Tài liệu Bảng theo dõi chất lượng nuôi dưỡng năm 2014

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trường MN Quảng Tâm Tp Thanh Hóa Sô T T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BẢNG THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC TRẺ Tháng 2 năm 2014 - Lớp Họa Mi 3 Chỉ số cân Theo dõi sức khỏe trẻ Họ và tên trẻ Ngày đo tháng Chiề Cân Chiều cao năm u cao nặng Kênh Kênh Kênh Kênh sinh (cm) Kênh SDD cao Kênh thấp cao BT hơn BT còi hơn tuổi tuổi Trịnh Hoàng An 6 / 2011 13 93 BT BT Lê Quỳnh Anh 9 / 2011 12,5 89 BT BT Ngô Ngọc Ánh 11/ 2011 11 84 BT BT Nguyễn Văn Bảo 9 / 2011 13,5 94 BT BT Lê Mai Q Cường 2 / 2011 14,9 92 BT BT Nguyễn Tiến Dũng 3 / 2011 14 95 BT BT Nguyễn Việt Hà 4 / 2011 12,5 90 BT Lê Văn Tuấn Huy 5 / 2011 14 93 BT BT Lê Văn Việt Hải 14,2 93 BT BT 7 / 2011 Dàm Khắc Long 12/ 2011 11 86 BT BT Đặng hà Linh 2 / 2011 13 94 BT BT Vũ Diệu Linh 1 / 2011 16 96 BT BT Trần Ng Hà Linh 6 / 2011 12,9 91 BT BT Chu Đình Minh 9 / 2011 10,6 83 5 / 2011 14,5 91 BT BT 10 11 12 13 14 15 Tr ịn h N a m K há nh 16 Lê Diệp Thanh 17 Trần Trọng Tuấn 4 / 2011 9 / 2011 13,9 13,2 90 96 BT BT BT BT 18 Lê Duy Thắng 19 Hoàng Thu Thủy 20 Đặng Tuấn Kiệt 1 / 2011 5 / 2011 2 / 2011 13,9 12 14,9 93 88 95 BT BT BT BT BT BT 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Lê Duy Quân Lâm Thành Vinh Nguyễn Công Vũ Nguyễn nguyên trực Hoàng Danh Tùng Vũ Quang Hiếu Nguyễn Văn Tình Nguyễn Lê Duy Lê Minh Tú Nguyễn Tấn Phát Lê Bảo Ngọc Đào Bình Minh Cao Thị Kim Ngân Nguyễn thảo Trang Lê Minh Kiệt 8 / 2011 7 / 2011 3 / 2011 8 / 2011 3 / 2011 7 / 2011 4 / 2011 10 /2011 7 / 2011 6 / 2011 12 /2011 5 / 2012 1 / 2012 2 / 2012 / 2012 14,3 13,9 13,9 12,9 14,8 13,8 11,5 12,6 13,2 15,4 12,5 12,9 15,8 11,5 10 93 93 92 91 95 91 83 87 92 96 90 89 94 92 78 BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT Ngày 10 / 02 / 2014 GVCN Nguyễn Thị Thêm
- Xem thêm -