Tài liệu Bài tập thực hành cad (trung tâm đào tạo tin học kế toán tri thức việt)

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 688 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

TRUNG TÂM TIN HỌC & NGOẠI TRI THỨC VIỆT BÀI TẬP CHƯƠNG III Bài 1 Sử dụng lệnh Line và toạ độ tương đối vẽ các hình Hình 1.a – 1.f Hình 1.a Hình 1.b Hình 1.c Hình 1.d Hình 1.e Hình 1.f Bài 2 Sử dụng lệnh Line và toạ độ cực tương đối vẽ các Hình 2.a – 2.b Hình 2.a Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Hình 2.b TEL: 04.3995.4662 Bài 3 Sử dụng lệnh Line, Circle và Arc hoặc Pline và Circle để vẽ Hình 3.a – 3.b Hình 3.a Hình 3.b Bài 4 Sử dụng lệnh Line, Circle để vẽ Hình 4.a – 4.b Hình 4.a Hình 4.b Bài 5 Sử dụng lệnh Line, Arc để vẽ Hình 5.a – 5.b Hình 5.a Hình 5.b Bài 6 Sử dụng lệnh Rectang để vẽ Hình 6 Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662 Bài 7: Sử dụng lệnh Polygon để vẽ Hình 7.a7.b Hình 7.a Hình 7.b Bài 8: Sử dụng lệnh Pline và Circle để vẽ Hình 8 Bài 9 Sử dụng Line với toạ độ cực tương đối vẽ các hình 9a 9c Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 9b 9d TEL: 04.3995.4662 Hình 10.a Hình 10.b Hình 10.c Hình 10.d Hình 10.e Hình 10f Bài 11: Sử dụng lệnh Line và các phương thức truy bắt điểm FROM, END, MID, INT, PER để vẽ các hình sau: Hình 11.a Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Hình 11.b TEL: 04.3995.4662 Hình 11.c Hình 11.d Hình 11.e Bài 12 Sử dụng Line, Circle và phương thức truy bắt để vẽ hình Hình 12.a Hình 12.b Hình 12.c Hình 12.d BÀI TẬP CHƯƠNG IV Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662 Bài 1 Sử dụng lệnh Line, Circle, Arc, các phương thức truy bắt điểm, polar tracking để vẽ các hình sau Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662 Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662 Bài 2 Sử dụng lệnh Line, Circle và Arc hoặc Pline và Circle vẽ các hình Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662 Bài 3: Sử dụng các lệnh để vẽ hình sau: Bài 4: Sử dụng các lệnh vẽ và các lệnh hiệu chỉnh vẽ các hình sau: Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662 Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662 Bài tập phần ghi kích thước Bài tập phần hình chiếu 1. Kết hợp các phương pháp vẽ hình chiếu, thực hiện các bản vẽ sau với các lớp: Duongtam, Duongcoban, Duongkhuat, Matcat, Gán màu và đường nét cho từng lớp. (Với những hình có hình chiếu trục đo, thực hiện vẽ hình chiếu trục đo) 2. Thực hiện bản vẽ hai hình chiếu với các lớp: Duongcoban, Duongtam, Duongkhuat, Matcat, Kichthuoc. Gán màu và đường nét cho từng lớp. 3. Thực hiện các bản vẽ gồm 3 hình chiếu 4. Thực hiện vẽ các hình chiếu trục đo. Bài tập phần Mặt cắt
- Xem thêm -