Tài liệu Bài tập tiếng việt lớp 1 kỳ 2

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1163 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 62262 tài liệu

Mô tả:

Bài 1: Nối con nháp giấy cọp xe đạp Bài 2: op hay ap dây c….. h…........tổ th………nước. đóng g……. xe đ….. Bài 3: Nối: cái bênh bập cặp tập thể dục Bài 4: ăp hay âp: n……sau tường; g….. sách; cây cao cây th……; g…..gỡ; t……. múa Bài 5: ôp hay ơp: t………. ca; h……..tác Nhà l…… ngói rất mát Bánh x…….. thơm phức. Mẹ đựng kẹo trong h…….. Bài 6: Nối: Bà khép nhẹ đổ xôi rất ngon Gạo nếp xếp hàng vào lớp Chúng em cánh cửa Bài 7: ep hay êp: ghi ch…….. gian b……… dọn d……… xinh đ……. b……. lửa Bài 8: Nối: Xe sau như búp trên cành Trẻ em đuổi kịp xe trước Ba mua chiếc chụp đèn Bài 9: ip hay up: Kính l……… t…… lều chim bìm b…. nhân d…… gi….. đỡ Bài 10: Nối: Đàn gà con có vị chua Chú mèo mướp đang bắt chuột Rau diếp cá kêu chiêm chiếp Bài 11: iếp hau ướp: th……... mời cá …….muôí t………nối ……… cá Bài 12: Nối: Chập tối màu xanh Chiếc xe đạp gà vào chuồng Em giúp mẹ nhặt rau Bài 13: âp, ep hay up: cá m…….. d……..nhựa béo m…….. đ…… ắp t..……n……. Bài 14: Nối: Cửa tròn xoe Mắt hé nở Hoa đã khoá Bài 15: oa hay oe: x…….ô x…… bảng t……. tàu h…… bình mạnh kh…… Bài 16: Nối: Dốc thơm Trái xoài xoáy Dòng nước thoải mái Bài 17: oai hay oay: x…… cánh bà ng………. Bài 18: Nối: Bé thích học viết ng……….. kh…….lang l……….h…. hỏi chuyện nhau Chị Mai đi xem môn Toán Hai bạn xoắn xuýt liên hoan văn nghệ Bài 19: oăn hay oan: phiếu bé ng………… dáng khoẻ kh………… Bài 20: Nối: Cổ cò đ…….tàu x………..thừng thơm thoang thoảng Chiếc áo choàng rộng thùng thình Hoa hồng dài ngoẵng Bài 21: oăng hay oang: Nói liến th………… vết dầu l…………. cửa mở t……….. áo ch………… Bài 22: Nối: Bộ quần áo khoanh giò Chúng em làm kế hoạch nhỏ Mẹ cắt Bài 23: oanh hay oach: đứng kh………… tay; mới toanh vụ thu h………….; mới t……….. ; thu h……… Bài 24: Nối: Đôi tay cô thợ Chúng em Bài 25: oat hay oăt: cái đinh nhọn h………..; đ……… giải nhất; Bài 26: Nối: Đội cờ tướng trường em sinh hoạt Sao nhi đồng dệt thoăn thoắt t……… mồ hôi; chỗ ng…… nhanh thoăn thoắt Bạn Huy đi nước khoáng Em thích uống đoạt giải nhì Bài 27: oay hay oăt: dòng nước x……….. ; đường rẽ ng…………..; thoăn th………..; l………h……….; l……….….. ch…......... Bài 28: Nối: Những bông hoa huệ chở khách ra đảo Tàu thuỷ toả bóng mát Luỹ tre làng trắng muốt Bài 29: uê hay uy: kh……….áo; cây vạn t……….; múa ch…………..; xum x………; tàu th….. Bài 30: Nối: Giấy pơ – luya huơ huơ cái vòi Chú voi rất mỏng Một giọng hát văng vẳng giữa đêm khuya Bài 31: uơ hay uya: phéc – mơ – t……….; h…… tay; thức kh……….; Bài 32: Nối: Mỗi tuần lễ cô kể rất hay Giờ kể chuyện đang chơi bóng chuyền Các anh chị có bảy ngày Bài 33: uân hay uyên: kh………. tai; lò l………. thép; kh…………vác; h……… chương; kể ch….. Bài 34: Nối: Phải tôn trọng luật Giao thông Trong ngày Quốc khánh đi đôi với thực hành Lí thuyết cần phải Bài 35: uât hay uyêt: phong cảnh t………. đẹp; có duyệt binh biểu diễn nghệ th………….; Bài 36: Nối: Hội phụ huynh lớp em băng t………. bạn Châu cứ lúynh quýnh mãi không gài lại được. Quai dép bị tuột dành nhiều phần thưởng cho các bạn học giỏi. Bài 37: uynh hay uych: h……….. h……..