Tài liệu Bài thuyết trình nghiên cứu công trình nhà công nghiệp

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI NGHIÊN CỨU CÔNG TRÌNH NHÀ CÔNG NGHIỆP GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN : NGUYỄN HOÀNG DƢƠNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : NHÓM 16 TRẦN THỊ MAI PHƢƠNG VÕ KIM NGÂN LỚP TÍN CHỈ : KT0601-KT2-LT GLASS BOTTLING PLANT CRISTALCHILE Kiến trúc sƣ Guillermo Hevia Cộng tác viên Francisco Carrión G., Marcela Suazo M. Địa điểm Số 5, Km +85, Llay-Llay, Chile Diện tích khu đất 270.000m2 Diện tích xây dựng 27.500m2 Năm hoàn thành 2006 Vật liệu xây dựng Thép, Kính, Bê tông Guillermo Garcia Hevia là một kiến trúc sƣ tốt nghiệp Đại học Công giáo Chile của Chile, đã là giáo sƣ của đại học này .Guillermo Hevia là ngƣời tiên phong trong kiến trúc công nghiệp ở Chile. Bên cạnh đó ông đã đạt đƣợc giải thƣởng quốc tế cho các dự án của mình, và đặt nền móng cho một kiến trúc có trách nhiệm áp dụng "công nghệ sạch". Với hơn 20 năm hành nghề, Guillermo Hevia đã quản lý để đạt đƣợc một vị trí trong giới kiến trúc Chile và Mỹ Latin. Đƣợc biết đến với các dự án kiến trúc công nghiệp của mình, ông thƣờng xuyên sử dụng các kim loại và thủy tinh. Đối với mỗi dự án của mình cho các ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp rƣợu vang, các khu vực sản xuất, các ngành công nghiệp thực phẩm và các trung tâm phân phối với, Hevia cho biết: "Tôi có ý định cung cấp cho các giải pháp kỹ thuật trong đó các thiết kế có tính lâu dài trong thời gian và không đáp ứng với vẻ bề ngoài ". Kiến trúc bền vững này phải làm việc chặt chẽ với các kiến trúc sƣ chuyên về các lĩnh vực nhƣ sinh học khí hậu, xử lý hệ thống điều hòa không khí tự nhiên của không gian, mà tiết kiệm năng lƣợng và hạn chế ô nhiễm môi trƣờng. Với công trình nhà máy SX chai thuỷ tinh CristalChile, kiến trúc sƣ Guillermo Heiva đã làm thay đổi suy nghĩ của số đông về ngôn ngữ kiến trúc khô cứng của công trình công nghiệp Nằm ở khu vực Llay – Llay (nghĩa là Gió trong ngôn ngữ Mapuche), cách thành phố Santiago Chile 85km, nhà máy SX chai thuỷ tinh CristalChile đang là một trong những công trình trong lĩnh vực kiến trúc công nghiệp thế giới tiên phong sử dụng công nghệ Bioclimatic. Đây là công nghệ tổng hợp các mối quan hệ giữa địa - nhiệt năng, ánh sáng và âm thanh, gắn liền với quy trình sản xuát theo hƣớng tiết kiệm năng lƣợng - bảo vệ môi trƣờng và nâng cao chất lƣợng môi trƣờng làm việc của công nhân. Kiến trúc sƣ Chile Guillermo Hevia thiết kế nhà máy chai thủy tinh tuyệt đẹp này ở Chile với một ngoại lệ thiết lập các chiến lƣợc xây dựng bền vững bao gồm cả công nghệ bioclimatic, thông gió thụ động, và các nguồn năng lƣợng sạch . Bao gồm thép, kính và bê tông, các Cristalchile Nhà máy đƣợc lý tƣởng đặt để sử dụng gió và ánh nắng mặt trời để kiểm soát khí hậu và năng lƣợng trong trong một thung lũng rất nhiều gió bao quanh bởi các dãy núi, gọi là Llay-Llay, mà trong ngôn ngữ Mapuche có nghĩa là gió .gió. Có một cái nhìn nhanh chóng tại các tòa nhà trong hình dƣới đây, bạn có thể giả định rằng nó trông giống nhƣ một chai thủy tinh khổng lồ . Giả định của bạn là chính xác;, ý tƣởng mà đứng đằng sau dự án của ngƣời thiết kế . Cả hai, ngày và đêm, các hình dạng nhấp nhô của mái tăng dần là những hình ảnh của một chiếc áo choàng chuyển bởi những cơn gió của khu vực; sự trong suốt của thủy tinh mặt tiền khoe ra quá trình sản xuất ,nhấn mạnh việc xử lý của ánh sáng và bóng tối, cho thấy sự hòa hợp với môi trƣờng và địa hình xung quanh. Vị trí này là một cơ hội và thách thức thật sự cho dự án của Chile Guillermo Hevia vì vậy ý tƣởng chính là một chiếc áo choàng vẫy chuyển bởi những cơn gió của khu vực, tƣơng tự với vị trí địa lý và cảnh quan xung quanh. Các hình dạng lƣợn sóng nhƣ những dãy núi và cũng thể hiện sự tƣơng tác của công trình với những cơn gió xung quanh đồng thời tận dụng đƣợc lợi thế của những cơn gió tự nhiên trong vấn đề thông gió . Tòa nhà có một hệ thống địa nhiệt để có đƣợc điều hòa không khí tự nhiên. Không khí đi qua một số đƣờng dây đƣờng ống ngầm trƣớc khi giới thiệu nó, vào trong tòa nhà. Này sử dụng đất nhƣ bị trao đổi nhiệt vì đất có nhiệt độ không đổi. Vì vậy, nó có thể làm mát vào mùa hè và cung cấp sự ấm áp trong mùa đông. 1. Thay vì điều hòa không khí và hệ thống sƣởi ấm trung tâm ông đề xuất một hệ thống địa nhiệt cho môi trƣờng nội thất. 2. Thay vì một hệ thống cơ khí của hệ thống thông gió và khai thác ..., ông đề xuất một hệ thống Venturi tự nhiên của mái nhà. 3. Thay vì ánh sáng nhân tạo, chúng tôi đề xuất ánh sáng và kính tƣờng thuộc về thiên đình tự nhiên trong ngày. Vào mùa hè, ông có thể làm việc, lên đến 12 giờ với ánh sáng tự nhiên. 4. 5 Thay vào đó các không gian khép kín điển hình, ông đề xuất không gian mở với tầm nhìn ra cảnh quan. . Thay vì điều kiện làm việc công nghiệp nghèo, ông tìm kiếm chất lƣợng cuộc sống trong môi trƣờng làm việc. Việc sử dụng các hệ thống thông gió tự nhiên (hiệu ứng Venturi) làm cho việc sử dụng sức gió hiện tại và thông gió mái nhà của; không khí nóng từ khu vực sản xuất đƣợc lấy ra và nhiệt độ tiêu tán qua các lỗ ở mặt tiền kính (nhiệt độ bên trong luôn cao hơn bên ngoài). Thông qua địa nhiệt, không khí ở một ổn định 20 ° T đƣợc đƣa vào khu vực làm việc; không khí nhƣ vậy là tự nhiên đƣợc xử lý trong đƣờng ống ngầm (sâu 3 m) chỉ sử dụng 7 ngƣời hâm mộ cơ khí (37 HP tổng lƣợng tiêu thụ). Trong ngày, các tòa nhà chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên thuộc về thiên nhiên. Các kim loại ốp và kính màn facade cho thấy nhiều quy trình sản xuất và cung cấp ánh sáng ban ngày, cải thiện môi trƣờng làm việc. Một giải pháp gồm 460 bảng Hunter Douglas CD đƣợc sử dụng trên mái có hình gợn song và có bảng dƣới đục lỗ không chỉ cung cấp ánh sáng tự nhiên mà còn cung cấp tính chất hấp thụ âm thanh tuyệt vời . Công trình đạt đến sự kết hợp hoàn hảo giữa kết hợp thông gió tự nhiên và thông gió cƣỡng bức (hệ thống điều không trên mái nhà). Qua đó không khí nóng từ quá trình sản xuất thủy tinh đƣợc lấy ra và trung hoà với không khí mát bên ngoài thông qua các ô kính ở mái và tƣờng. TỔNG MẶT BẰNG MẶT BẰNG CHỨC NĂNG MẶT BẰNG KHU SẢN XUẤT MẶT CẮT VÀ GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ, CHIẾU SÁNG MẶT ĐỨNG CHI TIÊT GIẢI PHÁP CẤU TẠO KIẾN TRÚC TỪ MÓNG ĐẾN MÁI NGUỒN SƢU TẦM http://plantacristalchile.blogspot.com/2013_01_01_archive.html http://www.archdaily.com/6186/glass-bottling-plant-cristalchile-guillermo-hevia/557f1c33ff41561bae00011b http://www.gbefactory.eu/remarkable-design-and-bioclimatic-technology-the-cristalchile-factory-2/ http://inhabitat.com/chiles-passive-glass-bottling-plant/ http://ap.hunterdouglas.asia/vn/project/169/Cristalchile-Llay-Llay-Plant/ http://openbuildings.com/buildings/glass-bottling-plant-cristalchile-profile-2522
- Xem thêm -