Tài liệu Bài tiểu luận kế toán tài chính

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4451 |
  • Lượt tải: 5
youtubehot

Tham gia: 22/05/2016

Mô tả:

PHẦN A: ĐỀ BÀI BÀI TẬP TỔNG HỢP Tên DN: Công ty TNHH An Thái. Địa chỉ: Bình An, Dĩ An, Bình Dương. Mã số thuế: 3 7 0 0 6 4 3 3 6 1 Thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện chức năng sản xuất và kinh doanh sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa bao gồm các bộ phận cơ bản sau: - 01 Phân xưởng sản xuất sản phẩm A theo quy trình sản xuất đơn giản. - 01 Cửa hàng bán sản phẩm và hàng hóa mua từ các nguồn khác. - 01 Khu nhà văn phòng bao gồm các bộ phận quản lý kinh doanh và quản lý hành chính. I. Tình hình sản xuất và nguồn vốn của Công ty TNHH An Thái vào đầu kỳ được thể hiện qua số dư đầu tháng của các TK tổng hợp và chi tiết như sau: - TK 111 600.000.000 - TK 112 200.000.000 - TK 131 (Cty Hưng Thịnh) 10.000.000 (dư nợ) - TK 141 (Ông Phong) 30.000.000 - TK 152 110.000.000 + TK 152 (VLC) 90.000.000 (3.000kg x 30.000 đ/kg) + TK 152 (VLP) 20.000.000 (1.000kg x 20.000 đ/kg) - TK 153 8.000.0000 - TK 154 3.000.000 - TK 155 (Sp A) 90.000.000 (2000SP x 45.000 đ/sp) - TK 156 351.000.000 * TK 1561 350.000.000 + Hàng G1: 200.000.000 (1.000m x 200.000 đ/m) + Hàng G2: 150.000.000 (1.000m x 150.000 đ/m) * TK 1562 1.000.000 - TK 211 200.000.000 - TK 214 50.000.000 - TK 311 16.000.000 - TK 331 70.000.000 + Cty Hoàng Long 40.000.000 + Cty Tiến Cường 30.000.000 - TK 411 1.441.000.000 - TK 414 25.000.000 II. Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ kế toán như sau: 1.Ngày 01/01/N, tiền thuế môn bài phải nộp cho cả năm là 2.000.000 đồng. 1 Bài tiểu luận Kế toán tài chính 2.Ngày 02/01/N, Bảng kê thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc có liên quan của ông Phong về số vật liệu chính đã mua và chi phí vận chuyển, bốc dỡ số VLC này: - Tiền mua VLC: 1000kg x 25.000 đ/kg = 25.000.000 - Tiền thuế GTGT: 2.500.000 - Chi phí vận chuyển bốc dỡ 500.000 Tổng cộng: 28.000.000 VLC đã được kiểm nhận và nhập kho đầy đủ theo phiếu nhập kho cùng ngày số PNK 01/01, hóa đơn GTGT số 00345, đã thanh toán cho người cung cấp và vận chuyển. 3.Ngày 02/01/N, xuất kho vật liệu để SXSP theo PXK 01/01; và phiếu đề nghị xuất vật liệu của phân xưởng SXSP A: VLC 500 kg, VLP 100 kg. 4.Ngày 03/01/N, DN xuất kho bán trực tiếp cho Cty Hoài An (HĐ GTGT số 00012), theo PXK 02/01, số lượng xuất bán hàng G1 là 500 m, giá bán chưa thuế là 300.000 đ/m, thuế suất thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán. Cty sẽ chiết khấu 2% trên tổng thanh toán nếu khách hàng thanh toán trước 10 ngày kể từ ngày mua. Chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Cty Hoài An là 500.000 đ chi bằng tiền mặt (PC 01/01). 