Tài liệu Báo cáo quản lý kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại công ty xuất nhập khẩu tổng hợp i

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I KHOA KẾ TOÁN ****************  BÁO CÁO QUẢN LÝ Đề tài : BÁO CÁO QUẢN LÝ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH NÉP THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I Giáo viên hướng dẫn: LÊ PHƯƠNG LAN Sinh viên thực tập: HOÀNG THANH TÙNG Líp: K45C – GTVT Hà Nội, 2004 LỜI NÓI ĐẦU. Cạnh tranh trong thương mại là tất yếu, khách quan mang tính quy luật của kinh tế thị trường. trong nền kinh tế tư bản, các cuộc cạnh tranh luôn luôn diễn ra gay gắt và khốc liệt. Hậu quả của nó là sự phá sản của hàng loạt công ty, là chiến tranh và là khủng hoảng kinh tế. Nước ta, tuy đang trong những năm đầu chuyển hướng theo kinh tế thị trường, các cuộc cạnh tranh thương mại đã và đang diễn ra vô cùng gay gắt. Tuy nhiên, không phải bất cứ một công ty hay doanh nghiệp nào khi tham gia vào cuộc chiến cạnh tranh cũng đều có nguy cơ thất bại. Thắng lợi trong cạnh tranh cũng chính là sự thành công trong công việc kinh doanh của họ. Nhưng, để dành được thắng lợi trong cạnh tranh hay sự thành công trong kinh doanh là một vấn đề cần phải quan tâm hơn cả. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại của kinh doanh là công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính. Công tác này nếu được quan tâm, chú trọng thì thắng lợi trong công việc kinh doanh là tất yếu, ngược lại nếu không quan tâm, sao nhãng nó thì hậu quả sẽ là sự làm ăn thua lỗ và dẫn tới sự phá sản trong kinh doanh. Do đó, công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính cần phải được làm tốt để tạo tiền đề, vật chất đưa doanh nghiệp vững bước đi lên. Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I là một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, được phép kinh doanh XUẤT NHẬP KHẨU các mặt hàng: máy móc, thiết bị, phụ tùng các loại, các thiết bị lẻ và toàn bộ, các dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, nguyên vật liệu cho sản xuất, hàng công nghiệp tiêu dùng.Ngoài ra, Công ty còn kinh doanh các dịch vụ như: bán đại lý, cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho tàng, kinh doanh các mặt hàng dệt, nông, lâm, thuỷ, hải sản chế biến, kinh doanh cửa hàng ăn uống phục vụ nhu cầu của thị trường. Trong cơ chế thị trường hiện nay, Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt Công ty là doanh nghiệp có vốn vốn kinh doanh ban đầu khá eo hẹp, tuy nhiên công ty đã vững bước đi lên, từng bước tự khẳng định mình, tạo được nhiều uy tín với các bạn hàng trong và ngoài nước. Trong quá trình thực tập tại Công ty, được sự quan tâm giúp đỡ tận tình, chu đáo của toàn thể cán bộ phòng Tài chính Kế toán, em đã hoàn thành bản báo cáo tổng hợp về công tác quản lý tiền lương, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I. PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I 1-Giới thiệu về Công ty Xuất Nhập khẩu tổng hợp I 1.1-Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I: Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I, thuộc Bộ Thương mại. Ngày 19 tháng 12 năm 1997, Bộ Thương mại đã có quyết định số 1390 QĐ/ TM / TC về việc thành lập Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I ( tên giao dịch là MACHINOIMPORT ). Công ty hoạt động dưới sự quản lý của Nhà nước và sự chỉ đạo của Bé Thương mại . Là một đơn vị có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có tài khoản tiền gửi tại nhiều ngân hàng nên Công ty đã hoàn toàn chủ động trong việc liên hệ, ký kết các hợp đồng kinh tế với khách