Tài liệu Báo cáo assignment thống thông tin quản lý

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

FPT Polytechnic Thanh Hóa Báo Cáo Assignment Môn: Hệ thống thông tin quản lý Giảng viên: Nguyễn Thị Trà My Sinh viên: Lê Sỹ Thành Lớp: PT09301 Ý 1: 1: Tại tài khoản skype Đăng kí skyper Nhập thông tin Đăng ký thành công Cài đặt Nhấn tiếp tục cho tới khi hoàn thành Đăng nhập vào skyper Các bươc thiết lập Kiểm tra MIC, Âm thanh và Camera Chỉnh sửa ảnh đại diện 2: Tạo nhóm trên skype Thêm thành viên vào nhóm Thực hiện cuộc gọi Các phòng ban Các nick nhân viên trên skype 2: tạo gian hang trên vatgia.com Tài khoản: vuaclan123 Pass: thanhdaigia Đăng ký và tải dropbox Nhập thông tin Đăng ký thành công tải dropbox Cài đặt Đăng nhập dropbox
- Xem thêm -