Tài liệu Báo cáo hệ thống thông tin quản lý

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT ---    --- BÁO CÁO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Mã SV Lớp : Nguyễn Thị Trà My : Nguyễn Danh Nhân : PA00128 : PT09301 Thanh Hóa – 2014 1. Các thành viên trong công ty: a. Ban giám đốc: - Giám đốc: Nguyễn Văn Phong Phó giám đốc: Nguyễn Văn Tư b. Ban quản lý: - Kế toán trưởng: Nguyễn Văn Nhung GĐ Nhân sự: Nguyễn Danh Nhân TP Kinh doanh: Lê Quang Lý c. Nhân viên: - Nhân viên: Trần Hương Ly (Nhân sự) Nhân viên: Nguyễn Văn Nam (Kinh doanh) Nhân viên: Bùi Thị Hằng ( Kế toán) Nhân viên: Đinh Thị Huyền (Kinh doanh) Nhân viên: Nguyễn Thị Hiên (Kinh doanh) 2. Tạo các tài khoản skype cho nhân viên và sắp xếp vào các phòng cùng quản lý mỗi phòng: a. Bước 1: Tạo tài khoản skype b. Điền các thông tin theo yêu cầu để đăng ký: Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website c. Kết quả: - Giám đốc: Nguyễn Văn Phong - Phó giám đốc: Nguyễn Văn Tư - Kế toán trưởng: Nguyễn Văn Nhung - GĐ Nhân sự: Nguyễn Danh Nhân - TP Kinh doanh: Lê Quang Lý - Nhân viên: Trần Hương Ly (Nhân sự) - Nhân viên: Nguyễn Văn Nam (Kinh doanh) - Nhân viên: Bùi Thị Hằng ( Kế toán) - Nhân viên: Đinh Thị Huyền (Kinh doanh) - Nhân viên: Nguyễn Thị Hiên (Kinh doanh d. Kết nối các nhân viên và tạo group nhóm phòng: skype: gd.phongnv2014 skype: pgd.tunv2014 skype: ktt.nhungnv2014 skype: gdns.nhannd2014 skype: tpkd.lyql2014 skype: nvns.lyth2014 skype: nvkd.namnv2014 skype: nvkt.hangbt2014 skype: nvkd.huyendt2014 skype: nvkd.hiennt2014 Hoàn thành kết nối các tài khoản skype Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website Tạo group các phòng ban và sắp xếp: Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website 3. Tạo gian hàng online miễn phí: a. Đăng ký b. Đăng nhập quản trị gian hàng Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website c. Cập nhập banner: Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website d. Điều chỉnh danh mục: e. Điều chỉnh sản phẩm Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website f. Cập nhập người hỗ trợ; Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website 4. Tạo tài khoản DropBox: - Giám đốc: Nguyễn Văn Phong Phó giám đốc: Nguyễn Văn Tư Kế toán trưởng: Nguyễn Văn Nhung GĐ Nhân sự: Nguyễn Danh Nhân TP Kinh doanh: Lê Quang Lý Nhân viên: Trần Hương Ly (Nhân sự) Nhân viên: Nguyễn Văn Nam (Kinh doanh) Nhân viên: Bùi Thị Hằng ( Kế toán) Nhân viên: Đinh Thị Huyền (Kinh doanh) Nhân viên: Nguyễn Thị Hiên (Kinh doanh Dự án 1 (PRO101) skype: gd.phongnv2014 skype: pgd.tunv2014 skype: ktt.nhungnv2014 skype: gdns.nhannd2014 skype: tpkd.lyql2014 skype: nvns.lyth2014 skype: nvkd.namnv2014 skype: nvkt.hangbt2014 skype: nvkd.huyendt2014 skype: nvkd.hiennt2014 Phân tích và cấu trúc website 5. Tạo Google Contact: Tạo nhóm: Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website Tổ chức họp trực tuyến: 1. Đăng ký tài khoản miễn phí: Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website 2. Bắt đầu cuộc họp: Nhấn vào Start Now Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website 3. Lên lịch cho cuôc họp tương lai: Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website 4. Chat và share file: Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website Thiết lập hệ thống hỗ trợ ra quyết định: Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website 1. Đăng ký tài khoản: 2. Hoàn tất đăng ký: 3. Tên hệ hỗ trợ ra quyết định: 4. Tạo các thông số và lựa chọn các dạng thông số: Ví dụ: tạo thông số RAM dạng bảng Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website Tạo thông số Ngon ngu tieng viet dang Logical Tạo thông số Kich thuoc man hinh dang numberrit Hoàn thành tạo thông số đánh giá: Tạo đối tượng đánh giá: Hoàn thành tạo các đối tượng đánh giá: Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website Điền các giá trị cho các thông số của từng đối tượng: Ví dụ: Lựa chọn thông số RAM: Hoàn thành điền các giá trị cho các thông số của từng đối tượng: Tạo kế hoạch đánh giá các đối tượng: Đăt các trọng số đánh giá cho các thông số: Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website Hoàn thành việc đặt trọng số Đặt ngưỡng cho các thông số: Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website Lựa chọn thông số quan trọng nhất và thông số ít quan trọng nhất: Đánh giá các mẫu điện thoại: Chọn các mẫu điện thoại cần đánh giá: Dự án 1 (PRO101) Phân tích và cấu trúc website
- Xem thêm -