hàng trong và ngoài nước, thực hiện trực tiếp các khoản thu nép cho ngân sách Nhà nước. Công ty mới thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 1/ 4/ 1998. Tổng số cán bộ, công nhân viên của Công ty là 145 người, trong đó nhân viên quản lý là 30 người. Công ty hoạt động với tổng số vốn kinh doanh thấp ( Vốn lưu động ngân sách cấp Ýt, cuối năm mới được cấp đầy đủ nhưng lại bằng hiện vật; Vốn cố định bổ sung chủ yếu là nhà cửa, đã xây dựng lâu, chưa khai thác sử dụng được). Tổng số vốn kinh doanh của Công ty tính đến 31/12/1998 như sau: Tổng vốn kinh doanh: 13.125.967.363 đồng Trong đó: + Vốn cố định: 10.225.967.363 đồng - Nguồn ngân sách: 78.524.848 đồng - Nguồn tự bổ sung: 10.147.442.515 đồng + Vốn lưu động: 2.900.000.000 đồng - Nguồn ngân sách: 2.900.000.000 đồng + Các loại vốn khác: 27.789.000 đồng Vì mới được thành lập nên cơ sở vật chất kĩ thuật chưa có gì, trong năm đầu phải di chuyển trụ sở làm việc nhiều lần, hiện nay Công ty đã có trụ sở làm việc và giao dịch chính tại số 26 Ngô Quyền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội 1.2-Chức năng và nhiêm vụ của Công ty: Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I có các chức năng và nhiệm vụ: Kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh trong nước , đại lý và tổ chức sản xuất, gia công, lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa, đóng mới các thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải, dây chuyền sản xuất, thiết bị toàn bộ, phụ tùng các loại, nguyên vật liệu cho sản xuất, hàng công nghiệp tiêu dùng; thực hiện các dịch vụ: Thương mại, vận tải, tư vấn, cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho tàng và các dịch vụ khác nhằm tăng lợi nhuận, tăng tích luỹ để phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. Là doanh nghiệp sử dụng 100% vốn ngân sách nhà nước, nên công ty phải có nhiệm vụ quản lý, sử dông, bảo toàn vốn và phát triển vốn đúng chế độ hiện hành. Tuân thủ hợp đồng kinh tế đã kí, bảo đảm chữ tín với khách hàng . Nắm bắt khả năng sản xuất kkinh doanh , nnhu cầu thị trường để cải tiến kinh daonh hợp lí nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, góp phần thúc đẩy nghề thủ công mĩ nghệ trong nước phát triển . Chấp hành đầy đue chế độ nép ngân sách nhà nước, đồng thời đảm bảo cho quyền lợi hợp pháp cho người lao động . Thi hành tốt pháp lệnh kế toán thống kê và các quy định khác của pháp luật, vận dụng đúng kịp thời các chuẩn mực của kế toán . 1.3-Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I: Với quy mô và đặc điểm của Công ty nên việc tổ chức kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý được thực hiện theo mô hình quản lý tập trung. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG PHÒNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG BAN CỬA TRUNG KINH ĐẠI DIỆN HÀNG TÂM DOANH KHO Sơ đồ 1: Bé máy Tổ chức của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Bé máy lãnh đạo của Công ty gồm: - Giám đốc: công ty là đại diện pháp nhân có quyền điều hành cao nhất , tổ chức chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, trước pháp luật về mọi hoạt động của Công ty, đồng thời đại diện cho quyền lợi của cán bộ công nhân viên toàn Công ty. - Các phó giám đốc theo sự phân công và uỷ quyền của giám đốc, có nghĩa vụ giúp việc cho giám đốc và có trách nhiệm hoàn thành tốt các công việc được giao, thay mặt giám đốc giải quyết các công việc khi giám đốc vắng mặt, đồng thời có quyền đối với các phòng ban trong phạm vi giới hạn của mình. - Phòng tổ chức: Tham mưu cho giám đốc Công ty về công tác tổ chức cán bộ, lao động, tính