Tài liệu Báo cáo hệ thống thông tin quản lý

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

[TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT BÁO CÁO Môn: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Trà My Họ tên sinh viên: Trần Hữu Thành Mã sinh viên: PA00133 Lớp: PT09301 THANH HÓA - 2014 [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 I. Tạo tài khoản skype Đăng kí skype Xác nhận email Đăng nhập thành công [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 Thêm danh bạ Nhắn tin [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 Gọi điện Gọi video [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 Thêm người cho cuộc họp :v Thêm phòng ban [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 Người của phòng ban [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 II. Đăng kí gian hang trên vật giá Gian hàng vatgia.com Link : http://vatgia.com/danglongbs&module=product&view=listudv&record_id=438 TK : danglongbs@gmail.com Pass : haylamdieudoneuemvui III. Tạo tài khoản dropboxĐăng kí Dropbox [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 Thành công Sau khi đăng nhập Chia sẻ file [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 IV. Tạo tài khoản google contact Thêm danh bạ [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 V. Truy cập trang http://decisionsupporter.com/registration.asp [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014 [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] August 29, 2014
- Xem thêm -