những thuận lợi và khó khăn của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy.................................................................................................................11 1.4.1. Thuận lợi............................................................................................11 1.4.2. Khó khăn............................................................................................12 PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo&PTNT – CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY............................................................................................13 2.1. Hoạt động huy động vốn...........................................................................13 2.1.1. Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế...................................13 2.1.2. Tổng vốn huy động theo loại tiền gửi và thời hạn gửi.......................17 2.2.2. Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn..................................................25 2.3. Hoạt động thanh toán................................................................................28 2.4. Hoạt động bảo lãnh...................................................................................29 2.5. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ.................................................................29 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.6. Hoạt động kế toán và ngân quỹ.................................................................30 2.6.1. Bộ máy kế toán của Ngân hàng ( Sơ đồ 2).........................................31 2.6.2. Hệ thống tài khoản sử dụng...............................................................31 2.6.3.Chứng từ kế toán NH sử dụng.............................................................32 2.6.4. Một số ví dụ........................................................................................33 2.7. Kết quả hoạt động của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy.......34 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo&PTNT – CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY....................................................................38 3.1. Thu hoạch..................................................................................................38 3.2. Đánh giá kết quả.......................................................................................38 3.2.1. Kết quả đạt được................................................................................38 3.2.2. Hạn chế tồn tại...................................................................................40 3.3. Một số đề xuất...........................................................................................42 3.3.1. Đẩy mạnh hoạt động Marketing........................................................43 3.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn......................................43 3.3.3. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực....................................................45 KẾT LUẬN…………………………………………………………………….46 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………….47 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG Sơ đồ Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy...................................................................................5 Sơ đồ 2: Bộ máy kế toán của Ngân hàng.....................................................31 Biểu đồ Biểu đồ 1: So sánh cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế..............15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp qua các năm 2011, 2012, 2013 ....................................................................15 Biểu đồ 2 So sánh cơ cấu huy động vốn bằng VNĐ theo thời hạn gửi.......19 Biểu đồ 3 So sánh cơ cấu huy động vốn bằng ngoại tệ theo thời hạn gửi...20 Biểu đồ 4 So sánh cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế...............24 qua các năm 2011, năm 2012, năm 2013 ....................................................24 Biểu đồ 5 So sánh cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn qua các năm 2011, năm 2012, năm 2013....................................................................................27 Bảng Bảng 1: Cơ cấu huy động vốn các năm 2011 – 2013…………………..