lương, đào tạo, quản lý mạng lưới công tác thanh tra, bảo vệ, khen thưởng- kỷ luật. - Phòng kế toán: Có trách nhiệm tham mưu và giúp giám đốc quản lý toàn bộ vốn của Công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc về việc thực hiện chế độ hạch toán kinh tế của Nhà nước. Kiểm tra thường xuyên việc chi tiêu của Công ty, tăng cường công tác quản lý vốn, sử dụng có hiệu quả để bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh. Phân tích hoạt động kinh tế hàng tháng để chủ động trong kinh doanh, đồng thời phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh thực hiện có hiệu quả công việc kinh doanh theo đúng chế độ của Nhà nước. - Phòng kinh doanh( gồm 6 phòng): có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc về các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh và quản lý chất lượng hàng hoá của Công ty, thực hiện nhiệm vụ mà Công ty giao cho là tổ chức xuất nhập khẩu. - Ban đại diện của Công ty tại Hải Phòng không có tư cách pháp nhân, là đại diện cho công ty kí kết hợp đồng và thực hiện các dịch vụ giao nhận, vận chuyển các mặt hàng kinh doanh của Công ty tại Hải Phòng. - Cửa hàng( gồm 2 cửa hàng): có nhiệm vụ bán buôn, bán lẻ các mặt hàng được Công ty giao. - Trung tâm kho: có nhiệm vụ quản lý và bảo quản kho khi có phiếu nhập, xuất hàng hoặc lệnh của Công ty thì trung tâm kho thực hiện. + Phó phòng: Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về các phần việc được phân công. - Theo dõi, kiểm tra các chứng từ thanh toán, chi tiêu nội bộ của các phòng ban trong Công ty, ký duyệt các chi tiêu nội bộ trong phạm vi được uỷ quyền. Các trường hợp đặc biệt khác phải có sự trao đổi thống nhất với trưởng phòng. - Theo dõi, kiểm tra và giải quyết các phần việc của trưởng phòng khi trưởng phòng vắng mặt, điều hành hoạt động của phòng khi trưởng phòng vắng mặt bàn giao lại. - Phụ trách công tác nội bộ của phòng. - Lưu trữ các tài liệu thuộc phần việc được phân công. + Thủ quỹ: - Thu và chi tiền trên cơ sở chứng từ kế toán, đó là các phiếu thu và phiếu chi đã được duyệt. - Mở sổ quỹ, ghi chép thu, chi trên sổ quỹ, tính toán tồn quỹ hàng ngày, lưu trữ phiếu thu, phiếu chi, cuối tháng giao lại chứng từ thu chi cho kế toán lưu giữ. - Kiểm kê quỹ tiền mặt hàng ngày, hàng tháng và đột xuất, đảm bảo tiền khớp đúng giữa sổ sách và thực tế, thường xuyên đối chiếu giữa sổ kế toán và sổ quỹ, lập báo cáo tồn quỹ hàng tháng. - Đảm bảo an toàn quỹ tiền mặt, giữ bí mật số liệu thu chi và tồn quỹ. - Theo dõi, ghi chép trên sổ chi tiết, giữ quỹ công đoàn. - Lưu trữ các loại sổ sách chứng từ thuộc phần việc được phân công. Để phù hợp với khối lượng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hiện nay Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I đang áp dụng hình thức kế toán “ Nhật ký chứng từ” : Hàng tháng, căn cứ vào các chứng từ gốc nhận được, kế toán tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ đồng thời tiến hành phân loại chứng từ ghi vào các bảng kê, các sổ chi tiết liên quan. Các chứng từ thu chi tiền mặt được ghi vào sổ quỹ sau đó ghi vào bảng kê,NKCT liên quan. Cuối tháng căn cứ vào chứng từ gốc để lập bảng phân bổ, căn cứ vào bảng kê, sổ chi tiết để ghi vào các NKCT tương ứng, rồi từ các NKCT ghi vào sổ cái. Trước khi vào sổ cái, kế toán tổng hợp kiểm tra, đối chiếu ghi chép ở các NKCT, sau đó ghi vào bảng cân đối các tài khoản thứ tự từ NKCT sè 1 đến NKCT sè 10, từ đây mới lấy số liệu ghi vào sổ đối chiếu số phát sinh và sổ cái. Kế toán căn cứ vào các sổ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp số liệu chi tiết. Cuối quý, kế toán tổng hợp lập các báo