Tài liệu Bài tiểu luận quản lý kết quả học sinh trung học

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------------- Đề tài: QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC SINH TRUNG HỌC Mục lục: I. II. III. IV. Phát biểu ----------------------------------------------------------------------- Trang 02 1. Lý do chọn đề tài -------------------------------------------------------- Trang 02 2. Chức năng ---------------------------------------------------------------- Trang 03 Bảng tra cưu thuật ngữ ----------------------------------------------------- Trang 04 Sơ đồ phần mềm ------------------------------------------------------------- Trang 05 Đặc tả màm hình ------------------------------------------------------------- Trang 06 1. Màn hình đăng nhập ---------------------------------------------------- Trang 06 2. Màn hình chính ----------------------------------------------------------- Trang 07 3. Quản lý --------------------------------------------------------------------- Trang 08 4. Khối lớp -------------------------------------------------------------------- Trang 09 5. Lớp học -------------------------------------------------------------------- Trang 10 6. Học sinh ------------------------------------------------------------------- Trang 11 7. Học kỳ ---------------------------------------------------------------------- Trang 13 8. Năm học ------------------------------------------------------------------- Trang 14 9. Môn học -------------------------------------------------------------------- Trang 15 10. Xem điểm------------------------------------------------------------------ Trang 16 11. Kết quả --------------------------------------------------------------------- Trang 17 12. Học lực --------------------------------------------------------------------- Trang 18 13. Hạnh kiểm ----------------------------------------------------------------- Trang 19 14. Giáo viên ------------------------------------------------------------------ Trang 20 15. Thống kê------------------------------------------------------------------- Trang 21 16. KQ HK theo từng lớp --------------------------------------------------- Trang 22 17. KQ HK theo từng nhóm ------------------------------------------------ Trang 23 18. KQ CN theo từng nhóm ------------------------------------------------ Trang 24 19. KQ CN theo từng môn ------------------------------------------------- Trang 25 20. Tra cứu--------------------------------------------------------------------- Trang 26 21. Tra cứu HS---------------------------------------------------------------- Trang 27 22. Tra cứu GV --------------------------------------------------------------- Trang 28 23. giúp đỡ --------------------------------------------------------------------- Trang 29 24. Home ----------------------------------------------------------------------- Trang 30 1 I. Phát Biểu 1. Lý do chọn đề tài: Hiện nay,trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, công nghệ thông tin được xem là một trong những ngành phát triển nhanh nhất nước ta. Với sự bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số, muốn phát triển các nghành một cách đồng bộ thì cần phải áp dụng những sản phẩm của công nghệ thông tin vào tất cả các ngành, các lĩnh vực. Cùng với sự phát triển nhanh chóng về phần cứng máy tính, các phần mềm ngày càng trở nên đa dạng, phong phú, hoàn thiện hơn và hỗ trợ hiệu quả cho con người. Các phần mềm hiện nay ngày càng đáp ứng được nhiều những yêu cầu của người dùng với độ khó ngày càng cao, hỗ trợ cho người dùng một cách thuận tiện nhất mà chúng có thể trong việc sử dụng, thời gian xử lý nhanh chóng, một số phần mềm còn cung cấp các chức năng đã được tự động hoá. Do vậy mà trong việc phát triển, đòi hỏi phần mềm không chỉ là sự chính xác, xử lý được