Tài liệu Báo cáo cơ sở vật chất công ty

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT CÔNG TY. 1. NHÀ XƯỞNG: 1.1. Đất ở: 200. m2. - Giá trị: 800.000.000 đồng. - Mai tôn: 600 m2. - Giá tri: 240.000.000 đồng. - San lấp mặt bằng : 200.00.000 đồng. - Xây dựng bê tong cốt thếp : 400.m2. - giá trị xây dựng: 300.000.000 đồng. 2..Đất thuê: 300. m2. 2. 1. MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ: - Máy Nâng: 01 cái - Giá trị : 400.000.000 đồng. - Máy Cưa CD: 01 cái - Giá tri: 120.000.000 đồng. - Máy cưa bàn: 01 cái. - Giá trị: 15.000.000. đồng. - Máy cưa xăng : 01 cái. - Giá trị: 10.000.000 đồng. - Máy phát điện : 01 cái . - Giá trị : 25.000.000 đồng. - Máy hàn điện : 15. 000.000 đồng. - Tổng giá trị tài sản hiện có: 2.125.000.000. đồng. - Vốn lưu động tiền mặt : 500.000.000. đồng. Thanh hóa, Ngày 15 tháng 6 Năm 2015
- Xem thêm -