Tài liệu Bài thi kiểm tra cuối khóa môn kỹ năng giao tiếp kỹ năng thuyết trình

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27123 tài liệu

Mô tả:

Họ & Tên: ĐỖ THỊ DIỄM PHƯƠNG Lớp:TC24T BÀI THI KIỂM TRA CUỐI KHÓA MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Nội dung: I. Thuyết trình là gì? II. Các bước thuyết trình 1.Chuẩn bị thuyết trình 1.1 Đánh giá bản than 1.2Tìm hiểu đối tượng 1.3Xác định mục đích và mục tiêu 1.4Chuẩn bị bài thuyết trình 2.Tiến hành thuyết trình 3.kết thúc thuyết trình Ở mọi thời đại ,mọi xã hội giao tiếp ứng xử giữa con người và con người diễn ra liên tục trong mọi lĩnh vực của cuộc sống ,trong sinh hoạt cũng như trong công việc.Giao tiếp thể hiện văn hóa của mỗi con người vừa biểu hiện văn minh của xã hội .Nó vừa khoa học vừa là một nghệ thuật .Muốn thành công trong giao tiếp ta phải nắm vững được các kỹ năng giao tiếp & không ngừng trao đổi ,rèn luyện. Một trong những kỹ năng đó là kỹ năng thuyết trình. I. Thuyết trình là gì? Thuyết trình là cả một nghệ thuật và người thuyết trình cũng là nghệ sĩ. Thuyết trình là nói chuyện trước nhiều người về môt vấn đề một cách có hệ thống . Chẳng hạn như một giám đốc đang trình bày cuộc hợp trước nhân viên, một giảng viên dang giảng trước sinh viên,…. II. Các bước thuyết trình 1.Chuẩn bị bài thuyết trình Đứng trứơc nhiều ngừơi nói chuyện ,chắc chắn mọi người ai cũng có lúc lung túng ,e dè ,căng thẳng . Để có thể đường hoàng ,tự tin trước mọi người & bài thuyết trình dạt kết quả tốt thì chúng ta phải có được sự chuẩn bị chu đáo. 1.1Đánh giá đúng bản than Chúng ta cần phải đánh gía được bản thân mình: - Xác định mình ở cương vị nào có được người nghe chấp nhận không - Có am hiểu vấn đề ,có đủ thong tin trình bày không 1.2 Tìm hiểu người nghe -người nghe là ai?kiến thức thế nào -Gíơi tính ,tuổi tác ,nghề nghiệp ,tín ngưỡng ,… -Có bao nhiêu người đến tham dự -Sự hiểu biết về vấn đề như thế nào - Mong muốn ,quan tâm của người nghe. 1.3 Xác định mục đích và mục tiêu - Cần xác định rõ mục đích bài thuyết trình - Đưa ra mục tiêu cụ thể để dánh giá được mức độ thành công 1.4 Chuẩn bị bài thuyết trình Có 3 phần:  Mở đầu :Gíơi thiệu chủ đề & thu hút sự chú ý người nghe.Bạn cần phải biết tận dụng sự tập trung chú ý ở nhứng phút ban đầu để dẫn nhập người nghe vào chủ đề .Có nhiều cách dẫn nhập: -Dẫn trực tiếp -Dẫn bằng cách đặt câu hỏi -Dẫn theo cách kể chuyện -Dẫn tương phản -Dẫn bằng cách trích dẫn  Phần khai triển -Xác định mục đích -Điểm chính -Phân tích chứng minh vấn đề -Xây dựng bài một cách logic -Chú ý thời lượng  Phần kết cần biết tận dụng sự chú lại trong người nghe ý của người nghe để chốt những điểm then chốt 2. Tiến hành thuyết trình CHÚ Ý KHOẢN G CÁCH ÁNH MẮT BẮT TAY GIỌNG NÓI NGƯỜI THUYẾT TRÌNH TRANG PHỤC NÉT MẶT NGÔN NGỮ DÁNG ĐI 3. Kết thúc thuyết trình -Đúng lúc -Đưa ra lời thách đố ,kêu gọi người nghe -Tóm tắt ý chính -Đưa ra lý do để chấp nhận và thực hiện các đề nghị được ủng hộ -Cảm ơn.
- Xem thêm -