Tài liệu Bang cham diem de tai nckh 2013ok

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 163 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BÖnh viÖn 71 tw b¶ng chÊm ®iÓm Héi ®ång khoa häc kü thuËt NghiÖm thu ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp c¬ së n¨m 2012 Ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2012 Néi dung chÊm ®iÓm (50®) t t tªn ®Ò tµi B¸o c¸o viªn 1 Đánh giá công tác báo cáo ADR tại bệnh viện 71 Trung ương trong 2 năm 2012 - 2013 Lê Quốc Thịnh 2 Mức độ hài lòng về nghề nghiệp của điều dưỡng các khoa lâm sàng bệnh viện 71 Trung ương năm 2013. Lê Chí Cường 3 4 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh tai biến mạch máu não tại bệnh viện 71 trung ương năm 2013 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân lao phổi/HIV 01/2010 – 12/2013 Nhãm NC & CS Lương Tiến Dũng Lê Duy Trung Lê Trần Hùng Trịnh Minh Hùng Nguyễn Thị Thảo Lê Xuân Hanh Nguyễn Thị Định Lê Trọng Thạch 5 Khảo sát vi sinh bàn tay trước và sau khi rửa tay của nhân viên bệnh viện 71 TW năm 2013 Lương Ngọc Trâm 6 Đánh giá công tác quản lý quản lý tài chính taaij bệnh viện 71 trung ương và giải pháp. Trịnh Lê Hiệp 7 Viết phần mềm thu viện phí ban đầu xử dụng tại một số khoa phòng Lê Thanh Hoàng 8 Nghiên cứu tổn thương động mạch cảnh đoạn ngoài … bằng siêu âm doppeler ở bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường điều trị tại bệnh viện 71 TW Lê Xuân Hanh 9 Đánh giá tình hình kháng kháng sinh ở trẻ từ 1 – 5 tuổi tại huyện thạch thành Doãn Trọng Tiên 10 Đánh giá mối tương quan giữa nồng độ các thông số Lipid máu với Glucose máu lúc … ở BN ĐTĐ type 2 có tăng huyết áp Hoàng Văn Ngọc 11 Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh và hiệu quả qui trình giặt trên c ác loại đồ vải y tế tại bệnh viện 71 TW Nguyễn Ngọc Kiên 12 Vai trò nội soi PQ ống mềm trong khảo sát tác nhân gây viêm phổi ở …. Lê Xuân Sánh Thiều Đình Hưng 13 Kết quả sinh thiết có nhuộm màu xanh methylen trong chẩn đoán dị sản ruột, loạn sản ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính Lê Xuân Sánh Thiều Đình Hưng Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Văn Tú 14 Nhận xét hình ảnh tế bào học ở bệnh nhân lao hạch điều trị tại bệnh viện 71 TW năm 2013 Đỗ Thị Thúy Đoàn Văn Long 15 Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân khám bệnh tại khoa khám bệnh và điều trị tại khoa HSCC. Bùi Thị Thùy 16 Đánh giá hiệu quả vô cảm gây tê tủy sống bằng Marcain 0,5% trong phẫu thuật vùng bụng dưới và 2 chi dưới tai khoa ngoại BV71 TW Lê Văn Trúc Lê Duy Hưng Lê Trọng Thạch Lê Xuân Hanh Lê Đức Tuấn Lê Như Tộ Nguyễn Văn Tường Hoàng Thị Thuận Hoàng Văn Lực Lưu Thị Minh Phương Đoàn thị Yến Mai Thanh Nhân Lê Văn Nam Tªn §Ò tµi 10® Môc tiªu 10® Ph¬ng ph¸p 10® KÕt qu¶ 10® Bµn luËn 10® Tæng ®iÓm 17 Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan vào điều trị tại BV71TW Hà Quang Hải Nguyễn Tuấn Anh Lê Ngọc Trường 18 Đánh giá sự hiểu biết của bệnh nhân về bệnh tăng huyết áp tại BV71 TW Đoàn Thị Yến Lưu Thị Minh Phương 19 Đánh giá giá trị độ nhạy, độ đặc hiệu của kỹ thuật MgiT trong chẩn đoán bệnh lao Doãn Trọng Tiên Nguyễn Đức Tuấn Lê Trọng Thạch Nguyễn Ngọc Kiên Nguyễn Hữu Hùng Nguyễn Văn Tú 20 Nhận xét kết quả điều trị bệnh nhân thoái hóa khớp gối bằng thuốc(mobimet) kết hợp PHCN ở người cao tuổi Lê Văn Dũng Lê Phước Hoàng 21 Đánh giá hiệu quả sinh thiết màng phổi bằng kim Castelin trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi tại khoa HSCC bệnh viện 71 TW 2013 – 2014 Doãn Trọng Tiên 22 Nhận xét mô hình bệnh tật bệnh nhân điều trị tại khoa HSCC bệnh viện 71 TW năm 2013 Lương Quốc Hoa Lê Văn Trúc Phạm Bá Quế Nguyễn Văn Thuyền Đỗ Thị Thùy Lê Thị Ngân Lê Thế Trung Trịnh Thị Tuyết Thµnh viªn H§KHKT (Ký, ghi râ hä tªn)
- Xem thêm -