5.Ngày 04/01/N, Chi tiền mặt (PC 02/01) mua 1000 lít nhiên liệu, giá mua chưa thuế là 15.000đ/lít, thuế VAT 10%, sử dụng ngay ở quá trình sản xuất theo HĐ GTGT số 00025. 6.Ngày 05/01/N, xuất gởi đại lý 1000 sp A theo phiếu xuất kho PXK 03/01, giá bán 60.000đ/sp, hoa hồng đại lý được hưởng là 10% trên doanh thu bán chưa thuế, thuế suất thuế GTGT của hoa hồng 10%. 7.Ngày 06/01/N, Phiếu thu tiền ông Phong về số tiền tạm ứng thừa PT 01/01. 8.Ngày 07/01/N, Cty nhập kho 1 lô vải G1 2000 m của Cty Hưng Thịnh, đơn giá 210.000đ/m, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán. Hóa đơn số 00026 về cùng ngày và nhập kho đủ theo PNK 02/01. Chi phí vận chuyển là 500.000 đ đã chi bằng tiền mặt theo PC 03/01. 9.Ngày 08/01/N, xuất CCDC sử dụng ở BPBH 2.000.000đ, BP QLDN 3.000.000đ theo PXK 04/01. 10.Ngày 08/01/N, PNK 03/01 200kg VLP do mua của công ty AS theo HĐ GTGT số 00789, giá mua chưa thuế là 18.000 đ/kg, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt theo PC 04/01. 11.Ngày 12/01/N, Ngân hàng chuyển GBC số TN 01/01 thông báo công ty Hoài An đã chuyển khoản gửi tiền mua hàng sau khi trừ chiết khấu thanh toán mà Cty Hoài An được hưởng. 12.Ngày 15/01/N, chi tiền mặt nộp thuế môn bài theo phiếu chi PC 05/01 13.Xuất kho 1.000 mét G2 Cty bán cho Công ty May Việt Tiến theo phiếu xuất kho số PXK 05/01 ngày 16/01/ N. Số tiền bán hàng được thể hiện trên hóa đơn số 00013 là: -Giá bán: 1.000 mét x 200.000đ/m 200.000.000đ -Thuế GTGT: 200.000.000 x 10% 20.000.000đ Tổng tiền thanh toán 220.000.000đ Chi phí vận chuyển công ty đã thanh toán theo hóa đơn số 732104 là 2.200.000đ trong đó thuế GTGT khấu trừ là 200.000đ được trả bằng tiền mặt theo PC 06/01 ngày 16/01/ N. 2 Bài tiểu luận Kế toán tài chính 14.Nhận được giấy báo nợ số CN 001/01 ngày 18/01/ N về số tiền gửi đã được ngân hàng chuyển trả cho Công ty Hoàng Long theo yêu cầu của doanh nghiệp là 25.000.000đ. Và giấy báo nợ số CN 002/01 ngày 19/01/N số tiền 20.000.000đ chuyển trả cho công ty Tiến Cường. 15.Ngày 20/01/ N, DN nhận giấy báo nợ số CN 003/01 về số tiền trả lãi vay ngắn hạn, số tiền 2.000.000 đ. 16.Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương cho các đối tượng sử dụng như sau: a.PXSX: 5.000.000 đ b.Công nhân trực tiếp sản xuất: 4.000.000 đ c.BPBH: 10.000.000 đ d.BPQLDN: 8.000.000 đ 17.Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định. 18.Ngày 21/01/ N, Cty thực hiện trễ hẹn hợp đồng số 00011/AT nên phải bồi thường CTy Tân Thành Công 15% trên trị giá hợp đồng. Trị giá hợp đồng là: 50.000.000 đ. Theo phiếu chi số PC 07/01. 