Tài liệu Báo cáo thảo luận-môn kĩ năng tạo lập văn bản

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỚP :D10CN2 MÔN : KĨ NĂNG TẠO LẬP VĂN BẢN GIẢNG VIÊN:ĐÀO NGUYỄN PHÚC BÁO CÁO : Suy nghĩ của mình về vấn đề việc làm của sinh viên sau khi ra trường NHÓM 1: 1. Hà Thị Ngân 2.Nguyễn Thị Thanh Mai 3.Trần Cận Nam 4.Nguyễn Thị Ngọc 5.Đặng Thị Ngoan 6.Nguyễn Xuân Linh 7.Trần Đức Mạnh 8.Trần Văn Minh 9. Đào Sơn Nam NỘI DUNG BÁO CÁO I. MỞ ĐẦU II. PHÂN TÍCH III.KẾT LuẬN PHẦN 1 MỞ ĐẦU -Nêu thực trạng của sinh viên sau khi ra trường +Có việc làm hay không? +Nếu có thì việc làm như thế nào? Có phù hợp với bản thân và kiến thức của mình hay không? PHẦN 1 MỞ ĐẦU -Sinh viên một số ngành thì dễ dàng có được việc làm trong khi Phần lớn sinh viên sau khi tốt đó một số ngành khác lại khó nghiệp ra trường vẫn chưa tìm khăn trong cơ hội việc làm được việc làm mong muốn hay - Sinh viên làm không đúng là chưa phù hợp ngành mình được học PHẦN 1 MỞ ĐẦU Theo số liệu thống kê thì năm 2003 – 2004 tổng số sinh viên Đại học và Cao đẳng là 1.131.030 sinh viên nhưng đến năm 2007-2008 con số này đã tăng lên 1.603.484 sinh viên. Và đến 2010 con số này là 1,7triệu sinh viên. Có khoảng 63% sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm và trong số sinh viên ra trường kiếm được việc làm thì lại có nhiều sinh viên làm không đúng ngành mình được học. Với số lượng sinh viên ra trường ngày càng lớn như hiện nay thì áp lực về cơ hội việc làm ngày càng trở nên khó khăn. PHẦN 2 PHÂN TÍCH 2.1 Nguyên nhân của vấn đề: +Nguyên nhân chủ quan +Nguyên nhân khách quan. 2.2 Giải pháp 2.1 Nguyên nhân của vấn đề Nguyên nhân chủ quan: +Do cách học của sinh viên còn thụ động, không khoa học +Thiếu kinh nghiệm trong thực tế +Còn lười tìm hiểu, khả năng tự học còn kém. 2.1 Nguyên nhân của vấn đề -Nguyên nhân khách quan +Cách đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng +Thực trạng của xã hội +Các yếu tố tiêu cực trong việc tuyển dụng ….. Thống kê về chất lượng đào tạo Việt Nam Năm 2008 nước ta có 209 trường Cao đẳng và 160 trường Đại học nhưng đến năm 2010 con số này đã là hơn 200 trường Đại học. Với một mức tăng nhanh như vậy thì chất lượng, cơ sở thiết bị đào tạo khó có thể đáp ứng kịp thời. Bên cạnh đó đào tạo vẫn chưa gắn với nhu cầu thực tế của xã hội cũng là một trong những hạn chế cần được khắc phục. 2.2 Giải pháp -Về phía sinh viên: Cần có cách học thay đổi, năng động, phù hợp với nhu cầu của thị trường -Về phía nhà trường: Thay đổi cách đào tạo sao cho sau khi sinh viên ra trường có thể áp dụng các kiến thức mình đã học vào trong thực tế -Về phía nhà tuyển dụng: Cần loại bớt các tiêu cực trong vấn đề tuyển dụng. cần tuyển đúng người đúng việc, đặt năng lực và phẩm chất của sinh viên làm hàng đầu trong quá trình tuyển dụng -Về phía xã hội: cần xoá bỏ những tiêu cực trong tuyển dụng, tạo điều kiện hơn cho sinh viên sau khi ra trường. PHẦN 3 KẾT LuẬN Vấn đề về việc làm của sinh viên sau khi ra trường vẫn đang là một vấn đề cần lưu ý đối với xã hội. Có nhiều nguyên nhân khiến cho việc làm của sinh viên trở nên khó khăn, và chúng ta cần tìm ra những giải pháp để khắc phục tình trạng đó. Không phải sinh viên nào ra trường cũng khó khăn, có những sinh viên ngay khi còn ngồi trong ghế nhà trường đã được các công ty nhận vào làm hay được nhà trường giữ lại làm giảng viên, đó là những sinh viên thật sự nỗ lực và biết phấn đấu cho tương lai. Vì vậy, mỗi sinh viên chúng ta, ngay từ bây giờ cần nghiêm túc với tương lai của chính mình, cần phải thay đổi ngay từ bây giờ để sau này ra trường có được công việc phù hợp với năng lực và nguyện vọng của bản thân THANK YOU FOR YOUR LISTENING
- Xem thêm -