Tài liệu Bảng theo dõi chất lượng nuôi dưỡng năm 2014

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BẢNG THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC TRẺ Tháng 9 năm 2014 - Lớp Họa My 2 T T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Họ và tên trẻ Đỗ Châu Anh Ng Xuân Hoàng An Nguyễn Văn Biên Dư Ngọc Bích Nguyễn Mai Chi Ng Văn Việt Cường Phạm Ngọc Đạt Cầm Bá Hải Ngô T Khánh Huyền Ng T Khánh Huyền Ng Thanh Huyền Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Việt Hưng Nguyễn Minh Khang Lê Bảo Ngân Đinh Ngọc Gia Nhi Ngày tháng năm sinh Chỉ số cân đo Cân nặng ( kg ) Theo dõi sức khỏe trẻ Chiều Cân nặng cao Kênh Kênh Kênh BT SDD cao (cm) Chiều cao Kênh BT hơn tuổi 12,5 10,5 12,5 11,0 11,5 14,0 14,5 10,5 10,0 11,0 12,0 13,0 11,5 12,5 12,0 9,5 79 87 85 88 87 88 93 91 83 82 85 89 88 86 90 89 94 x x x x x x x x x x x x x x x x x 03 /2012 07 /2012 10 /2012 03 /2012 /2012 04 /2012 02 /2012 04 /2012 09 /2012 06 /2012 02 /2012 02 /2012 04 /2012 04 /2012 01 /2012 05 /2012 12 /2012 15,0 Nguyễn Quảng Phú Đào Anh Quân Nguyễn Hạnh Quyên Đàm Khắc Thắng Lê Duy Toàn Phí Thị Thu Thuỷ Lưu Huyền Trang Lê Xuân Trí Ng Thanh Thảo Vy Ng Hồng Minh Ng Thị Quỳnh Như 03 /2012 07 /2012 10 /2012 05 /2012 04 /2012 11 /2012 01 /2012 05 /2012 02 /2012 08 /2012 08 /2012 11,5 12,0 10,0 10,0 14,0 11,5 12,0 12,5 13,0 11,5 10,0 87 86 81 81 89 82 93 86 88 87 81 x x x Kênh thấp còi x x x x x x x x x x x x x x x x x Lê Kh án h Ng uy ên 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Kênh cao hơn tuổi 29 Giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Thu
- Xem thêm -