19.Ngày 23/01/ N, mua 01 xe ô tô phục vụ cho BGĐ đi công tác, theo HĐ số 00089, giá mua chưa thuế 150.000.000 đ, thuế suất GTGT 10%. Cty thanh toán bằng chuyển khoản theo GBN số CN 004/01. 20.Ngày 25/01/ N, nhượng bán một TSCĐ giá bán chưa thuế là 80.000.000 đ, thuế GTGT 10% tiền chưa thu CTy Hoàn Cầu, chi phí tân trang TS trước khi bán chi bằng tiền mặt là 1.000.000 đ theo phiếu chi số PC 08/01. Nguyên giá của TSCĐ là 100.000.000 đ, hao mòn lũy kế 50.000.000 đ. 21.Ngày 27/01/ N, Đại lý thông báo bán được toàn bộ số hàng mà công ty đã gửi, cty đã nhận được GBC TN 02/01 từ ngân hàng gửi về báo đại lý đã gửi số tiền hàng bán được sau khi đã trừ phần hoa hồng được hưởng. 22.Ngày 31/01/ N, chi tiền thanh toán cho Công ty cấp thoát nước hóa đơn số 012378 là 4.200.000đ, trong đó thuế GTGT là 200.000đ theo PC 09/01. Phân bổ cho: -Bộ phận bán hàng 1.000.000 -Bộ phận quản lý DN 2.000.000 -PXSX 1.000.000 23.Ngày 31/01/ N nhận được hóa đơn tiền điện số 3445621512 với nội dung chi tiết: -Giá chưa thuế 12.000.000 -Thuế GTGT: 12.000.000 x 10% 1.200.000 Tổng tiền thanh toán 13.200.000 Kế toán phân bổ cho các đối tượng liên quan như sau: -Bộ phận bán hàng 6.400.000 -Bộ phận quản lý 3.600.000 -PXSX 2.000.000 Công ty đã làm thủ tục thanh toán bằng tiền gởi ngân hàng và đã nhận được giấy báo nợ số CN 005/01 ngày 31/01/ N. 24.Ngày 31/01/ N, sản phẩm hoàn thành nhập kho theo phiếu nhập kho PNK 04/01 là 1000 sản phẩn hoàn thành. Theo báo cáo của PXSX thì SPDD thì SPDD cuối tháng 100 sản phẩm, đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 3 Bài tiểu luận Kế toán tài chính 25.Cuối tháng kế toán đã thực hiện các công việc: - Tính giá thành sản phẩm hoàn thành. - Thực hiện các bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh. - Lập tờ khai thuế GTGT và tiến hành khấu trừ thuế đầu vào. Cho biết thêm - Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên - Tính giá hàng xuất kho theo phương pháp FIFO - Chi phí mua hàng phân bổ theo số lượng hàng hóa. - Thuế suất thuế TNDN 25%. Yêu Cầu: 1.Định khoản và phản ánh vào sơ đồ chữ T các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 2.Lập các chứng từ gốc: phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, thẻ kho, thanh toán tạm ứng… 3.Ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung và hình thức Nhật ký – Sổ Cái. 4.Lập bảng cân đối số phát sinh. 5.Lập các loại sổ sau:  Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa. Bảng Tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa;  Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán); Bảng Tổng hợp thanh toán với người mua, người bán;  Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh.  