Tài liệu Bài thuyết trình mô hình swot

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 555 |
  • Lượt tải: 1
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

SWOT NHÓM 12 – ĐÊM 12 NỘI DUNG 1 ĐỊNH NGHĨA SWOT 2 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH SWOT 3 Ý NGHĨA THỰC TIỄN 4 DẪN CHỨNG MINH HOẠ 1. ĐỊNH NGHĨA SWOT SWOT là viết tắt của :  Strengths : ĐIỂM MẠNH  Weaknesses : ĐIỂM YẾU  Opportunities : CƠ HỘI  Threats : THÁCH THỨC 2. KỸ THUẬT PHÂN TÍCH SWOT Mô hình SWOT đưa ra 4 chiến lược cơ bản:  S + O (Strengths + Opportunities): các chiến lược dựa trên ưu thế của công ty để tận dụng các cơ hội thị trường.  W + O (Weaks - Opportunities): các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua các yếu điểm của công ty để tận dụng cơ hội thị trường.  S + T (Strengths - Threats): các chiến lược dựa trên ưu thế của của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường.  W + T (Weaks - Threats): các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua hoặc hạn chế tối đa các yếu điểm của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường. MÔ HÌNH SWOT OPPORTUNITIES THREATS CƠ HỘI STRENGTHS ĐIỂM MẠNH WEAKNESSES ĐIỂM YẾU ĐE DỌA S+O S+T W+O W+T 3. Ý NGHĨA THỰC TIỄN  Phân tích môi trường nội bộ & môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động của DN.  Đưa ra được nhiều giải pháp khác nhau cho hoạt động và sự phát triển của DN.  Lựa chọn các mục tiêu và chiến lược của DN. 4. PHÂN TÍCH SWOT: APPLE STRENGTHS ĐIỂM MẠNH - Thương hiệu mạnh, được định vị ở phân khúc cấp cao. - Sản phẩm chất lượng cao - Thiết kế đẹp, ấn tượng, dễ sử dụng. WEAKNESSES ĐIỂM YẾU - Giới hạn dòng sản phẩm - Chỉ sử dụng hệ điều hành OSX cho các sản phẩm Apple - Giới hạn phân khúc KH. 4. PHÂN TÍCH SWOT: APPLE OPPORTUNITIES THREATS CƠ HỘI ĐE DỌA - Do một số hạn chế cuả HĐH Windows Vista dẫn đến việc Apple có cơ hội quảng bá HĐH OSX. - Chiụ ảnh hưởng của xu hướng kinh tế toàn cầu => Làm giảm nhu cầu sử dụng sản phẩm cao cấp. - Sự thành công của dòng sản - HĐH Windows 7 đã khắc phẩm iPhone là 1 bước ngoặc phục được những hạn chế giúp Apple thu hút nhiều người của phần mềm Vista sử dụng mới cho các dòng sản phẩm khác. 4. PHÂN TÍCH SWOT: APPLE OPPORTUNITIES THREATS CƠ HỘI ĐE DỌA STRENGTHS - Sử dụng thế mạnh về - HĐH iOS với nhiều ĐIỂM MẠNH WEAKNESSES ĐIỂM YẾU thương hiệu, thiết kế & ưu việt, dễ sử dụng & chất lượng => Tạo ra cơ bảo mật cao hội với dòng sản phẩm mới iPad - Liên kết với các hãng viễn thông nhằm giảm giá thành sản phẩm dựa trên hợp đồng giữa người sử dụng và nhà mạng THANK YOU!
- Xem thêm -