Tài liệu Bài thuyết trình môn công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn cyclone ướt

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 244 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM Khoa: CNSH & KTMT MÔN: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI VÀ TIẾNG ỒN ĐỀ TÀI: CYCLONE ƯỚT GVHD: TRẦN ĐỨC TH ẢO LỚP: 03DHMT2 NHÓM: 8 DANH SÁCH NHÓM Họ tên sinh viên MSSV Phân công công việc Nguyễ 2009120125 n Thanh Hưng Tìm tài liệu Thái 2009120159 Thị Tú Minh Thiết kế bài Nguyễ 2009120147 n Thị Tú Tìm tài liệu, tổng hợp bài. Vưu Bảo Sơn Tìm tài liệu 2009120139 • TỔNG QUAN VỀ CYCLONE • GIỚI THIỆU VỀ CYCLONE NỘI ƯỚT DUNG • CÁC LOẠI CYCLONE ƯỚT • KẾT LUẬN TỔNG QUAN VỀ CYCLONE 1. KHÁI NIỆM Cyclone là một thiết bị xử lý bụi dựa vào lực ly tâm. TỔNG QUAN VỀ CYCLONE 3. Nguyên tắc hoạt động Khi dòng khí và bụi chuyển động theo một quỹ đạo tròn (dòng xoáy) thì các hạt bụi có khối lượng lớn hơn các phân tử khí sẽ chịu tác dụng của lực ly tâm văng ra phía xa trục hơn, phần gần trục xoáy lượng bụi sẽ rất nhỏ. Nếu ta giới hạn dòng xoáy trong một vỏ hình trụ thì bụi sẽ va vào thành vỏ và rơi xuống đáy. Phân loại CYCLONE ƯỚT CYCLONE KHÔ CYCLONEƯỚT GIỚI THIỆU VỀ CYCLONE ƯỚT CYCLONE ƯỚT : là thiết bị lọc bụi dựa vào nguyên lý sử dụng lực ly tâm kết hợp với nguyên lý tiếp xúc giữa dòng khí mang bụi với dòng chất lỏng, bụi trong dòng khí bị chất lỏng giữ lại và thải ra ngoài dưới dạng cắn bùn. CÁC LOẠI CYCLONE ƯỚT I. Phân Loại Cyclone ướt pisơ – antony II. Cyclone chùm kiểu ướt III. Cyclone LIOT có màng nước IV. Cyclone ướt nhiều van I. Cyclone ướt pisơ – antony
- Xem thêm -