Tài liệu Bài thuyết trình báo cáo thực tập về phân xưởng ccr của nhà máy lọc dầu dung quất

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 604 |
  • Lượt tải: 1
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐẠI CHẤT KHOA: DẦU KHÍ BỘ MÔN: LỌC - HÓA DẦU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP: CTY TNHH MTV LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUÂT Cán bộ hướng dẫn: Đơn vị: Phòng kỹ thuật Sinh viên: NGUYỄN DUY HOÀNG Lớp: LỌC – HÓA DẦU K55_VT MSSV: 1021011059 MỤC LỤC 1 1 AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NHÀ MÁY LỌC DẦU 2 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT 3 3 PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC LIÊN TỤC (013 - CCR) CHƯƠNG 1. AN TOÀN TRONG NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT MỤC ĐÍCH Không để tai nạn hoặc thương tích xảy ra đối với con người Không để ô nhiễm môi trường Không để thiệt hại, hư hỏng thiết bị dụng cụ đã và đang sử dụng trên công trường CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT 2.1. Địa điểm và diện tích sử dụng:  Địa điểm: Đặt tại khu kinh tế Dung Quất, thuộc địa bàn các xã Bình Thuận và Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.  Diện tích sử dụng: Mặt đất khoảng 338 ha; mặt biển khoảng 471 ha. Trong đó: + Khu nhà máy chính 110 ha. + Khu bể chứa dầu thô 42 ha. + Khu bể chứa sản phẩm 43, 83 ha. + Tuyến ống dẫn sản phẩm 77, 46 ha. 2.2. Công suất và nguyên liệu:  Công suất chế biến:  6,5 triệu tấn dầu thô/năm, tương đương với 148 000 thùng/ngày.  Nguyên liệu:  100% dầu Bạch Hổ (Việt Nam).  Hoặc dầu hỗn hợp ( 85% dầu Bạch Hổ và 15% dầu chua Dubai).  Dầu thay thế (tương lai). Sơ đồ tổ chức của nhà máy HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Kiểm soát viên TỔNG GIÁM ĐỐC Phó TGĐ Kinh tế Tài chính P. KTKH P. Tài chính Kế toán Phó TGĐ Kinh doanh P. T. mại Thị trường P. Vật tư Phó TGĐ Kỹ thuật P. TCNS Văn phòng P. Điều độ Sản xuất P. ATMT P. Kỹ thuật P. QL Chất lượng Phó TGĐ Sản xuất P. Sản xuất P. Bảo dưỡng Sửa chữa P. Quản lý Cảng biển BỐ TRÍ MẶT BẰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU Khu nhà hành chính Các phân xưởng công nghệ Khu các phân xưởng phụ trợ Khu bể chứa sản phẩm trung gian HDT-LCO Các khu mở rộng SWS, ARU, PRU, SRU NHT, CCR, ISOM Khu bể chứa dầu thô Nhà máy điện CDU, KTU RFCC, LTU, NTU, PRU Xử lý chất thải Flare CẤU HÌNH NHÀ MÁY CÁC SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY Polypr opylen Propylen Jet A1 LPG Khí nhiên liệu Xăng 92/95 DO FO Dầu hỏa Các phân xưởng công nghệ của NMLD Dung Quất Phân xưởng xử lý LCO bằng Hydro Phân xưởng chưng cất dầu thô (011 - CDU) (024 – LCO HDT) Phân xưởng xử lý Naphtha bằng Hydro (012 - NHT) Phân xưởng đồng phân hóa Naphtha nhẹ (023 – ISOM) Phân xưởng thu hồi Lưu Huỳnh (022 – SRU) Các phân xưởng công nghệ Phân xưởng thu hồi Propylene (021 – PRU) Phân xưởng trung hòa kiềm thải (020 – CNU) Phân xưởng Reforming xúc tác liên tục (013 - CCR) Phân xưởng tái sinh Amin (019 – ARU) Phân xưởng Propypopylen Phân xưởng xử lý Kerosen (014 - KTU) Phân xưởng Cracking xúc tác tầng sôi cặn chưng cất khí quyển (015 – RFCC) Phân xưởng xử lý LPG (016 – LTU) Phân xưởng xủa lý Naphtha của phân xưởng RFCC (017 – NTU) Phân xưởng xử lý nước chua (018 – SWS) Khu vực Cold Utility Hệ thống nước chữa cháy (U – 059) Hệ thống đuốc đốt (U – 057) Hệ thống cung cấp kiềm (U – 039) Hệ thống lọc nước RO (U – 100) Hệ thống Hệ thống khí nhiên liệu (U – 037) Hệ thống sản xuất khí Nitơ (U – 036) Nước làm mát (U – 033) Cung cấp nước (U – 031) Khí điều khiển và Khí công nghệ (U – 035) Khu Khu vực vực Hot Hot Utility Utility Phân xưởng hơi nước , nước cung cấp cho nồi hơi và nước ngưng (U – 032) Nhà máy điện (U – 040) Phân xưởng dầu nhiên liệu (U – 038) Khu vực Offsite P1 Khu bể chứa trung gian (U – 051) Phân xưởng pha trộn sản phẩm (U – 054) Phân xưởng dầu rửa Phân xưởng dầu thải (U – 056) Khu bể chứa dầu thô (U – 060) Phao nhập dầu thô (SPM) Khu vực OffsiteP3/ Jetty Khu bể chứa sản phẩm (U – 052) Trạm xuất xe bồn (U – 053) www.themegallery.com Cảng xuất sản phẩm (U – 081) Đường ống kết nối CHƯƠNG 3. PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC LIÊN TỤC (CCR – 013) CCR 013 3.1. Tổng quan về CCR - 013 a. Mục đích của phân xưởng Công suất: 21100 BPSD (tương đương 103496 kg/h) KHÍ NHIÊN LIỆU NAPHTHA ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ BẰNG HYDRO TỪ PHÂN XƯỞNG 012 ĐẾN UNIT (037) KHÍ DẦU HYDRO CCR UNIT BỔ SUNG CHO PX 012 LPG ĐẾN PHÂN XƯỞNG THU HỒI LPG (016) REFORMAT ĐẾN TK - 5107 Khí nhiên liệu từ Unit 037 Đến hệ thống đuốc PX 057 Hơi nước cao áp Hơi nước trung áp Nước làm mát Hơi nước tháp áp Khí nhiên liệu cho Pilot Nước làm mát Nước dịch vụ Nước sinh hoạt Khí N2 của PX CCR (2) Khí kỹ thuật Khí điều khiển Khí N2 của nhà máy Nước nguyên liệu cho nồi hơi PHÂN XƯỞNG CCR PLATFORMING (1) (PHÂN XƯỞNG 013) Hơi nước ngưng chân không Hơi nước ngưng trung áp Hơi nước ngưng cao áp Hơi nước ngưng thấp áp Nước nhiễm dầu b. Nguyên liệu và sản phẩm  Nguyên liệu:  Phân đoạn Naphtha nặng từ phân xưởng NHT (012), hàm lượng S, N < 0.5 wt ppm (phương pháp đo D - 4045 đối với S và phương pháp đo D - 4629 đối với N).  Cũng có thể sử dụng nguyên liệu là Naphtha ngọt từ TK – 5104 cộng thêm với Naphtha nặng.  Sản phẩm:  Reformat: RONC ≥ 102.  LPG.  Make up gas: H2 ≥ 93.3%mol.  Khí nhiên liệu.  Hơi nước.
- Xem thêm -