…14 Bảng 2: Cơ cấu huy động vốn các năm 2011 – 2013 ……………………..18 Bảng 3: Cơ cấu dư nợ cho vay…………………………………………….22 Bảng 4: Cơ cấu dư nợ cho vay…………………………………………….25 Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT Ngân hàng Nhà nước NHNN Ngân hàng Thương mại NHTM Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NHNo&PTNT Ngân hàng NH Khách hàng KH Cán bộ tín dụng CBTD Doanh nghiệp DN Trách nhiệm hữu hạn TNHH Việt Nam Đồng VNĐ Tài khoản TK Giấy tờ có giá GTCG Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦẦU Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng, tổ chức quan trọng nhất trong các tổ chức tín dụng trong thời gian vừa qua đã và đang là một sự trợ giúp đắc lực cho sự phát triển của nền kinh tế. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những Ngân hàng Thương mại đầu tiên ở Việt Nam. Sau gần 26 năm thành lập và đi vào hoạt động, đến nay, NHNo&PTNT đã trở thành một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực Ngân hàng nước ta. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói chung và NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy nói riêng trong những năm qua đã mở rộng mạng lưới huy động vốn, mở rộng đầu tư tín dụng và các dịch vụ thanh toán qua NH đã đạt được rất nhiều những kết quả tích cực. Và góp phần không thể thiếu để phát triển Ngân hàng, công tác kế toán NH là một công cụ rất quan trọng. Việc thực hiện ghi chép hạch toán các bút toán phát sinh phản ánh tổng hợp, toàn diện, đầy đủ, chính xác các mặt hoạt động nghiệp vụ, hoạt động tài chính để hình thành chỉ tiêu thông tin kinh tế tài chính phục vụ công tác quản lý, kiểm tra và bảo vệ an toàn tài sản, củng cố tăng cường chế độ hạch toán kinh tế. Sau thời gian thực tập tại NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy, được sự quan tâm giúp đỡ tận tình chỉ bảo của ban giám đốc và toàn thể nhân viên cán bộ trong chi nhánh, em đã làm quen dần với cá nghiệp vụ chuyên môn được đào tạo, có điều kiện học tập, nghiên cứu, khảo nghiệm giữa hoạt động thực tiễn tại Ngân hàng với những gì đã được học trong nhà trường. Từ đó giúp em hiểu và nắm vững hơn những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường. Do thời gian thực tập có hạn, nhất là trình độ lý luận và sự hiểu biết còn chưa nhiều nên bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất Hoàng Thị Minh Trang 1 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp mong nhận được sự quan tâm, góp ý của thầy cô giáo và các cán bộ Ngân hàng. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS. Nguyễn Thị Bích Vượng, toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Kế Toán, Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ phòng Kế Toán của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy đã tận tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu và đóng góp ý kiến giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Kết cấu báo cáo được chia làm 3 phần: Phần I: Tổng quan về NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy Phần II: Tình hình hoạt động của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy Phần III: Đánh giá kết quả hoạt động của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy. Hoàng Thị Minh Trang 2 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦẦN I: TỔNG QUAN VỀẦ NGẦN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huy ện Lệ Thủy 1.1.1. Quá trình hình thành NHNo&PTNT Việt Nam Năm 1988, Ngân hàng phát triển Nông nghiệp Việt Nam thành lập theo nghị định số 53/HĐBT ngày 26/03/1988 của Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh. Ngày 14/11/1990, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Ngày 01/03/1991 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 18/NH-QĐ thành lập Văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và ngày 24/6/1994. Ngày 30/7/1994 tại Quyết Định số 160/QĐ-NHN9, Thống đốc Ngân hang. Nhà nước chấp thuận mô hình đổi mới hệ thống quản lý của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. Ngày 07/3/1994 theo Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình Tổng công ty Nhà nước với cơ cấu tổ chức bao gồm Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc bao gồm bộ máy kiểm soát nội bộ, các đơn vị hoạch toán phụ thuộc, hoạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp, phân biệt rõ chức năng quản lý và điều hành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm Tổng Giám đốc. Ngày 15/11/1996, được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. NHNo&PTNT hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, là doanh nghiệp Hoàng Thị Minh Trang 3 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và chịu sự quản lý trực tiếp của NHNN Việt Nam và hệ thống hiện tại bao gồm: - 149 chi nhánh cấp 1 và hơn 2.000 chi nhánh, phòng giao dịch trải dài từ thành thị đến nông thôn; - 03 văn phòng đại diện, một ở khu vực Miền trung, một ở khu vực Miền Nam và một ở PhnomPenh – Campuchia; - 01 sở giao dịch; 01 sở quản lý kinh doanh vốn và ngọai tệ; - 05 trung tâm gồm: Trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm đào tạo, Trung tâm thẻ, Trung tâm thanh toán, Trung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro. - 08 Công ty trực thuộc gồm: Công ty cho thuê tài chính I, Công ty cho thuê tài chính II, Công ty TNHH Chứng khoán, Công ty in thương mại và dịch vụ ngân hàng, Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ Vàng bạc Đá quý, Công ty Vàng bạc đá quý Tp.HCM, Công ty Du lịch Thương Mại NHNo&PTNT, Công ty Kinh doanh lương thực và đầu tư phát triển. - 01 Ngân hàng liên doanh: Ngân hàng liên doanh Việt - Thái (Vinasiam). 