Tài liệu Bài tập nhóm quản lý dự án-dự án an phú plaza

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 308 |
  • Lượt tải: 4
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

BÀI TẬP NHÓM QUẢN LÝ DỰ ÁN DỰ ÁN AN PHÚ PLAZA GV: TS. NGUYỄN THÚY QUỲNH LOAN DANH SÁCH NHÓM: 1. NGUYỄN VĂN TUẤN 6. NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 2. TRẦN THẾ TRỌNG TUỆ 7. ĐÀO NHẬT NGUYỆT THỦY 3. NGUYỄN HỮU LỘC 8. NGUYỄN VĂN NHÂN 4. NGUYỄN THỊ Ý NGUYÊN 9. LƢƠNG ĐĂNG TRIỀU 5. NGUYỄN HOÀI LINH 10. VÕ HUỲNH VĨNH PHÚC 1 NỘI DUNG TRÌNH BÀY      PHẦN I: TỔNG QUAN DỰ ÁN PHẦN II: PHÂN TÍCH TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PHẦN III: CÔNG TÁC VÀ CẤU TRÚC TỔ CHỨC DỰ ÁN PHẦN IV: LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BẰNG MS PROJECTS PHẦN V: BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN 2 PHẦN I: TỔNG QUAN DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN: Dự án: An Phú Plaza Địa điểm: 117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh CHỦ ĐẦU TƯ: 1) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Phú Địa chỉ: 606 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và 2) Công ty Cổ phần An Phú Địa chỉ: 606 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 3 LÝ DO HÌNH THÀNH DỰ ÁN Việt Nam hiện giữ vị trí thứ 5 tại châu Á - Thái Bình Dƣơng và thứ 17 thế giới về giá văn phòng cho thuê đắt nhất (Source: Cushman & Wakefield)  Nhu cầu thuê văn phòng hiện nay đã vƣợt xa mức cung thị trƣờng. Giá thuê tại các trung tâm thƣơng mại đã tăng đến 40% trong năm vừa qua.  Năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á.  4 MỤC TIÊU THỰC HIỆN DỰ ÁN Tăng quỹ văn phòng và căn hộ cho thuê hiện đang thiếu => thu hút thêm nhiều nhà đầu tƣ  Tạo thêm nhiều công ăn việc làm, cải tạo cảnh quan đô thị.  Tăng vẻ đẹp văn minh, hiện đại cho quận 3 nói riêng và cho thành phố Hồ Chí Minh nói chung  Khai thác một cách hiệu quả tài sản của Đảng. Một cao ốc sang trọng, hiện đại mọc lên tại nơi này là giải pháp tối ƣu nhất làm tăng hiệu quả sử dụng của khu đất.  5 PHẠM VI THỰC HIỆN DỰ ÁN Diện tích xây dựng: 2.028,4m², thuộc phƣờng 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô 18 tầng gồm: khu văn phòng cho thuê (chiếm 66% diện tích), khu căn hộ cao cấp (chiếm 34% diện tích) và 2 tầng hầm (chứa 106 ô tô 4 chỗ và 67 xe gắn máy). Số ngƣời ở và làm việc dự kiến là: 1590 ngƣời  6 PHẠM VI THỰC HIỆN DỰ ÁN Dự án đƣợc thực hiện chủ yếu với nguồn lực của công ty, một số phần công việc phụ trong quá trình thi công sẽ đƣợc thuê bên ngoài. Tỷ lệ vốn góp: Công ty TNHH một thành viên An Phú  và Công ty cổ phần An Phú góp vốn với tỷ lệ dự kiến là 60% và 40%, lợi nhuận sẽ đƣợc chia theo tỉ lệ góp vốn này. 7 THỜI GIAN THỰC HIỆN Thời gian: dự án dự kiến kéo dài 50 năm: - 2 năm đầu tập trung cho đầu tƣ xây dựng. - Năm thứ 3 bắt đầu đƣa cao ốc vào sử dụng và có doanh thu. 8 CHI PHÍ DỰ ÁN Chi phí: - Chi phí đầu tƣ xây dựng 