cáo kế toán theo quy định và gửi cho các bên liên quan. Để đảm bảo cho ghi chép của kế toán tổng hợp khớp với kế toán chi tiết, trước khi lập các báo cáo kế toán, kế toán tổng hợp thường đối chiếu số dư của các tài khoản trên bảng kê, sổ chi tiết và NKCT liên quan với số dư trên sổ cái. Cụ thể: tại Công ty hàng tháng đều có các nghiệp vụ thanh toán với người bán nên các chứng từ sử dụng thường là: - Hoá đơn bán hàng của người bán ( khi Công ty chấp nhận mua) - Giấy báo nợ của ngân hàng. - Bản thanh toán tạm ứng. - Phiếu chi tiền mặt. - Biên bản thanh lý công nợ trong trường hợp thanh toán bù trừ. Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc liên quan tới các khoản thanh toán với người bán, kế toán tổng hợp tiến hành kiểm tra, phân loại và ghi vào các bảng kê hoặc sổ chi tiết liên quan ( trong trường hợp Công ty mua hàng theo phương thức chậm trả, còn trong trường hợp trả tiền ngay thì kế toán tổng hợp tiến hành lập các phiếu chi và trình lên cấp trên duyệt, khi được duyệt các phiếu chi này được bàn giao sang thủ quỹ để ghi vào sổ quỹ nếu thanh toán bằng tiền mặt và sang kế toán thanh toán ngân hàng nếu thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng) Cuối mỗi tháng sau khi đã hoàn thành việc ghi sổ chi tiết TK 331, kế toán lấy số liệu cộng cuối tháng của từng sổ chi tiết được mở cho từng đối tượng để ghi vào NKCT sè 5 ( Sè liệu tổng cộng của mỗi sổ chi tiết được ghi vào NKCT sè 5 một dòng) Cuối quý, khoá sổ NKCT sè 5 xác định tổng số phát sinh bên có TK 331 đối ứng nợ các TK liên quan, và lấy số liệu tổng cộng của NKCT sè 5 để ghi vào sổ cái ( Có TK 331 Nợ các TK khác). Sau đó, kế toán tiến hành đối chiếu số dư trên sổ chi tiết TK 331 với NKCT sè 5 và sổ cái để lấy cơ sở lập báo cáo kế toán về các khoản phải trả người bán trong quý. CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I – BỘ THƯƠNG MẠI BIỂU B 02 - DN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: NĂM 2002- 2003. PHẦN I- LÃI, LỖ CHỈ TIÊU TỔNG DOANH THU Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu - doanh thu kinh doanh - doanh thu dịch vụ - doanh thu khác CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ(4+5+6+7) - chiết khấu - giảm giá - giá trị hàng bán bị trả lại - thuế doanh thu, thuế xuất khẩu phải nép thuế doanh thu hàng hoá thuế doanh thu thành phẩm thuế doanh thu dịch vụ thuế doanh thu khác 1.Doanh thu thuần(1-3) 2.Giá vốn hàng bán 3.Lợi nhuận gộp(10-11) 4.Chi phí bán hàng 5.Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh thu nhập hoạt động tài chính chi phí hoạt động tài chính 7.Lợi nhuận hoạt động tài chính (31-32) các khoản thu nhập bất thường chi phí bất thường 8.Lợi tức bất thường 9.Tổng lợi tức trước thuế 10.Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nép 11.Lợi nhuận sau thuế 12.Thu nhập bình quân MS 1 2 TH2002 39,801,414,995 Đơn vị tính: đồng TH2003 139,608,851,134 25,756,236,322 37,927,661,664 1,873,753,291 3 4 5 6 7 391,832,443 391,832,443 168,962,496 222,869,947 10 11 20 21 22 30 31 32 40 41 42 50 60 70 80 39,409,582,512 35,954,116,086 3,455,466,426 302,762,000 3,344,385,409 (191,680,983) 382,983,586 382,983,586 191,302,603 86,086,171 105,216,432 1,000,000 139,608,851,134 136,883,252,455 2,752,598,679 63,030,131 2,613,764,682 48,803,866 99,546,448 208,245 99,338,203 4,900,000 4,900,000 153,042,069 153,042,069 1,000,000 1.43.1-Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh: Trong năm 2003, tình hình kinh tế xã hội có sự khủng hoảng, tình trạng thiểu phát trì trệ do sức mua không có khả năng tiêu thụ lớn, hàng hoá xuất nhập khẩu bị ứ đọng tồn kho kéo dài, gây hậu