Sổ quỹ tiền mặt, Sổ Tiền gửi ngân hàng. 6.Lập Báo cáo tài chính. 4 Bài tiểu luận Kế toán tài chính PHẦN B: LỜI GIẢI I.ĐỊNH KHOẢN VÀ PHẢN ÁNH VÀO SƠ ĐỒ CHỮ T CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Đơn vị tính: 1000 đồng 1. Ngày 01/01/N, tiền thuế môn bài phải nộp cho cả năm là 2.000.000 đồng. Nợ TK 642 Có TK 3338 2.000 2.000 2. Ngày 02/01/N, Bảng kê thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc có liên quan của ông Phong về số vật liệu chính đã mua và chi phí vận chuyển, bốc dỡ số VLC này: - Tiền mua VLC: 1000kg x 25.000 đ/kg = 25.000.000 - Tiền thuế GTGT: 2.500.000 - Chi phí vận chuyển bốc dỡ 500.000 Tổng cộng: 28.000.000 VLC đã được kiểm nhận và nhập kho đầy đủ theo phiếu nhập kho cùng ngày số PNK 01/01, hóa đơn GTGT số 00345, đã thanh toán cho người cung cấp và vận chuyển. Nợ TK 152(VLC) 25.000+ 500 Nợ TK 133 2.500 Có TK 141(Ông Phong) 28.000 3. Ngày 02/01/N, xuất kho vật liệu để SXSP theo PXK 01/01; và phiếu đề nghị xuất vật liệu của phân xưởng SXSP A: VLC 500 kg, VLP 100 kg. Nợ TK 621 17.000 Có TK 152(VLC) 500*30 = 15.000 Có TK 152(VLP) 100*20 = 2.000 4. Ngày 03/01/N, DN xuất kho bán trực tiếp cho Cty Hoài An (HĐ GTGT số 00012), theo PXK 02/01, số lượng xuất bán hàng G1 là 500 m, giá bán chưa thuế là 300.000 đ/m, thuế suất thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán. Cty sẽ chiết khấu 2% trên tổng thanh 5 Bài tiểu luận Kế toán tài chính toán nếu khách hàng thanh toán trước 10 ngày kể từ ngày mua. Chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Cty Hoài An là 500.000 đ chi bằng tiền mặt (PC 01/01). a) Nợ TK 632 100.000 Có TK 1561(G1) b) Nợ TK 131(Cty Hoài An) 500* 200 = 100.000 165.000 Có TK 511 500*300 = 150.000 Có TK 3331 15.000 c) Nợ TK 641 Có TK 111 500 500 5. Ngày 04/01/N, Chi tiền mặt (PC 02/01) mua 1000 lít nhiên liệu, giá mua chưa thuế là 15.000đ/lít, thuế VAT 10%, sử dụng ngay ở quá trình sản xuất theo HĐ GTGT số 00025. Nợ TK 621 1.000*15 = 15.000 Nợ TK 133 1.500 Có TK 111 16.500 6. Ngày 05/01/N, xuất gởi đại lý 1000 sp A theo phiếu xuất kho PXK 03/01, giá bán 60.000đ/sp, hoa hồng đại lý được hưởng là 10% trên doanh thu bán chưa thuế, thuế suất thuế GTGT của hoa hồng 10%. Nợ TK 157(A) Có TK 155(A) 45.000 1.000* 45 = 45.000 7. Ngày 06/01/N, Phiếu thu tiền ông Phong về số tiền tạm ứng thừa PT 01/01. Nợ TK 111 Có TK 155(A) 45.000 1.000*45 = 45.000 8. Ngày 07/01/N, Cty nhập kho 1 lô vải G1 2000 m của Cty Hưng Thịnh, đơn giá 210.000đ/m, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán. Hóa đơn số 00026 về cùng ngày và nhập kho đủ theo