2 năm đầu: 17,571,201 USD Chi phí khác: 9 Phần 2: PHÂN TÍCH TIỀN KHẢ THI CỦA DỰ ÁN       Phân tích thị trƣờng Phân tích nguồn lực Phân tích tài chính Phân tích kinh tế Phân tích xã hội Phân tích rủi ro 10 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG  Năm 2007:   Diện tích văn phòng tăng lớn nhất từ trƣớc tới nay. 0% 2 38% S= 165.381 m Tỉ lệ văn phòng trống: 62%    Loại A Loại B Loại C 2004 – 2007: 2 – 8% 2007: <2% Năm 2008:  Khủng hoảng kinh tế Thị trƣờng tăng trƣởng chậm 11 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG  Từ năm 2009:   Kinh tế phục hồi  Thị trƣờng văn phòng cho thuê tăng lại Theo Tổng quan thị trƣờng địa ốc Việt Nam năm 2007 - Khảo sát của CB Richard Ellis:   Năm 2010: nhu cầu tăng 54% Dự báo Số dự án và diện tích văn phòng đƣa vào thị trƣờng: Năm hoàn thành Số dự án Diện tích (m2) 2008 40 261.949 2009 24 365.969 2010 10 288.156 Tổng cộng 74 916.074 37% 63% Công ty Đa quốc gia Công ty Việt Nam Thống kê nhu cầu theo loại hình công ty 12 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 13 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 14 Phân tích nguồn lực  Chủ đầu tƣ và Nhà thầu thi công:    Kinh nghiệm Đầy đủ trang thiết bị Tài chính 15 Phân tích tài chính Chi phí đầu tư: Vốn chủ sở hữu – Vốn vay (50 – 50) Chi phí xây dựng: 15,279,305 USD Văn phòng: 8,750,475 USD Căn hộ: 4,244,030 USD Tầng hầm: 2,284,800 USD Tổng chi phí xây dựng: 15,279,305 USD Chi phí khác: 2,291,896 USD Chi phí trước hoạt động(tư vấn thiết kế, pháp lý, giám sát…) 1,527,931 USD Chi phí dự phòng: Tổng chi phí đầu tư: 763,965 USD 17,571,201 USD Phân bổ đều chi phí đầu tƣ cho 2 năm xây dựng 16 Phân tích tài chính Doanh thu Diện tích văn phòng cho thuê: 8,756 Đơn giá cho thuê văn phòng tháng (không bao gồm thuế VAT) 45 Diện tích căn hộ cho thuê 4,538 Đơn giá cho thuê căn hộ tháng m2 USD/m2 m2 35 USD/m2 Phí dịch vụ văn phòng tháng 3 USD/m2 Phí dịch vụ căn hộ tháng 1 USD/m2 Phí đỗ xe ô tô tháng: 100 USD/chỗ Phí đỗ xe máy tháng: 5 USD/chỗ Tỷ lệ thuê văn phòng: Năm 1 2 3 Tỷ lệ thuê 70% 85% 95% Từ năm thứ 3 hoạt động trở đi tỷ lệ thuê là 95% Tỷ lệ cho thuê căn hộ là 95% cho các năm 17 Phân tích tài chính Chi phí hoạt động vận hành Chi phí hoạt động sau khi dự án hoàn thành: Trong 5 năm đầu: 20% tổng doanh thu Kể từ năm thứ 6 trở đi: 30% tổng doanh thu Chi phí thuê đất: 15.88 Tiền thuê đất hàng năm: 32,216 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 25% Suất chiết khấu 18% USD/m2/năm USD/năm Chi phí trả lãi + vốn gốc Năm Nợ gốc đầu kì Trả vốn gốc Trả lãi Nợ gốc cuối kì 1 2 3 4,373,600 8,747,201 8,747,201 0 0 8,747,201 787,248 1,574,496 1,574,496 4,373,600 8,747,201 0 18 Phân tích tài chính Phân tích dòng tiền 19 Phân tích tài chính Các chỉ số tài chính Suất chiết khấu (r): Hiện giá thuần (NPV): Suất sinh lời nội bộ (IRR): Thời gian hoàn vốn:  18% 2.482.529 20,89% 6 năm 4 tháng USD Dự án khả thi về mặt tài chính 20
- Xem thêm -