quả xấu về kết quả hoạt động kinh doanh. Mặt khác, do Nhà nước quyết định những chính sách về quản lý ngoại tệ và nghị định của Chính phủ về mở rộng quyền kinh doanh xuất nhập khẩu cho các thành phần kinh tế, cho nên hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp kinh doanh cùng lĩnh vực. Trong hoàn cảnh đó, lãnh đạo Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I đã chỉ đạo sát sao và kịp thời các phòng nghiệp vụ tìm ra được hướng kinh doanh đúng đắn, có hiệu quả. Quá trình kinh doanh vẫn đảm bảo có lợi nhuận, bảo toàn được nguồn vốn kinh doanh của Công ty, đảm bảo cho đời sống cán bộ công nhân viên và thu nhập cho đơn vị, hoàn thành tốt các nghiệp vụ kinh tế, chính trị do Tổng công ty giao cho. 3.2-Đánh giá khái quát tình hình hoạt động của Công ty qua một số chỉ tiêu: CHỈ TIÊU 1. Bố trí cơ cấu vốn - Tài sản cố định/ Tổng tài sản ( % ) - Tài sản lưu động/ Tổng tài sản ( % ) 2. Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ( % ) - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn ( % ) 3. Tình hình tài chính - Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản (%) - Khả năng thanh toán (%): + Tổng quát: Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn + T/ toán nhanh: Tiền hiện có/ Nợ ngắn hạn NĂM TRƯỚC NĂM NAY 36,39 63,6 7,66 92,34 0,47 1,46 0,2 2,72 55,45 80,84 114 80 114,17 24 -Nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®-îc vµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cña C«ng ty:  Thµnh tÝch ®¹t ®-îc: N¨m 1999 lµ mét n¨m v« cïng khã kh¨n ®èi víi C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp I, cho ®Õn ngµy 30/6/1999 C«ng ty míi thùc hiÖn ®-îc doanh sè b¸n lµ 10,8 tû ®ång, ®¹t 25%. Tuy nhiªn, ®-îc sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty, sù nç lùc phÊn ®Êu cña c¸n bé Formatted: Bullets and Numbering vµ l·nh ®¹o C«ng ty, C«ng ty ®· v-ît qua ®-îc khã kh¨n, hoµn thµnh v-ît møc c¸c chØ tiªu c¬ b¶n ( kÕ ho¹ch) cña Tæng c«ng ty giao.  Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i: Tån t¹i lín nhÊt cña C«ng ty hiÖn nay lµ vÊn ®Ò gi¶i quyÕt lao ®éng vµ viÖc lµm: do c¬ chÕ bao cÊp ®Ó l¹i, khi t¸ch ra Tæng c«ng ty ®· ®-a xuèng qu¸ nhiÒu CBCNV víi tuæi ®êi cao, phÇn lín kh«ng thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr-êng, søc ú lín, kh«ng tù t×m ®-îc viÖc lµm. C«ng ty ®· vËn ®éng nghØ viÖc theo nghÞ ®Þnh 93/CP cã trî cÊp, nh-ng kÕt qu¶ cßn h¹n chÕ, viÖc s¾p xÕp tæ chøc viÖc lµm cho sè lao ®éng nµy rÊt khã kh¨n, C«ng ty ®· ph¶i ®-a ra biÖn ph¸p ®iÒu chØnh, s¾p xÕp nh÷ng c¸n bé kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng kinh doanh ®¶m nhiÖm c¸c c«ng viÖc ë bé phËn phôc vô. VÒ kinh doanh cÇn cã biÖn ph¸p g¾n c«ng t¸c th-¬ng m¹i víi s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, x©y dùng c¸c mÆt hµng chñ lùc æn ®Þnh l©u dµi, ®Èy m¹nh c«ng t¸c xuÊt khÈu ®æi hµng. Trong n¨m qua, C«ng ty ®· x¶y ra vô ho¶ ho¹n do nguyªn nh©n kh¸ch quan chËp ®iÖn g©y ra. C«ng ty ®· t×m mäi biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi, æn ®Þnh n¬i lµm viÖc cho CBCNV, tuy vËy còng ¶nh h-ëng tíi c«ng t¸c kinh doanh vµ thiÖt h¹i vËt chÊt ph¶i kh¾c phôc. Formatted: Bullets and Numbering PHẦN II - CÁC HÌNH THỨC TÍNH VÀ TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I 1- C¸c h×nh thøc tÝnh vµ tr¶ l-¬ng cña C«ng ty XNK Tæng hîp I * Tài khoản sử dụng: Để phản ánh toàn bộ các khoản chi phí này, kế toán sử dụng TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. Tài khoản này được tập chung cho tất cả các phân xưởng, sau đó sẽ được phân bổ cho từng sản phẩm để xác định giá thành; đồng thời để phục vụ cho