PNK 02/01. Chi phí vận chuyển là 500.000 đ đã chi bằng tiền mặt theo PC 03/01. a) Nợ TK 1561(G1) Nợ TK 133 Có TK 331(Cty Hưng Thịnh) 2.000* 210 = 420.000 42.000 462.000 6 Bài tiểu luận Kế toán tài chính b) Nợ TK 1562 500 Có TK 111 500 9. Ngày 08/01/N, xuất CCDC sử dụng ở BPBH 2.000.000đ, BP QLDN 3.000.000đ theo PXK 04/01. Nợ TK 641 2.000 Nợ TK 642 3.000 Có TK 153 5.000 10. Ngày 08/01/N, PNK 03/01 200kg VLP do mua của công ty AS theo HĐ GTGT số 00789, giá mua chưa thuế là 18.000 đ/kg, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt theo PC 04/01. Nợ TK 152(VLP) 200* 18 = 3.600 Nợ TK 133 360 Có TK 111 3.960 11. Ngày 12/01/N, Ngân hàng chuyển GBC số TN 01/01 thông báo công ty Hoài An đã chuyển khoản gửi tiền mua hàng sau khi trừ chiết khấu thanh toán mà Cty Hoài An được hưởng. Nợ TK 112 161.700 Nợ TK 635 165.000* 2% = 3.300 Có TK 131( Cty Hoài An) 165.000 12. Ngày 15/01/N, chi tiền mặt nộp thuế môn bài theo phiếu chi PC 05/01 Nợ TK 3338 Có TK 111 2.000 2.000 13. Xuất kho 1.000 mét G2 Cty bán cho Công ty May Việt Tiến theo phiếu xuất kho số PXK 05/01 ngày 16/01/ N. Số tiền bán hàng được thể hiện trên hóa đơn số 00013 là: -Giá bán: 1.000 mét x 200.000đ/m -Thuế GTGT: 200.000.000 x 10% Tổng tiền thanh toán 200.000.000đ 20.000.000đ 220.000.000đ Chi phí vận chuyển công ty đã thanh toán theo hóa đơn số 732104 là 2.200.000đ trong đó thuế GTGT khấu trừ là 200.000đ được trả bằng tiền mặt theo PC 06/01 ngày 16/01/ N. 7 Bài tiểu luận Kế toán tài chính a) Nợ TK 632 Có TK 1561(G2) b) Nợ TK 131( Cty May Việt Tiến) 150.000 1.000* 150 = 150.000 220.000 Có TK 511 200.000 200.000 Có TK 3331 20.000 20.000 c) Nợ TK 641 2.000 Nợ TK 133 200 Có TK 111 2.200 14. hận được giấy báo nợ số CN 001/01 ngày 18/01/ N về số tiền gửi đã được ngân hàng chuyển trả cho Công ty Hoàng Long theo yêu cầu của doanh nghiệp là 25.000.000đ. Và giấy báo nợ số CN 002/01 ngày 19/01/N số tiền 20.000.000đ chuyển trả cho công ty Tiến Cường. Nợ TK 331(Cty Hoàng Long) 25.000 Nợ TK 331(Cty Tiến Cường) 20.000 Có TK 112 45.000 15. gày 20/01/ N, DN nhận giấy báo nợ số CN 003/01 về số tiền trả lãi vay ngắn hạn, số tiền 2.000.000 đ. Nợ TK 635 Có TK 112 2.000 2.000 16. Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương cho các đối tượng sử dụng như sau: a.PXSX: 5.000.000 đ b.Công nhân trực tiếp sản xuất: 4.000.000 đ c.BPBH: 10.000.000 đ d.BPQLDN: 8.000.000 đ Nợ TK 622 4.000 Nợ TK 627 5.000 Nợ TK 641 10.000 Nợ TK 642 8.000 Có TK 334 27.000 8 Bài tiểu luận Kế toán tài chính 17. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định. Nợ TK 622 920 Nợ TK 627 1.150 Nợ TK 641 2.300 Nợ TK 642 1.840 Nợ TK 334 2. 