… đào đất; họp phụ h…………..; l……..……. q…………. Bài 38: Nối: Luyện tập thể thao mới biết đêm dài Con chim khuyên để khoẻ mạnh Thức khuya nhảy nhót trên cành Bài 39: uân hay uy: công nhân kh…………vác; văn phòng ……….. ban; h………. h….. chương. Bài 40: Viết 5 tiếng: - có vần ai:…………………………………………………………………… - có vần ay: ………………………………………………………………….. Bài 41: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Trường học còn được gọi là gì? A. ngôi nhà thứ hai. B. Nơi em được học những điều tốt, điều hay. C. Nơi trẻ em sinh ra. Bài 42: ai hay ay: gà m…………; m……..… ảnh; Bài 43: c hay k: ……á vàng; thước …..ẻ; ch………… tóc; ….iến lửa; quả ….à; suối ch…..…. lá …..ọ; cái ….im. Bài 44: Viết 5 tiếng: - có vần au: …………………………………………………………………….….. - có vần ao:…………………………….……………………………………….. Bài 45: Nối ô chữ thành câu và viết lại câu vào chỗ chấm: Bác Hồ mong bạn học sinh giúp nước giúp nhà để lớn lên ra công học tập ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. Bài 46: l hay n: Con cò bay …ả bay …a; Chim hót …íu …o; Bé ngủ trong …ôi. Bài 47: Viết 5 tiếng: - Có vần ang: ……………………………………………………………………. - Có vần ác: ……………………………………………………………………… Bài 48: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Trong bài “Cái nhãn vở” bố Giang khen bạn ấy thế nào? A) ngoan. B) viết chữ đẹp. C) đã tự mình viết được nhãn vở. Bài 49: Viết 5 tiếng: - có vần at: ………………………………………………………………………. - có vần an: ……………………………………………………………………… Bài 50: an hay at: Kéo đ……….; t…… nước; Bài 52: g hay gh: Nhà …a Cái …..ế đánh bóng b…………. ……ềnh thác ……ạo nếp Đàn ……à …..i chép Bài 53: Viết 5 tiếng: - Có vần anh: ……………………………………………………………………… - Có vần ach: ……………………………………………………………………… Bài 54: Nối các ô chữ thành câu và viết lại câu vào chỗ trống: Bống rất Chăm làm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. Bài 54: anh hay ach: hộp b……………...; Bài 55: ng hay ngh: ……….à voi Chú ……é túi x…………..…..; Ngoan …..oãn …….ỉ ngơi bức tr………………… ……ề nghiệp bắp ……ô Bài 56: Viết 5 tiếng: - Có vần ưa: ……………………………………………………………………. - Có vần ua: …………………………………………………………………….. Bài 57: Điền trông hoặc trông thấy: Bà …………………………..…………cháu. Bà …………………………………một con ngựa đi qua. Bài 58: Viết 5 tiếng: - Có vần ăm: ……………………………………………………………………. - Có vần ăp: …………………………………………………………………….. Bài 59: Điền ăm hay ăp: N………. nay, Thắm đã là học sinh lớp Một. Thắm ch…….. học, biết tự t…… cho mình, biết s………. xếp bàn học ngăn n……….. . Bài 60: c hay k; Hát đồng ……a …..ăn nhà ….iên trì ……ể chuyện Chơi ….éo ….o Con ………ua
- Xem thêm -