việc hạch toán tiền lương, tập hợp chi phí nhân công trực tiếp kế toán sử dụng TK 334 – “Phải trả cho nhân công viên”, TK 338 – “Phải trả phải nép khác” trong đó được mở chi tiết. TK 338.2: KPCD (2% tiền lương thực tế) : KPCD (2% tiÒn l-¬ng thùc tÕ) TK 338.3: BHXH (15% tiền lương cơ bản) : BHXH (15% tiÒn l-¬ng c¬ b¶n) TK 338.4: BHYT (2% tiền lương cơ bản) : BHYT (2% tiÒn l-¬ng c¬ b¶n) * Hình thức tiền lương: Là doanh nghiệp tiền lương phải trả gắn liền với kết qủa lao động. Để phù hợp với điều kiện hiện nay, ở Xí nghiệp đang áp dụng hình thức trả lương cho: + Hình thức trả lương theo thời gian: Tiền lương phải Mức lương tối thiểu x Hệ số lương Sè ngày làm việc = x Møc l-¬ng tèi thiÓu x HÖ sè l-¬ng Sè ngµy lµm viÖc trả theo thời gian Số ngày làm việc chế độ (26) thực tế trong tháng ngµy lµm viÖc chÕ ®é (26) Sè thùc tÕ trong th¸ng - * Cơ sở tính lương: Các chứng từ hạch toán lao động, kết quả lao động thực tế của Công ty và các quy định của Nhà nước dùa vào bảng chấm công của các phòng ban theo dõi tình hình lao động của trong phòng để làm căn cứ chấm công. Cuối tháng tổng hợp bảng chấm công gửi lên phòng tổ chức. - Căn cứ vào bảng chấm công của các tổ sản xuất do phòng tổ chức hành chính tiến hành tính ngày công sau đó chuyển sang phòng tài vụ cho kế toán tiền lương căn cứ vào đó để tính lương. - Kế toán tiền lương căn cứ vào “ Bảng chấm công” của các phòng, ban đồng thời căn cứ vào cấp bậc của cán bộ công nhân để tính toán vào “Bảng thanh toán tiền lương” (Biểu số 6). Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương kế toán lập “Bảng tổng hợp lương” Kế toán không căn cứ vào bảng tổng hợp lương để tập hợp vào “Bảng phân bổ tiền lương và BHXH” mà chỉ sử dụng để theo dõi và chi trả lương thực tế cho CBCNV và các phòng ban, bộ phận khác. Việc tập hợp chi phí nhân công trực tiếp để lên bảng phân bổ tiền lương do phòng tổ chức căn cứ vào kế hoạch sản xuất sản phẩm để xây dựng lên quỹ lương cho một năm. Các số liệu phân bổ này được tập hợp vào “Bảng phân bổ tiền lương và BHXH” (Bảng phân bổ số 1 – Biểu số 10). Số liệu từ bảng phân bổ này làm căn cứ để lập nhật ký chứng từ số 7 kế toán ghi: Nợ TK 642 Có TK 334 Có TK 338 3.3-Nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®-îc vµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cña C«ng ty:  Thµnh tÝch ®¹t ®-îc: N¨m 1999 lµ mét n¨m v« cïng khã kh¨n ®èi víi C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp I, cho ®Õn ngµy 30/6/1999 C«ng ty míi thùc hiÖn ®-îc doanh sè b¸n lµ 10,8 tû ®ång, ®¹t 25%. Tuy nhiªn, ®-îc sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty, sù nç lùc phÊn ®Êu cña c¸n bé vµ l·nh ®¹o C«ng ty, C«ng ty ®· v-ît qua ®-îc khã kh¨n, hoµn thµnh v-ît møc c¸c chØ tiªu c¬ b¶n ( kÕ ho¹ch) cña Tæng c«ng ty giao.  Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i: Tån t¹i lín nhÊt cña C«ng ty hiÖn nay lµ vÊn ®Ò gi¶i quyÕt lao ®éng vµ viÖc lµm: do c¬ chÕ bao cÊp ®Ó l¹i, khi t¸ch ra Tæng c«ng ty ®· ®-a xuèng qu¸ nhiÒu CBCNV víi tuæi ®êi cao, phÇn lín kh«ng thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr-êng, søc ú lín, kh«ng tù t×m ®-îc viÖc lµm. C«ng ty ®· vËn ®éng nghØ viÖc theo nghÞ ®Þnh 93/CP cã trî cÊp, nh-ng kÕt qu¶ cßn h¹n chÕ, viÖc s¾p xÕp tæ chøc viÖc lµm cho sè lao ®éng nµy rÊt khã kh¨n, C«ng ty ®· ph¶i ®-a ra biÖn ph¸p ®iÒu chØnh, s¾p xÕp nh÷ng c¸n bé kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng kinh doanh ®¶m nhiÖm c¸c c«ng viÖc ë bé phËn phôc vô. VÒ kinh doanh cÇn cã biÖn ph¸p g¾n c«ng t¸c th-¬ng m¹i víi s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, x©y dùng c¸c mÆt hµng chñ lùc æn ®Þnh l©u dµi, ®Èy m¹nh c«ng t¸c xuÊt khÈu ®æi hµng. Trong n¨m qua, C«ng ty ®· x¶y ra vô ho¶ ho¹n do nguyªn nh©n kh¸ch quan chËp ®iÖn g©y ra. C«ng ty ®· t×m mäi biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi, æn ®Þnh n¬i lµm viÖc cho CBCNV, tuy vËy còng ¶nh h-ëng tíi c«ng t¸c kinh doanh vµ thiÖt h¹i vËt chÊt ph¶i kh¾c phôc. Ví dô : Tính lương tháng 03/ 2003 cho ông Đào Thái Sơn , cán bộ phòng kinh doanh. + Lương cơ bản 290.000 x 2,5 = 725.000 . + Tiền phụ cấp . 