565 Có TK 338 8.775 18. Ngày 21/01/ N, Cty thực hiện trễ hẹn hợp đồng số 00011/AT nên phải bồi thường CTy Tân Thành Công 15% trên trị giá hợp đồng. Trị giá hợp đồng là: 50.000.000 đ. Theo phiếu chi số PC 07/01. Nợ TK 811 Có TK 111 50.000* 15% = 7.500 7.500 19. Ngày 23/01/ N, mua 01 xe ô tô phục vụ cho BGĐ đi công tác, theo HĐ số 00089, giá mua chưa thuế 150.000.000 đ, thuế suất GTGT 10%. Cty thanh toán bằng chuyển khoản theo GBN số CN 004/01. Nợ TK 211 150.000 Nợ TK 133 15.000 Có TK 112 165.000 20. Ngày 25/01/ N, nhượng bán một TSCĐ giá bán chưa thuế là 80.000.000 đ, thuế GTGT 10% tiền chưa thu CTy Hoàn Cầu, chi phí tân trang TS trước khi bán chi bằng tiền mặt là 1.000.000 đ theo phiếu chi số PC 08/01. Nguyên giá của TSCĐ là 100.000.000 đ, hao mòn lũy kế 50.000.000 đ. a) Nợ TK 214 50.000 Nợ TK 811 50.000 Có TK 211 b) Nợ TK 131( Cty Hoàn Cầu) 100.000 88.000 Có TK 711 80.000 Có TK 3331 8.000 9 Bài tiểu luận Kế toán tài chính c) Nợ TK 811 Có TK 111 1.000 1.000 21. Ngày 27/01/ N, Đại lý thông báo bán được toàn bộ số hàng mà công ty đã gửi, cty đã nhận được GBC TN 02/01 từ ngân hàng gửi về báo đại lý đã gửi số tiền hàng bán được sau khi đã trừ phần hoa hồng được hưởng. a) Nợ TK 632 45.000 Có TK 157(A) 45.000 b) Nợ TK 131(Đại lý) 66.000 Có TK 511 1.000* 60 = 60.000 Có TK 3331 6.000 c) Nợ TK 641 Nợ TK 133 Có TK 131(Đại lý) d) Nợ TK 112 Có TK 131( Đại lý) 1.000* 60* 10% = 6.000 600 6.600 59.400 59.400 22. Ngày 31/01/ N, chi tiền thanh toán cho Công ty cấp thoát nước hóa đơn số 012378 là 4.200.000đ, trong đó thuế GTGT là 200.000đ theo PC 09/01. Phân bổ cho: -Bộ phận bán hàng 1.000.000 -Bộ phận quản lý DN 2.000.000 -PXSX 1.000.000 Nợ TK 627 1.000 Nợ TK 641 1.000 Nợ TK 642 2.000 Nợ TK 133 200 Có TK 111 4.200 23. Ngày 31/01/ N nhận được hóa đơn tiền điện số 3445621512 với nội dung chi tiết: -Giá chưa thuế 12.000.000 -Thuế GTGT: 12.000.000 x 10% 1.200.000 Tổng tiền thanh toán 13.200.000 10 Bài tiểu luận Kế toán tài chính Kế toán phân bổ cho các đối tượng liên quan như sau: -Bộ phận bán hàng 6.400.000 -Bộ phận quản lý 3.600.000 -PXSX 2.000.000 Công ty đã làm thủ tục thanh toán bằng tiền gởi ngân hàng và đã nhận được giấy báo nợ số CN 005/01 ngày 31/01/ N. Nợ TK 627 2.000 Nợ TK 641 6.400 Nợ TK 642 3.600 Nợ TK 133 1.200 Có TK 112 13.200 24. Ngày 31/01/ N, sản phẩm hoàn thành nhập kho theo phiếu nhập kho PNK 04/01 là 1000 sản phẩn hoàn thành. Theo báo cáo của PXSX thì SPDD cuối tháng 100 sản phẩm, đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. a) Nợ TK 154 46.070 Có TK 621 32.000 Có TK 622 4.920 Có TK 627 9.150 - Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: ( Theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) 3.000 + 32.000 DDCKNVLTT = * 100= 3.181,818 1.000 + 100 Tổng giá thành sản phẩm: 3.000 + 46.070 – 3.181,818 = 45.888,182 Giá thành đơn vị của sản phẩm A: 45.888,182/ 1000 = 45. 