Tài liệu Báo cáo an ninh mạng tấn công hệ thống

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 161 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

1 VietHanIT            Bẻ khóa mật khẩu Kỹ thuật bẻ khóa mật khẩu Các hình thức tấn công Thuật toán bẻ khóa mật khẩu tự động  Tăng quyền hạn  Thực thi các ứng dụng  Keylogger 2 Phần mềm gián điệp (Spyware) Rootkits Phát hiện Rootkits Luồng gữ liệu NTFS Steganography là gì? Steganalysis Che dấu vết tích VietHanIT Footprinting Scanning 1. Hoạt động của địa chỉ IP 2. Không gian tên 1. Đánh giá mục tiêu 2. Loại dịch vụ 3. Trang Web riêng 3. Cấu trúc hệ thống 3 Enumeration 1. Thông tin hệ thống 2. Tài khoản người dùng 3. Lỗ hỏng bảo mật VietHanIT Các giai đoạn Tiếp cận Tăng quyền hạn Thực thi ứng dụng Ẩn tập tin Che dấu vết tích Mục tiêu Kỹ thuật Thu thập đầy đủ thông tin Nghe lén mật khẩu Chuyển đổi giới hạn truy cập user có quyền cao hơn Bẻ khóa mật khẩu Khai thác thông tin Tạo và duy trì truy cập qua backdoor Phần mềm gián điệp Trojans Ẩn tập tin độc hại Phần mềm gián điệp Rootkits Che dấu sự hiện diện Quét sạch bản ghi 4 VietHanIT Tiếp cận Footprinting Bẻ khóa mật khẩu Tăng quyền hạn Quét sạch bản ghi Enumeration Duy trì tiếp cận Scanning 5 Thực thi ứng dụng Ẩn tập tin Che dấu vết tích VietHanIT Bẻ khóa mật khẩu Tăng quyền hạn Thực thi ứng dụng Che dấu vết tích Ẩn tập tin Kiểm tra 6 VietHanIT Kỹ thuật bẻ mật khẩu được sử dụng để phục hồi mật khẩu từ hệ thống máy tính Attacker Những kẻ tấn công sử dụng kỹ thuật bẻ khóa mật khẩu để truy cập trái phép hệ thống Hầu hết các kỹ thuật bẻ khóa mật khẩu thành công do các mật khẩu yếu hoặc dễ dàng đoán 7 Hệ thống bị tấn công VietHanIT Mật khẩu có chứa chữ cái, ký tự đặc biệt, và số ap1@52 Mật khẩu có chỉ chứa số 23698217 Mật khẩu có chứa ký tự đặc biệt &*#@!(%) Mật khẩu có chứa các chữ cái và số meetl 23 Mật khẩu mà chỉ chứa các chữ cái POTHMYDE Mật khẩu chỉ chứa các chữ cái và các ký tự đặc biệt bob&ba Mật khẩu có chứa ký tự đặc biệt và số 123@$45 8 VietHanIT Kết hợp các ký tự cho đến khi mật khẩu bị phá vỡ Tấn công từ điển Một tập tin từ điển được nạp vào ứng dụng, sử dụng mật khẩu có từ từ điển Tấn công Brute force Kết hợp của tấn công Brute force và tấn công từ điển Tấn công lai Dò mật khẩu từ từ điển, thêm số và kí hiệu 9 Tấn công theo âm tiết Tấn công dựa trên quy tắc Sử dụng khi kẻ tấn công biết được một số thông tin về mật khẩu VietHanIT 10 VietHanIT Khó duy trì Kẻ tấn công chạy các công cụ sniffer trên mạng LAN để truy cập và ghi lại các thông tin trong mạng Tính toán phức tạp Các dữ liệu dò tìm được bao gồm mật khẩu được gửi đến hệ thống từ xa trong quá trình Telnet, FTP và thư điện tử được gửi và nhận Công cụ có sẵn 11 VietHanIT Dò tìm thông tin trong khi đăng nhập vào một máy chủ và sau đó phát lại cho họ để được truy cập Nếu kẻ tấn