290.000 x 0.4 = 116.000 (đồng) . _ Trích BHXH 5% theo lương cơ bản 841.000 x 5% = 42.050 (đồng) . _ Trích BHYT 1% theo lương cơ bản 841.000 x 1% = 8.410 (đồng) . Tổng cộng các khoản khấu trừ . 42.050 + 8.410 = 50.460 (đồng) . Số tiền còn được lĩnh . (725.000 + 116.000) - 50.460 = 790.540 (đồng) . §¬n vÞ: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu I – Bé Th-¬ng M¹i Phßng Kinh doanh B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 4 n¨m 2004 Phần BHXH 1 Số ngày thực nghỉ dược hưởng BHXH : 30 ngày 2 Luỹ kế ngày nghỉ cùng chế độ: 30 ngày 3. Lương tháng đóng BHXH: lcb: 2,74. tiền lương: 794.600 đồng 4. Lương bình quân ngày 5. Tỷ lệ hưởng BHXH: 100% 6. Số tiền hưởng BHXH: 794.600 Cán bộ cơ quan BHXH ( ký tên ) Phô trách BHXH của đơn vị ( ký tên ) Cuối cùng, kế toán tổng hợp tất cả những người nghỉ ốm hưởng BHXH của từng tổ trong từng phân xưởng vào bảng thanh toán BHXH. Bảng : Thanh toán BHXH tháng 4/2003 Phòng kinh doanh Con ốm Èm STT Họ và tên Nghỉ đẻ SN LCB SN ốm Tỷ lệ Lương con ốm Tổng Tỷ lệ Lương SN Tỷ lệ Lương Ký nhận 1 Phan Tuyết Mai 2,74 2 Trần Quốc Trung 2,98 23 23 Cộng 75 100% 401768 372130 401768 372130 372130 401768 773898 Cuối tháng từ bảng thanh toán BHXH của từng tổ, kế toán ghi chép vào sổ chi tiết TK 3383- BHXH. Căn cứ sổ chi tiết TK 338, kế toán vào bảng “ Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH ”. Danh sách này được lập theo từng loại chế độ. Bảng : Sổ chi tiết BHXH tháng 4/2003 èm STT Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 Lưu Văn Cờ Vũ Thúy Hoa Trần Thị Minh Thu Trần Quốc Trung BD định kỳ Gãi 3 Nghiên cứu Văn phòng Lương tháng đóng BHXH 596.400 373.800 373.800 496.173 Trợ cấp 1 lần Ngày nghỉ Số tiền BHXH 25 21 21 23 372.750 226.437 226.437 372.130 Hết quý, kế toán tiến hành tập hợp số liệu trên bảng” Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH “ của các tháng để lập “ Báo cáo chi tiết chế độ ốm đau thai sản”. Việc xét duyệt và thanh toán BHXH của BHXH thành phố được thực hiện theo quý. Hàng tháng kế toán đem tất cả các chứng từ có liên quan từ giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH của từng người đến báo cáo chi chế độ trợ cấp, ốm đau thai sản để BHXH thành phố làm căn cứ xét duyệt và thanh toán. Tuy vậy, Công ty vẫn có chính sách trả tiền BHXH theo tháng cho người lao động bằng cách ứng trước tiền BHXH của họ để phần nào giúp đỡ người lao động trong lúc khó khăn. Số tiền ứng trước đó được lấy trong quỹ tiền mặt của Công ty và được định khoản như sau: Hàng tháng khi rút từ quỹ tiền mặt ra để ứng trước, kế toán định khoản: Nợ TK 338 ( chi tiết TK 3383 ) Có TK 111 Cuối quý khi được BHXH thành phố quyết toán, kế toán định khoản Nợ TK 111 Có TK 138 4.2. BHYT, KPCĐ - Bảo hiểm y tế: 3% quỹ lương cơ bản của xí nghiệp. Trong đó 1% trừ vào tiền lương cấp bậc của công nhân viên chức 2% tính theo quỹ lương cơ bản của Công ty và hạch toán vào giá thành sản phẩm tương tự như tiền BHXH, số tiền BHYT Công ty được nép thẳng cho BHYT thành phố và khi có phất sinh người lao động bị bệnh phải điều trị an dưỡng… thì Công ty căn cứ vào các giấy chứng nhận của bệnh viện có dấu và chữ ký đầy