888 đ/ sp b) Nợ TK 155 Có TK 154 45.888,182 45.888,182 11 Bài tiểu luận Kế toán tài chính 25. Phân bổ chi phí thu mua cho hàng hóa bán ra trong kỳ: 1.000 + 500 * ( 500 + 1000) = 562,5 2.000 + 2.000 Nợ TK 632 Có TK 1562 562,5 562,5 26. Các bút toán kết chuyển: a) Kết chuyển doanh thu: Nợ TK 511 Có TK 911 410.000 410.000 b) Kết chuyển thu nhập khác: Nợ TK 711 Có TK 911 80.000 80.000 c) Kết chuyển GVHB, CPBH, CPQLDN: Nợ TK 911 346.202,5 Có TK 632 295.562,5 Có TK 641 30.200 Có TK 642 20.440 d) Kết chuyển chi phí tài chính: Nợ TK 911 Có TK 635 5.300 5.300 e) Kết chuyển chi phí khác: Nợ TK 911 Có TK 811 58.500 58.500 Kết quả kinh doanh = 486.700 – 406.702,5 = 79.997,5 Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) = 79.997,5 * 25% = 19.999,375 f) Nợ TK 8211 Có TK 3334 19.999,375 19.999,375 12 Bài tiểu luận Kế toán tài chính g) Kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp: Nợ TK 911 19.999,375 Có TK 8211 19.999,375 h) Lợi nhuận sau thuế: Nợ TK 911 59.998,125 Có TK 421(2) 59.998,125  Khấu trừ thuế đầu vào: - Đầu vào (133): 63.560 - Đầu ra (3331) : 49.000 Nợ TK 3331 49.000 Có TK 133 49.000 2. Phản ánh vào sơ đồ chữ T: Đơn vị tính: 1000 đồng TK 111 SDĐK: 600.000 NV7) 2.000 2.000 TK 112 500( NV4c) 15.000( NV5-621) 1.500( NV5-133) 500(NV8b) 3.600(NV10-152VLP) 360( NV10-133) 2.000(NV12) 2.000(NV13c-641) 200(NV13c-133) 7.500(NV18) 1.000( NV20c) 1.000(NV22- 627) 1.000(NV22-641) 2.000(NV22-642) 200(NV22-133) 38.360 SDĐK: 200.000 NV11) 161.700 25.000(NV14) NV21d) 59.400 20.000(NV14) 2.000(NV15) 150.000(NV19-211) 15.000(NV19-133) 2.000(NV23-627) 6.400(NV23-641) 3.600(NV23-642) 1.200(NV23-133) 221.100 SDCK: 563.640 225.200 SDCK: 195.900 13 Bài tiểu luận Kế toán tài chính TK 131 TK 133 SDĐK: 10.000 NV4b-511) 150.000 161.700(NV11-112) NV4b-3331) 15.000 3.300(NV11-635) NV13b-511)200.000 6.000(NV21c-641) NV13b-3331)20.000 600(NV21c-133) NV20b-711)80.000 59.400(NV21d) NV20b-3331)8.000 NV21b-511)60.000 NV21b-3331)6.000 539.000 SDĐK: 0 NV2) 2.500 NV5) 1.500 NV8a)42.000 NV10) 360 NV13c) 200 NV19) 15.000 NV21c) 600 NV22)200 NV23) 1.200 231.000 63.560 SDCK: 318.000 49.000 SDCK: 14.560 TK 152 tổng hợp TK 141 ( Ông Phong) SDĐK: 30.000 SDĐK: 110.000 NV2) 25.500 NV10) 3.600 25.500(NV2-152) 2.500(NV2-133) 2.000(NV7) 0 49.000(NV27) 30.000 29.100 SDCK: 0 17.000(NV3) 17.000 SDCK: 122.100 14 Bài tiểu luận Kế toán tài chính TK 153 TK 154 SDĐK: 8.000 SDĐK: 3.000 NV24a-621)32.000 