Tài liệu Báo cáo inf203 thiết lập hệ thống thông tin cho danh nghiệp nhỏ

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT ------ BÁO CÁO INF203 Đề tài: Thiết lập hệ thống thông tin cho danh nghiệp nhỏ Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Trà My Sinh viên thực hiện : Văn Doãn Hoa Mã SV : PA00134 Lớp : PT09301-UD Thanh Hóa – 2014 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 I. Tạo Tài Khoản Skype cho nhân viên và ban lãnh đạo: Đăng ký tài khoản: Truy cập vào trang http://skype.com. Click vào Join us Havdpa00134 Page 2 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Havdpa00134 Page 3 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Tạo tài khoản thành công: Havdpa00134 Page 4 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Dowload Skype Sau khi tải về chạy file chương trình: Havdpa00134 Page 5 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Havdpa00134 Page 6 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Havdpa00134 Page 7 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Cài đặt thành công: Đăng nhập: Havdpa00134 Page 8 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Đăng nhập thành công: Hồ sơ cá nhân: Havdpa00134 Page 9 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 1 số thiết lập : Tương tự tạo các tài khoản và cài đặt phần mền cho các nhân viên còn lại: Danh bạ: Them tài khoản: Nhập tên tài khoản nhân viên để thêm vào Havdpa00134 Page 10 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Tương tự thêm các tài khoản nhân viên còn lại. ảnh kết quả: Tổ chức 1 cuộc họp nhóm: Tạo 1 nhóm tên là phòng thuật: sau đó thêm các tài khoản nhân viên phòng kỷ thuật và thực hiện 1 cuộc họp bằng cách chọn gọi nhóm hoặc gọi video: Havdpa00134 Page 11 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Đang gọi cho các nhân viên: khi các nhân viên bắt máy thì chúng ta có thể họp bằng cuộc họp video. II. Tạo tài khoản Dropbox cho nhân viên Ban Lãnh Đạo Đăng kí tài khoản: Havdpa00134 Page 12 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Dowloads: Sauk hi tải về cài đặt và chạy trương trình: Havdpa00134 Page 13 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Kích vào Open My Drobox Folder. Tạo thư mục dùng chung cho tất cả nhân viên: Havdpa00134 Page 14 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Sữa tên thư mục thành dùng chung : Havdpa00134 Page 15 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 tương tự tạo các thư mục riêng cho các phòng: Vào https://www.dropbox.com/home : các thư mục vừa tạo đã đc update . Havdpa00134 Page 16 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Sau đó add tài khoản của nhân viên mỗi phòng ứng với thư mục của phòng đó: Gửi link cho nhân viên: Chuột phải vào thư mục và kích Share Link... Điền tên tài khoản của nhân viên: và chọn Send để gửi link cho nhân viên Havdpa00134 Page 17 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Thư mục đã đc gửi cho nhân viên đó: Share folder cho nhân viên: Chọn Share a folder Havdpa00134 Page 18 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Chọn phần I'd like to share an existing folder để chia sẽ thư mục đã tao hoặc chọn I'd like to create and share a new folder để tạo thư mục mới và chia sẻ: Chọn thư mục để chia sẻ cho nhân viên phòng đó và chọn next: Havdpa00134 Page 19 Hoavdpa00134_Assignment_INF203 Điền địa chỉ tài khoản nhân viên vào: Bấm share folder : Thư mục đã được chia sẻ: Havdpa00134 Page 20
- Xem thêm -