công có thể nghe trộm đăng nhập trên Windows , sau đó cách tiếp cận này có thể phỏng đoán mật khẩu ngẫu nhiên Đoán mật khẩu là một việc khó khăn 12 VietHanIT Trong một cuộc tấn công MITM , kẻ tấn công có được quyền truy cập vào kênh thông tin liên lạc giữa nạn nhân và máy chủ để trích xuất các thông tin Chú ý: 1. Tương đối khó Trong một cuộc tấn công Replay, các gói dữ liệu và mã xác thực được bắt bằng cách sniffer. Sau khi tách các thông tin liên quan, mã xác thực được đặt trở lại trên mạng để được truy cập 2. Phải được tin cậy từ 1 hoặc 2 bên 13 3. Đôi khi có thể thất bại do đường truyền VietHanIT Kẻ tấn công có một tập hợp các thông tin, và kết hợp để bẻ khóa mật khẩu. Chú ý:  Thời gian  Băng thông  Dễ phát hiện 14 VietHanIT Spyware Chương trình ghi lại những ký tự đã đánh trên bàn phím và gửi về cho người Keylogger tấn công Trojan 15 Spyware là một loại phần mềm độc hại mà cho phép kẻ tấn công bí mật thu thập thông tin Với sự giúp đỡ của Trojan, kẻ tấn công biết được các mật khẩu được lưu trữ trong máy tính bị tấn công và có thể đọc các tài liệu cá nhân, xóa các tập tin, và hình ảnh VietHanIT • Một cuộc tấn công cho phép kẻ tấn công đưa vào một mã Băm và sử dụng để xác nhận các nguồn tài nguyên mạng. • Kẻ tấn công tìm và tách lấy ​tài khoản quản trị miền • Kẻ tấn công sử dụng mã băm để đăng nhập vào bộ điều khiển miền (Doamin Controller) Đưa một mã Băm vào máy cục bộ 16 VietHanIT Bảng Rainbow Tính toán mã Băm So sánh mã Băm Chuyển đổi danh sách rất lớn như các tập tin từ điển và băm mật khẩu bằng cách sử dụng các kỹ thuật như bảng Rainbow Tính toán hash cho một danh sách các mật khẩu và so sánh nó với các bảng tính toán mã băm. Dễ dàng khôi phục mật khẩu bằng cách so sánh các mật khẩu bắt được với bảng tính toán trước 17 VietHanIT 1. Được sử dụng để khôi phục các file có mật khẩu bảo vệ và sử dụng một máy tính để giải mã qua mạng 2. Server DNA được lắp đặt tại vị trí trung tâm để các clients có thể truy xuất vào server DNA qua mạng. Server DNA được lắp đặt tại vị trí trung tâm để các clients có thể truy xuất vào server DNA qua mạng. Server DNA kết hợp tấn công và định vị các phần chia nhỏ của key được chuyển trong mạng. Client của DNA server sẽ chạy trên nền tảng trong thời gian bộ vi xử lý rãnh 18 Chương trình kết hợp khả năng xử lý của tất cả các client kết nối vào mạng và sử dụng nó để thực hiện giải mã VietHanIT Shoulder Surfing Social Engineering Nhìn vào bàn phím hoặc màn hình trong khi người dùng đăng nhập Dumpster Diving Thuyết phục một người tiết lộ bí mật thông tin về tài khoản Tìm kiếm thông tin của người sử dụng trong thùng rác, máy in 19 VietHanIT Một mật khẩu mặc định là một mật khẩu của thiết bị mới được cung cấp bởi nhà sản xuất Các công cụ trực tuyến có thể được sử dụng để tìm kiếm mật khẩu mặc định: 20 VietHanIT
- Xem thêm -