NV24a-622) 4.920 NV24a-627) 9.150 2.000(NV9-641) 3.000(NV9-642) 0 5.000 46.070 SDCK: 3.000 45.888,182 SDCK: 3.181,818 TK 1561 tổng hợp TK 155(A) SDĐK: 90.000 NV24b)45.888,182 45.000(NV6) 45.888,182 45.888,182 (NV24b) SDĐK: 350.000 NV8a) 420.000 45.000 420.000 SDCK: 90.888,182 100.000(NV4a) 150.000(NV13a) 250.000 SDCK: 520.000 15 Bài tiểu luận Kế toán tài chính TK 1562 SDĐK: 1.000 NV8b) 500 TK 157(A) SDĐK: 0 NV6)45.000 562,5(NV25) 500 562,5 45.000 45.000(NV21a) 45.000 SDCK: 937,5 SDCK: 0 TK 211 SDĐK: 200.000 NV19) 150.000 50.000(NV20a-214) 50.000(NV20a-811) TK 214 SDĐK: 50.000 NV20a)50.000 150.000 100.000 50.000 SDCK: 250.000 SDCK: 0 TK 331 tổng hợp SDĐK: 70.000 NV14) 45.000 420.000(nv8a-1561) 42.000(NV8a-133) TK 311 SDĐK: 16.000 0 0 0 45.000 SDCK: 16.000 462.000 SDCK: 487.000 16 Bài tiểu luận Kế toán tài chính TK 3331 SDĐK: 0 NV27)49.000 15.000(NV4b) 20.000(NV13b) 8.000(NV20b) 6.000(NV21b) 49.000 TK 3334 SDĐK: 0 19.999,375(NV26f) 49.000 0 SDCK: 0 SDCK: 19.999,375 TK 3338 SDĐK: 0 NV12)2.000 2.000(NV1) 2.000 19.999,375 TK 334 SDĐK: 0 NV17) 2.565 4.000(NV16-622) 5.000(NV16-627) 10.000(NV16-641) 8.000(NV16-642) 2.000 2.565 SDCK: 0 27.000 SDCK: 24.435 17 Bài tiểu luận Kế toán tài chính TK 338 SDĐK: 0 920(NV17-622) 1.150(NV17-627) 2.300(NV17-641) 1.840(NV17-642) 2.565(NV17-334) 0 TK 411 SDĐK: 1.441.000 8.775 0 0 SDCK: 8.775 SDCK: 1.441.000 TK 414 SDĐK: 25.000 0 TK 421 SDĐK: 0 59.998,125(NV26h) 0 0 59.998,125 SDCK: 25.000 SDCK: 59.998,125 TK 511 TK 621 NV26a) 410.000 150.000(NV4b) 200.000(NV13b) 60.000(NV21b) 410.000 NV3-152C) 15.000 NV3-152P) 2.000 NV5) 15.000 410.000 32.000 18 32.000(NV24a) 32.000 Bài tiểu luận Kế toán tài chính TK 622 NV16) 4.000 NV17) 920 TK 627 4.920(NV24a) 4.920 NV16) 5.000 NV17) 1.150 NV22) 1.000 NV23) 2.000 4.920 9.150 TK 632 9.150 TK 635 NV4a) 100.000 295.562,5(NV26c) NV13a) 150.000 NV21a) 45.000 NV25) 562,5 295.562,5 9.150(NV24a) NV11) 3.300 NV15) 2.000 295.562,5 5.300(NV26d) 5.300 TK 641 5.300 TK 642 NV4c) 500 NV9) 2.000 NV13c) 2.000 NV16) 10.000 NV17) 2.300 NV21c) 6.000 NV22) 1.000 NV23) 6.400 30.200(NV26c) 30.200 30.200 NV1) 2.000 NV9) 3.000 NV16) 8.000 NV17) 1.840 NV22) 2.000 NV23) 3.600 20.440 19 20.440(NV26c) 20.440 Bài tiểu luận Kế toán tài chính TK 711 NV26b) 80.000 TK 811 80.000(NV20b) 80.000 NV18) 7.500 NV20a) 50.000 NV20c) 1.000 80.000 58. 500 TK 8211 58.500 TK 911 NV26f)19.999,375 19.999,375(NV26g) 19.999,375 58.500(NV26e) NV26c) 295.562,5 410.000(NV26a) NV26d) 5.300 80.000(NV26b) NV26c-641)30.200 NV26c-642) 20.440 NV26e)58.500 NV26g)19.999,375 NV26h)59.998,125 19.999,375 490.000 20 490.000 Bài tiểu luận Kế toán tài chính
- Xem thêm -