đủ để lập báo cáo quyết toán với BHYT thành phố. Kế toán sẽ định khoản nghiệp vụ này như sau Khi nép BHYT lên BHYT thành phố Nợ TK 338 ( chi tiết TK 3384 ) Có TK 111 Khi quyết toán với BHYT thành phố Nợ TK 111, 112 Có TK 138 - Kinh phí công đoàn: được trích từ 2% tổng quỹ lương, và số tiền này được nép lên cho công đoàn thành phố. Khi cần chi vào các công việc của công đoàn như thăm hỏi ốm đau, thăm viếng đám tang, hội họp… Kế toán sẽ viết phiếu chi xin công đoàn thành phố duyệt Phần IIIV Những nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I 1. Những nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Qua một thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán nói chung đặc biệt là công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I, dùa trên những kiến thức, những vấn đề lý lụân cơ bản về hạch toán kế toán đã được trang bị tại trường em xin nêu một số nhận xét sau: Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I là một doanh nghiệp nhà nước tương đối lớn, có quy mô và cơ cấu tương đối hoàn thiện, Công ty luôn phát huy vai trò của mình trong việc sản xuất cung cấp dược phẩm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Sự phát triển của Công ty không những đóng góp chung cho nền kinh tế, tác động tích cực đến sự phát triển của ngành khác, đóng góp ngày càng nhiều cho nhà nước mà còn cải thiện đời sống cho người lao động. Có được những thành tựu đó là do ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nhận thức đúng đắn quy luật vận động thị trường coi tiền lương là thước đo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty đã biết việc sử dụng và bố trí người lao động là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình sản xuất. Việc trả lương thoả đáng và hợp lý đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm hao phí lao động để từ đó mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho công ty.Trong những tháng cuối năm 2000 đầu năm 2001 trở lại đây, Công ty đã có những cố gắng để đảm bảo tiền lương, tiền thưởng , giải quyết tốt quyền lợi cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động tăng năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể : Năm Thu nhập bình quân đầu người / tháng 1998 650 000 đ 1999 780 000 đ 2000 800 000 đ 2001 850 000 đ Về bộ máy kế toán của Công ty chuyên sâu, mỗi kế toán có trách nhiệm làm một phần hành cụ thể nên phát huy tính chủ động, sự thành thạo trong công việc, các phần hành cũng được phối hợp với nhau một cách khéo lo. Trong thời gian qua, Công ty quyết toán hàng quý, năm rõ ràng và đầy đủ đùng thời gian. Trong tình hình hoạt động, quản lý sản xuất như ngày nay không thể phủ nhận vai trò của kế toán trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ đặc biệt cho lãnh đạo đơn vị trong công việc dưa ra các quyết định chỉ đạo đúng đắn. Riêng về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vào các ngày 10, 20, 30, hàng tháng đã hoàn thành việc tính toán tiền lương phải trả để thanh toán kịp thời cho người lao động. Mặt khác tiền lương chính là đòn bẩy khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tạo mối quan tâm của người lao động đến kết quả công việc của họ. Do đó kế toán của Công ty luôn luôn cố gắng không để xảy ra sù sai phạm nhầm lẫn làm ảnh hưởng đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của anh chị em công nhân. Các chế độ lương thưởng, phụ cấp của nhà nước luôn thực hiện đầy đủ, chính xác công việc tổ chức tính lương và thanh toán lương được làm tốt. Hệ thống chứng từ ban đầu phản ánh số lượng, chất lượng lao động tương đối đầy đủ, ghi chép rõ ràng.
- Xem thêm -