nhiều nhiệm vụ thực tế mà còn phải đáp ứng các yêu cầu khác như về tốc độ, giao diện thân thiện, mô hình hoá được các thực thể vào máy tính để người sử dụng tiện lợi, quen thuộc, tính tương thích cao, bảo mật cao (đối với các dữ liệu cần bảo mật),… Các phần mềm giúp tiết kiệm một lượng lớn thời gian, công sức của con người, và tăng độ chính xác và hiệu quả trong công việc (nhất là việc sửa lỗi và tự động đồng bộ hoá). Với đề tài này, việc quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong các trường trung học cơ sở và phổ thông sẽ trở nên đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu không có sự hỗ trợ của tin học, việc quản lý này phải cần khá nhiều người, chia thành nhiều khâu, với hàng núi giấy tờ mới có thể quản lý được toàn bộ hồ sơ học sinh (thông tin, điểm số, học bạ,…), lớp học (sỉ số, giáo viên chủ nhiệm,…), giáo viên,… cũng như việc tính điểm trung bình, xếp loại học lực cho học sinh toàn trường (số lượng học sinh có thể lên đến hàng ngàn). Các công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, mà sự chính xác và hiệu quả không cao, vì đa số đều làm bằng thủ công. Một số hành động như tra cứu, thống kê, và hiệu chỉnh thông tin khá vất vả. Ngoài ra, còn có một số khó khăn về vấn đề lưu trữ khá đồ sộ, dễ bị thất lạc, tốn kém,… Trong khi đó, các công việc này hoàn toàn có thể ứng dụng các phần mềm tin học một cách dễ dàng. 2 2. Chức năng: Phần mềm bao gồm: + Quản lý:  Khối lớp  Lớp học  Học sinh  Học kỳ  Năm học  Môn học  Điểm  Kết quả  Học lực  Hạnh kiểm  Giáo viên  Giúp quản lý nhanh chóng, tiếp kiệm thời gian. + Thống kê  Kết quả học kỳ theo lớp học  Kết quả học kỳ theo môn học  Kết quả cả năm theo lớp học  Kết quả cả năm theo năm học  Thông kê được danh sách kết quả theo năm theo kỳ chỉ băng 1 click chuột. + Tra cứu  Tra cứu học sinh.  Tra cứu giáo viên.  Nhanh chóng tìm được kết quả học tập, hạnh kiểm của học sinh cũng như giáo viên chủ nào chủ nhiệm học dạy lớp nào. + Giúp đỡ.  Hưỡng dẫn sử dụng cho các giáo viên mới sử dụng lần đầu cũng như cách khắc phục sự cố xảy ra 3 II. Bảng tra cứu thuật ngữ: Thuật ngữ Ý nghĩa CN Cả năm DL Dữ liệu HK Học kỳ HS Học sinh GV Giáo viên MK Mật khẩu KQ Kết quả CSDL Cơ sở dữ liệu 4 III. Sơ đồ phần mềm: 5 IV. Đặc tả màn hình: 1. Màn hình đăng nhập :  Tác giả thực hiện : Nguyễn Phi Long Tên Loại Control Màn hình Form Tên đăng nhập TextBoxX Admin Tên của người có quyền đăng nhập vào hệ thống Mật Khẩu TextBoxX Admin Mk ứng với tên đăng nhập trên Đăng nhập ButtonX Kiểm tra thông tin đăng nhập Hủy bỏ ButtonX Thoát khỏi chương trình Hộp thoại thông báo Dialog Box Khi người sử dụng nhập sai TK hoặc MK thì ra hộp thoại thông Nguồn Mặc định Mô tả Modal Form 6 báo lỗi này OK Nhấn vào núp này quay về màn hình đăng nhập ButtonX 2. Màn hình chính:  Tác giả thực hiện: Nguyễn Văn Kiên Tên Loại Control Màn hình Form Modal Form Quản lý RibbonTabItem QL khối lơp – lớp – HS, năm học, môn học, KQ, GV Nguồn Mặc định Mô tả 7 Thống kê RibbonTabItem TK KQ HK, KQ cuối năm Tra cứu RibbonTabItem Tra cứu HS, GV Giúp đỡ RibbonTabItem Hướng dẫn cho người mới sử dụng, hoặc sữa chữa lỗi Home Office2007StartButton Chứa các chức năng đổi MK, phục hồi DL… 3. Quản lý  Tác giả thực hiện: Nguyễn Phi Long Tên Loại Control Màn hình Form Modal Form Khối lớp ButtonItem Danh sách khối lớp Nguồn Mặc định Mô tả 8 Lớp học ButtonItem Danh sách lớp Học sinh ButtonItem Danh sách HS Học kỳ ButtonItem Danh sách học kỳ Năm học ButtonItem Danh sách năm học Điểm ButtonItem Danh sách điểm Kết quả ButtonItem Danh sách kết quả học tập Học lực ButtonItem Danh sách học lực Hạnh kiểm ButtonItem Danh sách hạnh kiểm Giáo viên ButtonItem Danh sách giáo viên 4. Khối lớp:  Tác giả thực hiện: Nguyễn Văn Kiên Tên Loại Control Màn hình Form Modal Form Nút về ToolStripButton Quay trở lại trang trước Nút tới ToolStripButton