Tài liệu Bài thuyết trình thống kê doanh nghiệp thống kê kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Thành viên: Quách Thị Lan Đài Liên Thị Bích Ngoan Phạm Mậu Long NỘI DUNG CHÍNH I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP II. THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP III. KẾT LUẬN I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN ĐIỀN  Thành lập: năm 1998 Tọa lạc tại: Khu công nghiệp Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Loại hình: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngành hoạt động sản xuất chính: sản xuất phân hữu cơ Các loại phân bón sản xuất: cao su, cà phê, thanh long, điều...  Nơi tiêu thụ chính: Đắc Lắc, Lâm Đồng, Bình Thuận.  Điện thoại: 061. 397 1768 Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp II. THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP  Các chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp  Đơn vị dùng để biểu hiện kết quả sản xuất của doanh nghiệp: tấn, kg, bao….  Các chỉ tiêu mức độ hoàn thành của doanh nghiệp:  Thành phẩm  Nửa thành phẩm  Sản phẩm dở dang 1. Các chỉ tiêu giá trị sản phẩm của doanh nghiệp Chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng Là chỉ tiêu tính bằng tiền, bao gồm toàn bộsản giáphẩm trị mà nghiệp đã Giá trị vậtdoanh chất hoànxuất thànhtrong trong kì kỳ báo báo cáo sản cáo. Trong đó: sản phẩm chính, sản trị công việc phẩm Giá phụ, nữa thành phẩm đã córa tính chất công nghiệpbị bán. bán ngoài và chuẩn Hoạt động một số công đoạn cho doanh nghiệp khác Giá trị chênh lệch sản phẩm chưa hoàn thành Lấy số cuối kỳ trừ đầu kỳ 2. Giá trị sản xuất của doanh nghiệp Doanh thu bán Chênh lệch sản phẩm đang chế biến, hàng gửi bán, phế liệu… Doanh thu cho thuê phương tiện, bán phế liệu..  Ý nghĩa kinh tế các chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp  Đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin số liệu cho quản lý sản xuất: tiến độ sản xuất, chất lượng sản xuất, sử dụng các định mức đầu vào trong sản xuất, tính chi phí sản phẩm.  Tổng kết đánh giá kết quả giai đoạn sản xuất sản phẩm, định giá, định thời điểm và thị trường tiêu thụ của sản phẩm.  Lập bảng báo cáo thống kê của doanh nghiệp thống kê lên các cơ quan quản lý cấp trên. Phân tích kết quả sản xuất của doanh nghiệp  Giá nguyên liệu đầu vào 1. 2. 3. 4. 5. Than bùn 330đ/kg Phân lân 800đ/kg Phân chuồng 750đ/kg Men vi sinh 100đ/kg Phân bò 200đ/kg  Thành phần một bao 1. Than bùn 2. Phân chuồng 3. Vô cơ 4.Men và tạp chất Than bùn Phân chuồng Vô cơ Men và tạp chất 10% 10% 50% 30% Biểu đồ tỉ lệ thành phần một bao  Bảng thống kê kết quả sản xuất Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Chi phí trung gian Đơn vị tính : 1000đ Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tổng cộng 169.326 166.125 100.448 99.775 170.052 180.473 886.199 Giá trị tăng thêm 31.307 60.112 50.004 90.453 90.338 70.417 392.631 Giá trị sản xuất 200.633 226.237 150.452 190.228 260.390 250.890 1278.83 Doanh thu 39.386 80.097 171.126 174.128 33.278 33.130 531.145 Tồn kho 142.5 90 30 26 113.11 106.34 Nguồn: Phòng kế toán 180 171.126 174.128 160 140 120 100 80.097 80 60 39.386 33.278 40 33.13 20 0 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Biểu đồ doanh thu đầu năm 2009 Tháng 6 III. KẾT LUẬN  Đối với doanh nghiệp  Phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp góp phần tích luỹ vốn kinh doanh và mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp.  Đảm bảo cho việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, lập mục tiêu mới, mở rộng thị trường.  Xác định vị trí và sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường.  Đối với nền kinh tế quốc dân  Góp phần tích luỹ vốn tăng trưởng kinh tế quốc dân  Tăng thu nhập của nền kinh tế và tăng thu nhập bình quân xã hội  Khuyến khích sản xuất và khuyến khích tiêu dùng  Giảm tỉ lệ lạm lạm phát, chỉ định giá cả hàng hoá.  Mở rộng việc làm và giảm tỉ lệ thất nghiệp
- Xem thêm -