Tài liệu Bài thảo luận quá trình nitrat hóa

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên Khoa: Tài nguyên & Môi trường BÀI THẢO LUẬN MÔN: VI SINH VẬT ĐỀ BÀI: Quá trình nitrat hoá Sinh viên thực hiện: Nhóm 8 Lớp: K43 ĐC-MT N03 DANH SÁCH NHÓM 8 LỚP ĐC-MT N03 1. LƯU THỊ NGỌC ANH 6. LỤC VĂN TƯỞNG. 2. LA THÀNH ĐẠT. 7. HÀ HỒNG THANH 3. NGUYỄN TIẾN CƯỜNG. 8. CHU VĂN TRĂNG. 4. NGUYỄN HẰNG NGA. 9. TRẦN HÙNG SƠN. 5. ĐẬU THỊ THÙY NHUNG. 10. HOÀNG TUẤN VĨ. Quá trình nitrat hoá I. Khái niệm: - Quá trình nitrat hóa: Quá trình nitrat hóa là quá trình oxy hóa sinh hóa nitơ của các muối amon đầu tiên thành nitrit và sau đó thành nitrat trong điều kiện thích ứng (có oxy và nhiệt độ trên 40C ). II. Quá trình: - Năm 1891, nhà bác học Nga – Vinogratxki khẳng định quá trình nitrat hóa xảy ra qua 2 giai đoạn: giai đoạn nitrit hóa và giai đoạn nitrat hóa. 1 . Quá trình nitrit hóa. Là quá trình chuyển hóa từ NH4+ thành NO2NH4+ + O2 Vi sinh vật NO2- + H2O +2H+ +Q Tham gia vào giai đoạn này có 4 giống chủ yếu: Nitrosomonat Nitrocystis Nitrosolobus Nitrosospira 2. Quá trình nitrat hóa. Là quá trình chuyển hóa từ NO2- thành NO3NO2- + O2 Vi sinh vật NO3- + Q Tham gia vào giai đoạn này gồm có 3 giống vi sinh vật: Nitrobacter, Nitospira, Nitrococcus. Tham gia vào giai đoạn này gồm có 3 giống vi sinh vật: Nitospira Nitrobacter Nitrococcus III. Ứng dụng: - Phản ứng nitrat hoá được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Ứng dụng vi khuẩn nitrate hóa trong nông nghiệp Họ đậu có khả năng cộng sinh với một loại vi khuẩn sống trong nốt sần của rễ cây. Loại vi khuẩn này có khả năng cố định nitơ khí trời thành đạm hợp chất. Tăng lượng đạm cho đất Ứng dụng vi khuẩn nitrate hóa trong sử lý nước thải công nghiệp Ứng dụng vi khuẩn nitrate hóa trong sử lý nước thải sinh hoạt. Ứng dụng vi khuẩn nitrate hóa trong nuôi trồng thủy sản
- Xem thêm -