Tài liệu Bài thuyết trình quản trị nhân lực liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại khách sạn sofitel metropole hà nội

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 238 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10578 tài liệu

Mô tả:

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Nhóm 4 ĐỀ TÀI: Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị LOGO nhân lực tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội I. LÝ THUYẾT TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ NHÂN LỰC II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN SOFITEL METROPOLE HÀ NỘI I. LÝ THUYẾT TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 1. Một số khái niệm cơ bản LOGO • Quản trị nhân lực • Tổ chức bộ máy QTNL 2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận QTNL • Chức năng • Nhiệm vụ 3. Các hình thức tổ chức bộ máy QTNL • • • • Cấu Cấu Cấu Cấu 4. Lựa chọn bộ máy tổ chức QTNL • • • • • Cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp Quy mô doanh nghiệp Các cấp độ quản trị nhân lực Tầm hạn quản trị Trình độ nhân lực trúc trúc trúc trúc đơn giản theo chức năng hỗn hợp tổ chức bộ máy QTNL HRBP Cấu trúc giản đơn (cấu trúc trực tuyến) Giám đốc Kế toán Nhấn viên hành chính nhân lực Trưởng phòng kinh doanh LOGO Cấu trúc theo chức năng quản trị. LOGO Giám đốc Trưởng phòng KTTC Trưởng phòng hành chính Nhân viên tuyển dụng – đào tạo Trưởng phòng nhân lực Nhân viên bảo hiểm xã hội Trưởng phòng KD Trưởng phòng kỹ thuật Nhân viên tiền lương Cấu trúc hỗn hợp LOGO Tổng giám đốc Giám đốc Tài chính Nhân viên tuyển dụng – đào tạo Giám đốc nhân lực Nhân viên chế độ chính sách Giám đốc khu vực 1 NV nhân lực Giám đốc kinh doanh Nhân viên quản lí hồ sơ Giám đốc kỹ thuật Giám đốc xí nghiệp NV nhân lực GĐ XN 1 NV nhân lực GĐ XN 2 Giám đốc khu vực 2 NV nhân lực Giám đốc khu vực 3 NV nhân lực II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ NHÂN LOGO LỰC TẠI KHÁCH SẠN SOFITEL METROPOLE HÀ NỘI. 1 Cấu trúc tổ chức tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội 2 Cấu trúc bộ máy của từng bộ phận 3 Quy mô của khách sạn Sofitel Metropole Hà nội 4 Trình độ nhân lực 1. Cấu trúc tổ chức tại khách sạn SofitelLOGO Metropole Hà Nội Thư ký Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Bộ phận Nhân sự Phòng Kinh doanh Nhân Phòng Đặt phòng Bộ phận Kinh doanh Bộ phận Kế toán các Nhà hàng viên đào tạo Bộ phận Bộ phận Trưởng nhân lực Tài chính phòng tiền sảnh Ăn uống Kế toán Tổng Quản lý Máy Club foor Thư ký Bộ phận Bảo vệ Banquet Lễ tân phận NhânBộ viên Nhân viên Bếp Quan hệ Khách hàng chế độ chính tiền lương Kế toán các sách Tổng Đài Nhà hàng Business Center Health club Bộ phận Buồng Bộ phận Kỹ thuật Buồng Giặt là Kiểm soát viênLinen 1. Cấu trúc tổ chức tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội LOGO Mô hình cấu trúc tổ chức nhân lực theo chức năng. Bộ phận quản trị nhân lực được chia thành các mảng chức năng chuyên sâu: Tuyển dụng Đào tạo Công tác tiền lương Công tác thi đua khen thưởng các chế độ chính sách 1. Cấu trúc tổ chức tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội LOGO Trách nhiệm: được giao cho trưởng phòng. Trưởng phòng toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến nhân lực. Cấp độ 2 quản trị nhân lực: bộ phận quản trị đóng vai trò như một chức năng trong doanh nghiệp. 1. Cấu trúc tổ chức tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội Giám đốc Trợ lý giám đốc Giám sát viên Nhân viên chính Nhân viên phụ Nhân viên đào tạo LOGO 1. Cấu trúc tổ chức tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội LOGO Mối quan hệ giữa tổng giám đốc và các bộ phận là mối quan hệ trực tuyến.  Tổng giám đốc trực tiếp ra quyết định tới các bộ phận. Lãnh đạo các bộ phận: o Chủ động điều hành công việc o Trực tiếp quản lý BP: thông qua trợ lý giám đốc và kiểm soát viên. Giữa các bộ phận có quan hệ chức năng hỗ trợ nhau đảm bảo sự hoạt động thống nhất. 2. Cấu trúc bộ máy của từng bộ phận LOGO Bộ phận nhân sự Trưởng phòng nhân lực 1 Nhân viên đào tạo 1 Nhân viên tiền lương 1 Nhân viên chế độ chính sách 7 Kiểm soát viên Bộ phận nhân sự LOGO Chịu trách nhiệm: Đảm bảo nguồn nhân lực cho khách sạn. Tìm kiếm những nguồn lao động cần thiết Phân bổ nguồn nhân lực một cách hợp lý để hoạt động hiệu quả nhất. Kết hợp đào tạo với bộ phận. Đảm bảo đãi ngộ cho nhân viên trong khách sạn. Bộ phận kinh doanh LOGO Trưởng phòng 2 Trợ lý Các nhân viên 4 Kiểm soát viên Bộ phận kinh doanh LOGO Chức năng tìm hiểu thị trường Tuyên truyền quảng bá và giới thiệu sản phẩm của khách sạn Cầu nối khách hàng với các bộ phận Thực hiện hợp đồng liên kết với các công ty du lịch, khách sạn trong cả nước. Tham mưu cho giám đốc về hoạt động kinh doanh và đề ra phương hướng chiến lược kinh doanh. Bộ phận tiền sảnh LOGO Bộ phận tiền sảnh Bộ phận Lễ tân Bộ phận gác cửa Bộ phận đặt trước Bộ phận tổng đài Bộ phận quan hệ với khách Trung tâm thương mại Trưởng bộ phận 2 Trợ lý Kiểm soát viên 1 Nhân viên chính 19 Nhân viên phụ Bộ phận tiền sảnh LOGO  Mở rộng mối quan hệ, tiếp xúc với KH.  Cầu nối liên hệ giữakhách và các bộ phận.  Định hướng tiêu dùng cho khách và giới thiệu sản phẩm dịch vụ.  Bán dịch vụ phòng nghỉ và các dịch vụ.  Tham gia vào các hoạt động kinh doanh phòng nghỉ của khách sạn: đón tiếp khách, bố trí phòng ngủ, giữ đồ, thanh toán…  Ghi nhận và giải quyết những vấn đề khiếu nại, phàn nàn của khách. Bộ phận tài chính LOGO Trưởng phòng 4 Trợ lý Các nhân viên 9 Kiểm soát viên Bộ phận tài chính LOGO Ghi chép các giao dịch tài chính Diễn giải các báo cáo tài chính Cung cấp cho ban quản lý các bộ phận. Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động kinh doanh Kế toán thu chi. Kế toán giá thành Kiểm soát toàn bộ chi phí.
- Xem thêm -