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT - Chi nhánh Huyện Lệ Thủy Địa điểm: Trụ sở tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Số cán bộ công nhân viên: 35 người, trong đó trình độ đại học và sau đị học chiếm 95%. Lãnh đạo chủ chốt đều là cán bộ Đảng viên có đủ năng lực, trình độ triển khai thực hiện nhiệm vụ trong toàn chi nhánh. Tổ chức tiền thân của NHNo&PTNT Quảng Bình ngày nay là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp tỉnh Bình Trị Thiên, thành lập ngày 26/03/1988 theo Nghị định số 53/HĐBT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Sau khi có quyết định tách tỉnh Bình Trị Thiên thành ba tỉnh (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên - Huế) ngày 01/07/1989, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình được thành lập. Đến ngày 14/11/1990 có quyết Hoàng Thị Minh Trang 4 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp định số 400/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình. - Ngày 15/11/1996, được Thủ tướng uỷ quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Quảng Bình thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình. NHNo&PTNT Huyện Lệ Thủy là chi nhánh đầu tiên có trụ sở đặt tại Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy được thành lập ngày 26/3/1997 trực thuộc NHNo&PTNT Quảng Bình, được thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ do NHNo&PTNT Quảng Bình giao. Hoàng Thị Minh Trang 5 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2. Cơ cấấu tổ chức bộ máy NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện L ệ Th ủy 1.2.1. Sơ đồồ bộ máy ( Sơ đồồ 1) Sơ đồồ bộ máy ( Sơ đồồ 1) Ban Giám đốc Phòng Kế toán Phòng Kế hoạch Kinh doanh Tổ Hành Chính – Bảo vệ Ngân quỹ 1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 1.2.2.1. Ban giám đốc Gồm 1 Giám đốc và 1 Phó giám đốc có chức năng lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động kinh doanh của NH. - Giám đốc chi nhánh: chịu trách nhiệm trước Giám đốc NHNN&PTNT Quảng Bình, điều hành chung toàn bộ hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng Kế toán Ngân quỹ, tổ chức cán bộ, kiểm tra nội bộ. - Phó giám đốc: Thay mặt Giám đốc, điều hành các hoạt động của các phòng chuyên đề Kế hoạch – Kinh doanh, Hành chính – Bảo vệ. Chịu trách Hoàng Thị Minh Trang 6 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp nhiệm cá nhân trước Giám đốc và pháp luật về những công việc do mình giải quyết, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Chi nhánh khi được Giám đốc ủy quyền. 1.2.2.2. Phòng kế toán ngân quỹ Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quá trình thanh toán thu chi theo yêu cầu của khách hàng, tiến hành mở tài khoản cho KH, hạch toán chuyển khoản giữa NH với khách hàng, giữa NH với nhau, phát hành các loại séc và làm dịch vụ thanh toán khác. Hàng ngày phòng còn thực hiện kết toán các khoản thu chi để xác định lượng vốn hoạt động của NH.Phòng kế toán là nơi tiếp nhận chứng từ trực tiếp từ KH, lưu trữ số liệu làm cơ sở cho sự hoạt động của NH.Là nơi thực hiện việc thu chi tiền mặt trên cơ sở có chứng từ phát sinh, đảm bảo thực hiện chính xác kịp thời đúng chế độ kho quỹ. Phát hiện và ngăn chặn tiền giả, xác định tiền đúng tiêu chuẩn lưu thông, là nơi bảo quản tiền mặt, các giấy tờ, chứng chỉ có giá, hồ sơ tài sản thế chấp. 1.2.2.3. Phòng kế hoạch kinh doanh Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh, kiểm soát quá trình sử dụng vốn vay của các đơn vị vay vốn. Là nơi lập, thẩm định hồ sơ quay vốn và đề xuất cho vay hay không cho vay trước khi trình Ban Giám đốc phê duyệt, thực hiện nghiệp vụ có liên quan đến quá trình xuất nhập khẩu của các đơn vị quốc doanh, ngoài quốc doanh với các DN nước ngoài. Đây là bộ phận quan trọng quyết định đầu ra cho chi nhánh và chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư đó.Thực hiện các nghiệp vụ huy động vốn dưới nhiều hình thức: kỳ phiếu ngân hàng, trái phiếu ngân hàng, sổ tiết kiệm,… của cá nhân và các tổ chức kinh tế. Là nguồn cung cấp vốn chủ yếu đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động NH. 1.2.2.4. Tổ hành chính – bảo vệ Thực hiện nhiệm vụ soạn thảo các văn bản về nội quy cơ quan, chế độ thời gian làm việc, thực hiện các chế độ an toàn lao động, xây dựng chương trình nội Hoàng Thị Minh Trang 7 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp dung thi đua nhằm nâng cao năng suất lao động. Ngoài ra, ở đây còn thực hiện công tác mua sắm tài sản và công cụ hoạt động kinh doanh của chi nhánh, quản lý tài sản, đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ làm việc, và chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên. 1.3. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện L ệ Th ủy 1.3.1. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam - Tôn chỉ hoạt động: NHNo&PTNT sẽ trở thành một ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu để cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng cho các thị trường có chọn lựa, ngân hàng hoạt động vững mạnh và an toàn, phát triển bền vững đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. - Mục tiêu tổng quát: Mở rộng hoạt động một cách vững chắc, an toàn, bền vững về tài chính, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, cung cấp các dịch vụ và tiện ích thuận lợi, đa dạng và thông thoáng đến các doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư ở đô thị và nông thôn, duy trì khả năng sinh lời, phát triển và bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh chóng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. - Nguyên tắc hoạt động: Để đạt được mục tiêu tổng quát nói trên, ngân hàng phải quán triệt 5 nguyên tắc trong công tác điều hành ngân hàng, cụ thể là: + Áp dụng nhất quán các thông lệ quốc tế trong công tác điều hành ngân hàng; + Phát triển và đưa ra thị trường những sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo lập danh tiếng về chất lượng phục vụ khách hàng, độ tin cậy và mức giá cả cạnh tranh; + Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, lấy công nghệ thông tin làm cơ sở để phát triển mô hình ngân hàng hiện đại; + Hoạt động trên cơ sở thận trọng về tài chính và luôn nhận thức được Hoàng Thị Minh Trang 8 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tầm quan trọng của quản lý rủi ro, bảo toàn tài sản và duy trì khả năng thanh toán là tối cần thiết cho sự thành công của ngân hàng; phát huy tối đa nguồn lực tài chính trên nguyên tắc đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao khả năng sinh lời; + Đầu tư vào con người, phát triển năng lực của cán bộ, nhân viên, khuyến khích sự cống hiến xuất sắc, thưởng công xứng đáng với thành tích và tạo điều kiện cho họ có cơ hội phát triển toàn diện. - Mục tiêu phấn đấu cụ thể đến 2014 Các mục tiêu phấn đấu cụ thể được xây dựng phù hợp với chương trình hành động, lộ trình hội nhập của ngành ngân hàng Việt Nam. Để thực hiện thành công cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, NHNo&PTNT sẽ phát huy sức mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, nắm bắt các cơ hội phát triển ở khu vực thành thị bằng việc tập trung vào thực hiện thành công các mục tiêu phấn đấu cụ thể sau đây: + Thị trường mục tiêu sẽ là các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao như: xây dựng giao thông đô thị, thủy điện, thiết bị y tế, cao su, và một số phòng dịch vụ …vv. Đặc biệt là tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực: Doanh nghiệp xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải,viễn thông; Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản; Doanh nghiệp hoạt động sản xuất may mặc, giầy da… + Khách hàng tiêu dùng và hộ gia đình là Khách hàng tiêu dùng ở mức trung lưu tại các thành phố; Các Doanh nghiệp tư nhân, tiểu thương tại các chợ và khu thương mại… Hộ gia đình tại thành thị và nông thôn. Một số khách hàng lớn có chọn lọc (Kể cả các doanh nghiệp Nhà nước, Doanh Hoàng Thị Minh Trang 9 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp nghiệp liên doanh hay các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ) Tất cả đều được lựa chọn và phát triển có tính chiến lược lâu dài. Tùy theo từng giai đoạn phát triển, NHNo&PTNT Quảng Bình sẽ đưa ra các chỉ tiêu cụ thể trong cơ cấu nhóm khách hàng của NHNo&PTNT. + Mục tiêu phát triển các sản phẩm, dịch vụ truyền thống và dịch vụ mới: Từng bước phát triển sản phẩm dịch vụ mới trên nền tảng đầu tư công nghệ hiện đại, tiên tiến sao cho phù hợp với từng nhu cầu khách hàng và yêu cầu hội nhập. + Mục tiêu phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ thông tin ngân hàng. Phát triển thương hiệu và thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp của NHNo&PTNT, từng bước đưa NHNo&PTNT trở thành ngân hàng thân thiện với khách hàng đi theo phương châm” Đối tác tin cậy, giải pháp phù hợp” đến với toàn thể khách hàng tại các địa bàn trên toàn quốc. + Đẩy mạnh tiến độ triển khai và áp dụng công nghệ thông tin, trước mắt nâng cấp ngay cơ sở hạ tầng công nghệ hiện tại mới hiện đại đầy đủ chức năng phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững của NHNo&PTNT. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản trị trên nền tảng của hệ thống ngân hàng cốt lõi phù hợp, thực hiện công tác quản lý tập trung theo mô hình ngân hàng hiện đại, lấy công nghệ thông tin làm cơ sở. + Mục tiêu nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý vốn: Quản trị nguồn vốn tập trung nhằm giảm chi phí vốn đầu vào, chi phí thanh khoản và nâng cao hiệu quả công tác nguồn vốn, luôn luôn đảm bảo tính thanh khoản cao. + Mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh: Nâng cao năng suất lao động, đầu tư vào đào tạo con người phát triển năng lực của từng nhân viên, đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu công việc. Tăng cường huấn luyện, đào tạo và đào tạo lại tại chỗ, khuyến khích tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của nhân viên. Hoàng Thị Minh Trang 10 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Mục tiêu cải tiến công tác quản trị rủi ro: Đầu tư xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tập trung, độc lập và toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế để phát triển bền vững trên cơ sở nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động; 1.3.2. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huy ện L ệ Thủy Sự biến động của thị trường bất động sản cũng như ảnh hưởng của lạm phát và phần nào chịu sự tác động của suy thoái kinh tế trong khu vực cũng như toàn cầu đã ảnh hưởng đến hoạt động của toàn ngành Ngân hàng nói chung và chi nhánh nói riêng. Chiến lược của toàn chi nhánh là phát triển phải gắn liền với bền vững. Năm 2014, NHNo&PTNT Huyện Lệ Thủy đã đề ra định hướng phát triển phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và toàn bộ hệ thống NH nói riêng, phấn đấu đạt lợi nhuận trước thuế là 7 tỷ 500 triệu đồng. Để đạt được mục tiêu này, với sự phấn đấu và nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ nhân viên và ban lãnh đạo đã đưa ra định hướng kinh doanh trong năm 2014 như sau: - Xác định tăng trưởng dư nợ tín dụng lành mạnh và ổn định, mở rộng và phát triển các hình thức cho vay, đầu tư cho các dự án sản xuất... - Tiếp tục đổi mới, phát triển và không ngừng cập nhật công nghệ thông tin ngân hàng. - Khai thác các nguồn vốn nhàn rỗi của các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức tín dụng khác trong xã hội nhằm thu hút nguồn vốn có lãi suất thấp nhưng giàu về tiềm năng. - Đẩy mạnh kinh doanh ngoại tệ, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên. - Chú trọng loại hình dịch vụ như bảo lãnh, chuyển tiền nhanh. Ngân hàng sẽ giao nhiệm vụ cho trưởng các bộ phận phụ trách trực tiếp quản lý và chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra sai sót trong các nghiệp vụ. Hoàng Thị Minh Trang 11 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Nâng cao công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, hàng năm cử cán bộ nhân viên tham gia chương trình đào tạo của NHNo&PTNT để bồi dưỡng các nghiệp vụ NH cho thông thạo về kỹ thuật nghiệp vụ cũng như sử dụng các thiết bị kỹ thuật một cách thành thạo. Bên cạnh đó, Chi nhánh phát động phong trào nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, thái độ phục vụ khách hàng của toàn nhân viên trong ngân hàng. 1.4. Những thuận lợi và khó khăn của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huy ện L ệ Thủy 1.4.1. Thuận lợi - Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh NH đã được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của Ngân hàng cấp trên: như ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, các cấp chính quyền trên địa bàn tăng cường phối hợp, tạo điều kiện cho ngân hàng trong quá trình hoạt động. Trên cơ sở đó, NH đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ các cấp ủy, xây dựng uy tín và niềm tin trong lòng KH nên ngân hàng thời gian qua đã giữ vững thị phần, tiếp tục có những bước đi phù hợp để ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế. - Hiện nay, nền kinh tế cả nước nói chung và kinh tế của tỉnh Quảng Bình nói riêng đã có những bước phát triển ổn định và vững chắc, hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế ngày càng có hiệu quả, thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện rõ rệt. Cùng với sự thay đổi của nền kinh tế - xã hội là những thay đổi trong nhận thức của người dân và dư luận