Tài liệu Bai tap qlda nhom 06

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án DANH SÁCH NHÓM 06 STT Họ tên MSSV Mức độ tham gia 1 Hồ Thị Thu Hà 1088340529 100% 2 Phạm Trung Hiếu 1078210884 100% 3 Lê Đình Hướng 33101022980 100% 4 Nguyễn Thị Hồng Thắm 33101025316 100% 5 Trần Bình Lộc 33101025881 100% Ký tên PHẦN 1 Lớp QT05K13 - Nhóm 06 1 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN: 1. Tên dự án: Thiết kế, chế tạo và lắp đặt một bồn chứa công nghiệp với vật liệu Inox dung tích 100m3. 2. Nhu cầu thực hiện dự án: Hạn chế sử dụng con người trong việc cung cấp nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất. nhu cầu đặt ra cần có một thiết bị tích trữ sẵn nguồn nguyên liệu để sẵn sàng cung cấp cho dây chuyền sản xuất khi cần thiết đồng thời tăng năng suất do tiết kiệm được thời gian chờ. - Cụ thể của thiết bị: Bồn chứa bột mỳ cung cấp cho các dây chuyền sản xuất mỳ ăn liền. 3. Địa điểm lắp đặt: Công ty CP Ace-cook Tân Bình Địa chỉ: đường số 10-11 Khu công nghiệp Tân Bình, TP Hồ chí Minh. 4. Qui mô dự án: - Bồn chứa công nghiệp dung tích 100m3 - Đường kính bên trong bồn: ID = 4.5m - Chiều cao bên trong bồn: h = 7 m - Bề dày than bồn: t1 = 10mm - Bề dày đáy và nóc bồn t2,3 = 14mm. - Đáy và nóc bồn được thiết kế theo tiêu chuẩn ASME VIII. - Áp suất làm việc của bồn: P = 3bar. 5. Kinh phí đầu tư: 1,5 tỷ VND 6. Thời gian thưc hiện: 60 ngày, từ ngày 01/02/2012 đến 18/04/2012 7. Chủ đầu tư: Công ty CP Ace-cook Việt Nam 8. Hình thức quản lý và thực hiện dự án: - Nhà thầu quản lý và thực hiện từ khâu khảo sát thi công đến lúc nghiệm thu thiết bị. - Chủ đầu tư giám sát và nghiệm thu cuối cùng. II. CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: 1. Đại diện công ty chủ đầu tư Công ty CP Ace-cook Việt Nam 2. Giám đốc dự án 3. Bộ phận thiết kế 4. Bộ phận sản xuất và lắp đặt Lớp QT05K13 - Nhóm 06 2 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án 5. Phòng vật tư III. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN: MỤC TIÊU CÁCH THỨC ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU - Sản xuất đúng theo qui trình ISO 9001-2000 - Đảm bảo đúng các tiêu chuẩn thiết kế gia công và lắp đặt cho thiết bị - Qui trình gia công và lắp đặt được kiểm tra chặt chẽ bảo chất lượng (đạt - Gia công chế tạo và lắp đặt đúng theo bản vẽ thiết kế 100%) - Chất lượng nguyên vật liệu phải được kiểm định chứng nhận từ nhà cung cấp 1. Đảm - Bảng hướng dẫn chi tiết vận hành an toàn thiết bị - Đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm - Giám sát, phê duyệt các hạng mục công việc cũng như vật tư thiết bị cho các hạng mục công việc đúng thời gian qui định - Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các bộ phận, các bộ phận hỗ trợ chặt chẽ để giải quyết các công việc kịp thời. - Đốc thúc thực hiện từng hạng mục công việc đúng thởi gian qui 2. Đảm bảo tiến độ định, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục kịp (đạt 100%) thời các hạng mục công việc gặp khó khăn có nguy cơ chậm trể. - Nguồn nhân lực thực hiện dự án luôn đảm bảo trong từng giai đoạn dự án - Xây dựng tiến trình thực hiện dự án , ấn định ngày thực hiện trong mỗi giai đoạn dự án và thông báo đến từng bộ phận đảm bảo tiến độ dự án - Đảm bảo phê duyệt đúng các chi phí cho từng hạng mục công 3. Đảm bảo dự án việc thực hiện đúng - Đảm bảo các chi phí phát sinh không vượt quá mức dự phòng ngân sách được phê duyệt (đạt - Hạn chế những sai sót hư hỏng làm tăng chi phí cho nguyên vật liệu 100%) - Lập kế hoạch sử dụng ngân sách dự án theo từng giai đoạn 4. Đảm bảo công - Thực hiện các qui định an toàn lao động Lớp QT05K13 - Nhóm 06 3 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án tác ATLĐ trong - Trang bị dụng cụ và bảo hộ lao động quá trình thực - Thường xuyên kiểm tra an toàn lao động hiện dự án (đạt 100%) - Đưa ra những biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động IV. TUYÊN BỐ DỰ ÁN: 1. Hợp đồng kinh tế được ký kết gữa công ty chủ đầu tư và công ty thực hiện dự án. 2. Hồ sơ kèm theo : - Bản vẽ sơ đồ vị trí lắp đặt bồn inox. - Bản vẽ thiết kế, chế tạo và các yêu cầu kỹ thuật của bồn inox. 3. Quyền hạn nhà quản lý: Giám đốc dự án toàn quyền quyết định. V. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN: Giám đốc dự án Bộ phận thiết kế QLCL Dự án Phòng vật tư Giám sát ATLĐ Bộ phận sản xuất và thi công PHẦN 2 THỰC HIỆN CÔNG VIỆC I. SƠ ĐỒ TRÁCH NHIỆM: Lớp QT05K13 - Nhóm 06 4 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án GD dự án Bộ phận thiết kế Bộ phận Phòng sản xuất vật tư & thi công Chủ đầu tư STT Công việc A Khảo sát mặt bằng lắp đặt A B Thống nhất phương án thi công và yêu cầu kỹ thuật với chủ đầu tư. A C Thiết kế bản vẽ thiết bị A R D Thiết kế bản vẽ mặt bằng lắp đặt thiết bị tại công trường A R E Chuẩn bị trang thiết bị và mua vật tư gia công thiết bị. A C F Gia công thiết bị tại xưởng. C S R G Vận chuyển thiết bị lên công trường C S R H Lắp đặt thiết bị vào vị trí tại công trường C S R I Kết nối thiết bị với hệ thống sản xuất của nhà máy C S R A K Vệ sinh và chạy thử thiết bị A R R A L Nghiệm thu A R R A R (Responsible): Trách nhiệm chính S (Support): Hỗ trợ C (Consult): Nhà tư vấn A (Approval): Phê duyệt II. BẢNG CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN: STT A Công việc Khảo sát mặt bằng lắp đặt Lớp QT05K13 - Nhóm 06 Thời gian (ngày) Công việc tiền nhiệm 3 5 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án B Thống nhất phương án thi công và yêu cầu kỹ thuật với chủ đầu tư. 1 C Thiết kế bản vẽ thiết bị 10 A,B D Thiết kế bản vẽ mặt bằng lắp đặt thiết bị tại công trường 5 A,B E Chuẩn bị trang thiết bị và mua vật tư gia công thiết bị. 7 C,D F Gia công thiết bị tại xưởng. E 21 G Vận chuyển thiết bị lên công trường 2 F H Lắp đặt thiết bị vào vị trí tại công trường 7 G I Kết nối thiết bị với hệ thống sản xuất của nhà máy 10 G K Vệ sinh và chạy thử thiết bị 4 H,I L Nghiệm thu 3 K III. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN: 1. Sơ đồ mạng AON: Đường găng của dự án : A-C-E-F-G-I-K-L : 60 ngày Lớp QT05K13 - Nhóm 06 6 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án 2. Sơ đồ Gantt: IV. ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ: 1. Bảng phân bổ nguồn lực: STT Công việc Lớp QT05K13 - Nhóm 06 Thời gian (ngày) Công việc tiền Số người yêu cầu Ghi chú 7 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án nhiệm A Khảo sát mặt bằng lắp đặt 3 B Thống nhất phương án thi công và yêu cầu kỹ thuật với chủ đầu tư. 1 C Thiết kế bản vẽ thiết bị 10 D Thiết kế bản vẽ mặt bằng lắp đặt thiết bị tại công trường E - 3 NV thiết kế 1 GD dự án A,B 2 NV thiết kế 5 A,B 1 NV thiết kế Chuẩn bị trang thiết bị và mua vật tư gia công thiết bị. 7 C,D 2 NV vật tư F Gia công thiết bị tại xưởng. 21 E 8 NV SX G Vận chuyển thiết bị lên công trường 2 F H Lắp đặt thiết bị vào vị trí tại công trường 7 G 4 NV SX I Kết nối thiết bị với hệ thống sản xuất của nhà máy 10 G 6 NV SX K Vệ sinh và chạy thử thiết bị 4 H,I 8 NV SX L Nghiệm thu 3 K 2 NV thiết kế 2. Bảng phân bổ ngân sách: STT Khoản mục Chi phí (triệu VNĐ) 1 Nguyên vật liệu 2 Khấu hao máy móc, công cụ, dụng cụ 3 Vận chuyển 4 Ngân sách dự phòng 100 5 Công việc 225 Tổng cộng Lớp QT05K13 - Nhóm 06 1,000 150 25 1,500 8 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án 3. Bảng phân bổ ngân sách chi tếết cho công việc: STT Công việc Thời gian (ngày) Số người yêu cầu Chi phí (triệu VND) A Khảo sát mặt bằng lắp đặt 3 3 14.175 B Thống nhất phương án thi công và yêu cầu kỹ thuật với chủ đầu tư. 1 1 30.000 C Thiết kế bản vẽ thiết bị 10 2 31.500 D Thiết kế bản vẽ mặt bằng lắp đặt thiết bị tại công trường 5 1 7.875 E Chuẩn bị trang thiết bị và mua vật tư gia công thiết bị. 7 2 36.000 F Gia công thiết bị tại xưởng. 21 8 56.000 G Vận chuyển thiết bị lên công trường 2 H Lắp đặt thiết bị vào vị trí tại công trường 7 4 9.333 I Kết nối thiết bị với hệ thống sản xuất của nhà máy 10 6 20.000 K Vệ sinh và chạy thử thiết bị 4 8 10.667 L Nghiệm thu 3 2 9.450 225.000 Tổng cộng PHẦN 3 RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN STT 1 Rủi ro Biện pháp phòng ngừa Biện pháp hạn chế tác động Bản vẽ thiết kế - Nhân viên thiết kế có nhiều - Xem xét và sửa đổi lại không phù hợp kinh nghiệm. thiết kế. Lớp QT05K13 - Nhóm 06 9 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án - Bản vẽ thiết kế phải qua bước kiểm tra, phê duyệt. vật - Có chi phí dự phòng. - Thoả thuận giá với nhà cung cấp 2 Giá nguyên liệu tăng 3 - Công nhân phải có tai nghề Gia công không và kinh nghiệm. - Sửa chữa và gia công lại đúng theo bản vẽ cho đúng yêu cầu bản vẽ Thực hiện tốt qui trình kiểm thiết kế thiết kế tra trong gia công chế tạo. 4 - Tính toán dự trù nguôn nhân lưc hợp lý và chính xác. - Bổ xung nhân lực từ Thiếu nguồn nhân những dự án khác Tạo điều kiện làm việc và có lực chế độ đãi ngộ tốt cho người - Bố trí làm thêm ngoài giờ lao động. 5 Tai nạn lao động 6 Hư hỏng thiết bị trong quá trình vận chuyển và vận hành chạy kiểm tra - Chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu uy tín và có năng lực - Trả chậm nguyên vật liệu - Áp dụng các qui định về an toàn lao động trong gia công cơ khí trong nhà máy và - Bồi thường ngoài công trường. - Lập biên bản xử lý - Mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn. - Phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật khi vận chuyển thiết bị - Hiệu chỉnh sửa chữa lại - Thực hiện đúng cách qui thiết bị trình vận hành thiết bị 7 - Theo dõi quá trình thực hiện liên tục, đưa ra biện pháp Tiến độ thực hiện kịp thời để đảm bảo các công không đạt yêu cầu việc được thực hiện đúng tiến độ. 8 - Luôn phải có nguồn ngân - Dùng nguồn ngân sách Ngân sách phân bổ sách dự phòng cho từng dự án dự phòng của công ty để không đúng thời phân bổ kịp thời cho dự án - Đảm bảo nguồn ngân sách hạn được phân bổ đúng kế hoạch 9 - Hiệu chỉnh lại tiến độ, rút ngắn tiến độ của các công việc thành phần để bảo đảm dự án được hoàn thành đúng tiến độ. Trình độ quản lý - Giám đốc dự án phải có - Bổ nhiệm Giám đốc dự thấp kém trình độ chuyên môn cũng Lớp QT05K13 - Nhóm 06 10 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án như kinh nghiệm làm việc án đạt yêu cầu MỘT SỐ BIỂU MẪU 1. Bảng dự trù vật tư: Lớp QT05K13 - Nhóm 06 11 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án 2. Bảng theo dõi và đánh giá các hạng mục công việc: Lớp QT05K13 - Nhóm 06 12 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án 3. Bảng thông số yêu cầu kỹ thuật của thiết bị: MỤC LỤC PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN................................................................................1 I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN.............................................................................................1 1. Tên dự án..................................................................................................1 2. Nhu cầu thực hiện dự án...........................................................................1 3. Địa điểm lắp đặt........................................................................................1 4. Qui mô dự án............................................................................................1 5. Kinh phí đầu tư.........................................................................................1 Lớp QT05K13 - Nhóm 06 13 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bài tập Quản lý dự án 6. Thời gian thực hiện...................................................................................1 7. Chủ đầu tư................................................................................................1 8. Hình thức quản lý và thực hiện dự án.......................................................1 II. CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN................................................................................1 III. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN...................................................................................2 IV. TUYÊN BỐ DỰ ÁN...........................................................................................3 V. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN................................................................3 PHẦN 2: THỰC HIỆN CÔNG VIỆC................................................................................4 I. SƠ ĐỒ TRÁCH NHIỆM......................................................................................4 II. BẢNG CÁC CÔNG VIỆC THƯC HIỆN CỦA DỰ ÁN......................................4 III. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN.................................................................5 1. Sơ đồ Mạng AON.....................................................................................5 2. Sơ đồ Gantt...............................................................................................6 IV. ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ......................................................................................7 1. Bảng phân bổ nguồn lực...........................................................................7 2. Bảng phân bổ ngân sách...........................................................................7 3. Bảng phân bổ ngân sách chi tiết cho từng công việc.................................8 PHẦN 3: RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN.....................................9 Lớp QT05K13 - Nhóm 06 14
- Xem thêm -