Tài liệu Báo cáo hệ thống thông tin- inf203

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT --- --- BÁO CÁO HỆ THỐNG THÔNG TIN- INF203 Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Mã SV Lớp :Nguyễn Thị Trà My :Nguyễn Đăng Long :PA00156 :PT09301 Thanh Hóa – 30/8/2014 Thu hoạch được sau khi học xong môn:  Hiểu được về hệ thống thông tin quản lý  Sử dụng thành thạo 1 số phần mền chia sẻ  Thiết lập được hệ thống chia sẻ file  Thiết lập được hệ thống họp trực tuyến  Thiết lập được hệ thống quản lý dự án, hỗ trợ ra quyết định  Thiết lập được kênh quảng bá quản lý sản phẩm Sau đây là một số hình ảnh mô tả: Đăngkýskype Càiskype Càiđặthồsơ Thiếtlậpchung Thêm vào nhóm: Nhóm nhân viên: Tảidropbox Google contacts Danh sách bạn: Danh sách gia đình Vật giá: Thêm Sản phẩm http://www.vatgia.com/danglongbs TK:danglongbs@gmail.com Pass:haylamdieudoneuemvui Cuộc họp với webex.com Tạo tài khoản: Thiết lập tài khoản: Log in: Thêm thành viên vào cuộc họp: Bắt đầu họp Chia sẻ màn hình: Y3 Tạo dự án: Nhập đối tượng: Nhập thông số: Thông số chi tiết: Nhập thông số: Tạo đánh giá: Lựa chọn test: Định dạng điểm: Bảng đánh giá:
- Xem thêm -