xã hội. Con người ngày nay được tự do phát triển mọi mặt của cuộc sống: từ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh đến hưởng thu, thỏa mãn mọi nhu cầu chính đáng của bản thân nên nhu cầu cần vốn từ NH rất cao. - NHNo&PTNT - Chi nhánh Huyện Lệ Thủy có vị trí nằm tại trung tâm huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đây là trung tâm văn hóa chính trị xã hội chính của huyện nên có mật dân số đông, thu nhập cao, các thành phần kinh tế phát Hoàng Thị Minh Trang 12 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp triển thuận tiện cho việc huy động vốn cũng như đáp ứng nhu cầu vốn. - Đội ngũ CBTD được bổ sung về số lượng và trình độ chuyên môn. Cán bộ làm công tác cho vay hiện nay do đã có nhiều kinh nghiệm qua một thời gian đảm nhận công việc nên khả năng thẩm định tốt hơn, năng lực giải quyết công việc nhanh chóng và hiệu quả. - Công tác quản lí hồ sơ KH đã được ngân hàng chú trọng. Điều này phần nào cung cấp được nhu cầu thông tin về KH khi thẩm định và xét duyệt cho vay, giảm thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả công việc. 1.4.2. Khó khăn - Các ngân hàng thương mại đã lôi kéo khách hàng bằng nhiều hình thức như : hạ thấp lãi suất cho vay, nâng cao lãi suất tiền gửi, hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng, miễn phí các loại dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng, cung cấp nhiều loại dịch vụ mới, đặc biệt sự có mặt của ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài sẽ đẩy mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng mạnh mẽ hơn, nhất là lĩnh vực cung cấp các dịch vụ tài chính trọn gói, tiên tiến đã ảnh hưởng đến việc mở rộng, phát triển và giữ chân khách hàng của chi nhánh. - Tình trạng phát sinh nợ quá hạn vẫn xảy ra gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, Việc phát mãi tài sản thu hồi nợ còn chậm do gặp những vướng mắc về thủ tục, hồ sơ pháp lí gây ứ động vốn, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao. Hoàng Thị Minh Trang 13 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo&PTNT – CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY 2.1. Hoạt động huy động vốấn Nguồn vốn kinh doanh của Ngân hàng có thể hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như: vốn điều lệ, vốn vay, vốn huy động, vốn tài trợ, lợi nhuận để lại…song cơ bản và quan trọng nhất vẫn là nguồn vốn huy động - nó cho thấy khả năng tồn tại và chức năng trung gian tài chính của một ngân hàng. Làm thế nào để tạo ra một chính sách thu hút vốn, tạo tiền đề cho quá trình đầu tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đạt được hiệu quả cao luôn là mục tiêu được đặt lên hàng đầu của NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy. 2.1.1. Cơ cấấu huy động vồấn theo thành phấồn kinh tếấ Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2013, mặc dù nên kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều biến động phức tạp gây khó khăn rất lớn cho toàn bộ hệ thống NH, song Chi nhánh với sự chỉ đạo, điều hành kiên quyết, linh hoạt của ban Giám đốc cùng sự nỗ lực làm việc và tinh thần quyết đương đầu với khó khăn của toàn thể cán bộ công nhân viên, Chi nhánh đã có những thành tích hoạt động đáng kể. Hoàng Thị Minh Trang 14 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng 1: Cơ cấấu huy động vốấn các năm 2011 – 2013 Đơn vị: Triệu đồồng S T T 1 2 3 Năm 2011 Chỉ Số dư tiêu Cá nhân Tổ chức Tổng Năm 2012 Tỷ Số dư Năm 2013 Tỷ Số dư Tỷ So sánh 2012 So sánh 2013 với với 2011 Số dư Tỷ 2012 Số dư Tỷ trọng trọng trọng trọng trọng (%) (%) (%) (%) (%) 217,246 86,82 254,983 78,08 399,684 78,90 37,737 17,37 144,701 56,75 32,966 13,18 71,590 21,92 106,918 21,10 38,624 117,16 35,328 49,35 250,212 100 326,573 100 506,602 100 76,361 30,52 180,029 55,13 Hoàng Thị Minh Trang 1 Lớp: LTCĐKT03-08 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế qua các năm 2011, năm 2012, năm 2013 đều tăng, so sánh qua biểu đồ. Biểu đốồ 1: So sánh cơ cấấu huy động vồấn theo thành phấồn kinh tếấ qua các năm 2011, 2012, 2013 triệu đồồng 600 506.6 500 106.92 400 326.57 300 Tổ chức Cá nhân Tổng 250.21 32.97 200 399.68 254.98 100 0 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh cơ cấấu huy động vồấn theo thành phấồn kinh tếấ - Trong những năm qua, NHNo&PTNT – Chi nhánh Huyện Lệ Thủy đặc biệt coi trọng công tác huy động vốn, đưa ra nhiều hình thức huy động vốn mới với những mức lãi suất hấp dẫn nhằm thu hút tối đa mọi nguồn vốn nhàn rỗi tại địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ngày càng tăng của khách hàng. - Với sự nỗ lực hết mình trong công tác huy động vốn, qua 3 năm 2011, Hoàng Thị Minh Trang 2 Lớp: LTCĐKT03-08
- Xem thêm -