Tài liệu Báo cáo cấp cứu trước viện ở nông thôn

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
youtubehot

Tham gia: 22/05/2016

Mô tả:

Cấp cứu trước viện ở nông thôn © Mark Hauswald 2014: Rights to unlimited, free, non-profit use with attribution granted. Mark Hauswald MS MD Mark Hauswald, MS, MD Professor of Emergency Medicine Associate Dean for Clinical Affairs and Patient Safety Emeritus Co-Director of Global Health Programs Co-Director of PAHO/WHO Collaborating Center for the Dissemination of Community-Oriented, Problem-Based Education University of New Mexico, Health Science Center mhauswald@salud.unm.edu Pre-Hospital Background • • • • Medical Director of EMS services: Gallup, NM, and Tohatchi Navajo Nation Albuquerque Fire Department Lifeguard Aero - Medical • • • • EMS Education New Mexico EMS Academy Medical Director Director - UNM EMS Fellowship Chair - Joint Review Committee on Educational Programs for the EMT Paramedic • • • EMS Committees American College of Emergency Physicians EMS Committee - Past member and chair ACEP representative to National Association of EMS Physicians • Editorial Board Member Prehospital Emergency Care • Senior Associate Editor for Global Emergency Medicine - Academic Emergency Medicine Journal Bài báo cáo: 1. Hệ thống cấp cứu tại thành thị/ nông thôn 2. Làm thế nào để thiết lập và đánh giá hệ thống cấp cứu 3. Tài liệu thực hành 1. Cấp cứu trước viện tại thành thị / nông thôn: • Thành thị – Cấp cứu tim mạch – Cấp cứu chấn thương • Nông thôn: – Chấn thương Ai cần cấp cứu trước viện Ngưng tim • Phá rung trong vòng 4-8 phút • Vận chuyển Chấn thương • Vận chuyển đến bệnh viện – Không xe cấp cứu – Không ổn định – Lộn xộn Khái niệm EMS về ngưng tim và chấn thương • Hầu hết vấn đề về nội khoa và ngoại khoa thường giống quan điểm chấn thương của EMS: – Thời gian rất quan trong nhưng không nguy hểm bằng ngưng tim. – Điều này giúp lập kế hoạch dễ dàng hơn Thiết lập hệ thống cấp cứu trước viện • Lợi điểm/nguy cơ ví dụ như QALYs (số năm sống với chất lượng điều chỉnh )/ chi phí? – Điều này cần hiểu như: • • • • Ai sẽ được lợi/ Lợi bao nhiêu / Khi nào ? Ai sẽ là người sử dụng hệ thống và khi nào ? Chi phí giới hạn (vận chuyển) ? Chi phí cố định Lợi điểm • Đây là điều khó. • Hầu hết các nghiên cứu được làm ở thành thị của các quốc gia giàu có. – Phá rung cho ngưng tim đột ngột có hiệu quả. – Hầu hết các công việc khác được chứng minh là không có hiệu quả • Thông khí nâng cao (Đặt nội khí quản) hầu hết chắc chắn không hiệu quả • Thuốc không hiệu quả • Truyền dịch TM không hiệu quả Nông thôn thì khác biệt • Phá rung hầu hết không bao giờ được đáp ứng đúng thời điểm: – Ngoại trừ những bệnh nhân ngưng tim trong lúc chuyển viện • Thời gian chuyển viện có thể kéo dài hơn: – Vài thủ thuật can thiệp có thể không khác biệt so với trong thành thị có thể thực hiện tại nông thôn. – Nguy cơ trong lúc chuyển viện thường thấy hơn • Nhân viên không được thực hành thường xuyên – Kỹ năng tâm thần vận động và kiến thức Số liệu nhân khẩu học • Tần suất mắc thấp về bệnh tim mạch có nghĩa can thiệp tim mạch có chi phí đắt hơn trên mỗi trường hợp điều trị hiệu quả. • Thiếu phương tiện vận chuyển cá nhân (ngay cả Taxi) làm thay đổi xáo trộn chẩn đoán • (Tại Ấn Độ, sản phụ là những người sử dụng chính) Tóm tắt • Lợi điểm chỉ có thể được ước đoán trước khi bắt đầu. • Cần theo dõi những trường hợp phức tạp và thay đổi hệ thống khi cần thiết. • Phân tích có giá trị cần biết về tuổi bệnh nhân, tình trạng bệnh nền cũng như chẩn đoán khi cấp cứu. Thuận lợi bên ngoài • Điều này là thực tế nhưng khó tính toán: – Xe cấp cứu luôn sẵn sàng cho tất cả mọi người – ngay cả họ chưa từng sử dụng nó. – Xe cấp cứu luôn là thành phần của mọi hệ thống chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp. Điều gì không làm Mặc dù trên cơ sở nhiều hệ thống hiện đại • Dùng “số người được cứu ” là chỉ số đo lường • Chăm sóc ở bệnh viện giống nhau: – Khó khăn khi điều trị trong xe cấp cứu – Nhân viên y tế bị stress – Nhân viên y tế ít được huấn luyện và thực hành Tài liệu thực hành • Xe cấp cứu • Thông tin liên lạc • Nhân lực • Điều trị tại tuyến trước Xe cấp cứu Bạn cần không ? Có nhưng.. – Họ không cần như đáp ứng ban đầu: • Người đáp ứng ban đầu có thể trực tiếp đến từ nhà hoặc chỗ làm bằng xe gắn máy,… • Người đáp ứng ban đầu có thể có công việc khác (Cảnh sát/ cứu hỏa/ y tế) – “Xe cấp cứu” có thể có hai mục đích – “Xe cấp cứu” không cần thiết phải giống xe cấp cứu – Xe cấp cứu nên phù hợp với nhu cầu và không nên quá cồng kềnh Người đáp ứng Cơ bản là đủ • Lợi ích của kỹ năng kèm thêm thường rất nhỏ • Chi phí kèm thêm thường cao – Huấn luyện – Duy trì kỹ năng – Dụng cụ và đồ dùng Người đáp ứng • Không đủ luyện tập ? – Gửi đi từ khoa Cấp cứu • Sử dụng điều dưỡng (với sự huấn luyện) • Sử dụng bác sĩ hay ? Cải thiện chất lượng • Kiểm soát y khoa – Tóm tắt bằng biểu đồ – Huấn luyện có kế hoạch • Sự theo dõi ở nông thôn thì dễ hơn – Huấn luyện không chuẩn bị thì dễ hơn Thông tin liên lạc • Quan trọng ở vùng thành thị – Nhằm thông báo về tim mạch hoặc phẫu thuật • Ít quan trọng trong vùng ngoài thành thị – Một vài thông tin có thể giúp (tôi cần gì để có thể sẵn sàng?) – Nhưng cần nhiều thời gian hơn để liên lạc
- Xem thêm -