Tài liệu Bảng tong hop chung tu ghi co tk 111

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Công ty TNHH Chứng từ Ngày Số 1 2 03/12 036044 `BẢNG KÊ TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GHI CÓ TÀI KHOẢN 111 Diễn giải Loại Số Số tiền lượng 3 600 5 78.75 6 7 75.000.000 3.750.000 12/12 037495 Mua 180 0.000 10.800.000 540.000 16/12 038964 Ly 11.34 5.640.000 282.000 LG 4 Ghi nợ các TK 156.1 133 24 0.000 37 Cty 5.992 Việt .000 Tiệp Cty Ton eou … … … … ….. … … … 8 … ….. … … … … …. Tổng cộng Việt Trung 153.797.832 146.474.126 7.323.706 Tháng 12/2011
- Xem thêm -