Tiến thêm một trang Dấu cộng ToolStripButton Nhập thêm khối lớp Nguồn Mặc định Mô tả 9 Dấu xóa ToolStripButton Xóa khối lớp hiện có Save ToolStripButton Lưu lại dữ liệu vừa thực hiện Bảng Danh sách DataGridViewX 5. Lớp học  CSDL Danh sách các khối lớp Tác giả thực hiện: Nguyễn Phi Long 10 Tên Loại Control Màn hình Form Modal Form Nút về ToolStripButton Quay trở lại trang trước Nút tới ToolStripButton Tiến thêm một trang Dấu cộng ToolStripButton Nhập thêm khối lớp Dấu xóa ToolStripButton Xóa khối lớp hiện có Save ToolStripButton Lưu lại dữ liệu vừa thực hiện Bảng Danh sách DataGridViewX Mã lớp TextBoxX Nhập mã lớp Tên lớp TextBoxX Nhập tên lớp Khối lớp TextBoxX Nhập khối lớp Năm học TextBoxX Nhập năm học GV chủ nhiệm TextBoxX Nhập GV chủ nhiệm Lưu vào DS ButtonX Lưu KQ vào DS 6. Học sinh  Nguồn Mặc định CSDL Mô tả Danh sách các lớp Tác giả thực hiện: Nguyễn Văn Kiên 11 Tên Loại Control Màn hình Form Modal Form Nút về ToolStripButton Quay trở lại trang trước Nút tới ToolStripButton Tiến thêm một trang Dấu cộng ToolStripButton Nhập thêm khối lớp Dấu xóa ToolStripButton Xóa khối lớp hiện có Save ToolStripButton Lưu lại dữ liệu vừa thực hiện Bảng Danh sách DataGridViewX Mã HS TextBoxX Nhập mã HS Tên HS TextBoxX Nhập tên HS Giới tính CheckBoxX Chọn giới tính Ngày sinh DateTimeInput Chọn ngày sinh Nơi sinh TextBoxX Nhập nơi sinh Lưu vào DS ButtonX Lưu KQ vào DS Nguồn CSDL Mặc định Mô tả Danh sách các khối lớp 12 7. Học kỳ  Tác giả thực hiện: Nguyễn Phi Long Tên Loại Control Màn hình Form Modal Form Nút về ToolStripButton Quay trở lại trang trước Nút tới ToolStripButton Tiến thêm một trang Dấu cộng ToolStripButton Nhập thêm khối lớp Dấu xóa ToolStripButton Xóa khối lớp hiện có Save ToolStripButton Lưu lại dữ liệu vừa thực hiện Bảng Danh sách DataGridViewX Nguồn CSDL Mặc định Mô tả Danh sách các HK 13 8. Năm học  Tác giả thực hiện: Nguyễn Văn Kiên Tên Loại Control Màn hình Form Modal Form Nút về ToolStripButton Quay trở lại trang trước Nút tới ToolStripButton Tiến thêm một trang Dấu cộng ToolStripButton Nhập thêm khối lớp Dấu xóa ToolStripButton Xóa khối lớp hiện có Save ToolStripButton Lưu lại dữ liệu vừa thực hiện Bảng Danh sách DataGridViewX Nguồn CSDL Mặc định Mô tả Danh sách các NH 14 9. Môn học  Tác giả thực hiện: Nguyễn Phi Long Tên Loại Control Màn hình Form Modal Form Nút về ToolStripButton Quay trở lại trang trước Nút tới ToolStripButton Tiến thêm một trang Dấu cộng ToolStripButton Nhập thêm khối lớp Dấu xóa ToolStripButton Xóa khối lớp hiện có Save ToolStripButton Lưu lại dữ liệu vừa thực hiện Bảng Danh sách DataGridViewX Nguồn CSDL Mặc định Mô tả Danh sách các MH 15 10. Xem Điểm  Tác giả thực hiện: Nguyễn Văn Kiên Tên Loại Control Màn hình Form Modal Form Năm học TextBoxX Nhập năm học Học kỳ TextBoxX Nhập học kỳ Lớp TextBoxX Nhập tên lớp Học sinh TextBoxX Nhập học sinh Môn học TextBoxX Nhập môn học Hiển thị danh sách BottonX Hiển thị bảng danh sách cần xem Nguồn Mặc định Mô tả 16 Bảng danh sách hiển thị DataGridViewX Danh sách hs cần xem điểm CSDL 11. Kết quả  Tác giả thực hiện: Nguyễn Phi Long Tên Loại Control Màn hình Form Danh sách KQ DataGridViewX Nguồn Mặc định Mô tả Modal Form CSDL DS KQ 17 12. Học lực  Tác giả thực hiện: Nguyễn Văn Kiên Tên Loại Control Màn hình Form Modal Form Nút về ToolStripButton Quay trở lại trang trước Nút tới ToolStripButton Tiến thêm một trang Save ToolStripButton Lưu lại dữ liệu vừa thực hiện Bảng Danh sách DataGridViewX Nguồn CSDL Mặc định Mô tả Danh sách các HL 18 13. Hạnh kiểm  Tác giả thực hiện: Nguyễn Phi Long Tên Loại Control Màn hình Form Modal Form Nút về ToolStripButton Quay trở lại trang trước Nút tới ToolStripButton Tiến thêm một trang Save ToolStripButton Lưu lại dữ liệu vừa thực hiện Bảng Danh sách DataGridViewX Nguồn CSDL Mặc định Mô tả Danh sách các HK 19
- Xem thêm -