Tài liệu Bài tập lớn Sức bền tàu

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
locpham35120

Tham gia: 24/04/2016

Mô tả:

BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN MỤC LỤC I. Trạng Thái 6 (xuất bến với 100% hàng + 100% dự trữ)..........................................................4 1. Phân bố trọng lượng tàu..........................................................................................................4 a) Phân Bố Trọng Lượng Tàu Không.....................................................................................4 b) Phân bố trọng lượng tàu ở trạng thái đầy tải:...................................................................7 2. Cân Bằng Tàu........................................................................................................................16 3. Lực cắt và momen trạng thái 6.............................................................................................19 4. Tính momen uốn và lực cắt trên sóng..................................................................................22 5. Bảng Tổng Hợp Momen và lực cắt.......................................................................................25 a) Tàu Không..........................................................................................................................25 b) Trạng Thái 6.......................................................................................................................28 6. Đặc trưng hình học mặt cắt ngang.......................................................................................31 a) Mặt căt ngang giữa tàu......................................................................................................31 b) Bảng tính mô đun chống uốn............................................................................................32 7. Tính ứng suất pháp................................................................................................................35 a) Trạng thái 6........................................................................................................................35 b) Trạng thái đầy tải..............................................................................................................36 8. Tính ứng suất cắt...................................................................................................................36 a) Tính ứng suất tiếp trên đường trung hòa.........................................................................38 b) Tính ứng suất tiếp dưới đường trung hòa........................................................................40 9. II. Kiểm tra bền..........................................................................................................................42 a) Trạng thái tàu không tải....................................................................................................42 b) Trạng thái tàu đầy tải........................................................................................................42 TRẠNG THÁI 7 (Đến bến với 10% hàng + 10% dự trữ):..................................................44 1. Phân Bố Trọng Lượng Tàu Trạng Thái 7 (Đến bến với 10% hàng + 10% dự trữ):.........44 2. Cân Bằng Tàu........................................................................................................................60 3. Lực Cắt Và Momen...............................................................................................................64 4. Mô đun chống uốn mặt cắt ngang:.......................................................................................67 5. Ứng suất tiếp:.........................................................................................................................71 1 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN Lời nhận xét .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... 2 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU Giảng viên hướng dẫn: Th.S Đỗ Hùng Chiến Sinh viên thực hiện: Ngô Thái Sơn VT14 Bùi Văn Trí VT14 Nguyễn Thanh Quy VT14 Nguyễn Ngọc Luân VT14 CÁC THÔNG SỐ CỦA TÀU KIỂM TRA BỀN: Trong tải của tàu : Lượng chiếm Nước: Chiều dài tàu: Chiều rộng tàu: Chiều cao mạn: Chiều chìm: DWT W L B D d 9637.43 15756.8 111.56 31.7 7.31 4.5 (T) (T) (m) (m) (m) (m) 3 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN I. Trạng Thái 6 (xuất bến với 100% hàng + 100% dự trữ) 1. Phân bố trọng lượng tàu a) Phân Bố Trọng Lượng Tàu Không Tổng Crane trọng Các thành phần hoist lượng tải trọng crane crane loose từng Vỏ tàu house jib item sườn Trọng lượng 5923,20 131,01 52,30 12,80 Phân bố 0-1 75,36 75,358 khối lượng 1-2 43,67 119,03 75,358 2-3 43,67 1,69 120,72 75,358 3-4 43,67 1,69 120,72 75,358 4-5 1,69 77,05 75,358 5-6 1,69 77,05 75,358 6-7 1,69 77,05 75,358 7-8 1,69 77,05 75,358 8-9 1,69 77,05 75,358 9-10 1,69 77,05 75,358 10-11 1,69 77,05 75,358 11-12 1,69 77,05 75,358 12-13 1,69 77,05 75,358 13-14 1,69 77,05 75,358 14-15 1,69 77,05 75,358 15-16 1,69 77,05 75,358 16-17 1,69 77,05 75,358 17-18 1,69 77,05 75,358 18-19 1,69 77,05 75,358 19-20 1,69 77,05 75,358 20-21 1,69 77,05 75,358 21-22 1,69 77,05 75,358 22-23 1,69 77,05 75,358 23-24 1,69 77,05 75,358 24-25 1,69 77,05 75,358 25-26 1,69 77,05 75,358 26-27 1,69 77,05 75,358 27-28 1,69 77,05 75,358 28-29 1,69 77,05 75,358 29-30 1,69 77,05 75,358 30-31 1,69 6,40 83,45 75,358 31-32 1,69 6,40 83,45 75,358 32-33 1,69 77,05 75,358 75,358 33-34 75,36 Hệ số cánh tay đòn 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,50 19,50 20,50 21,50 22,50 23,50 24,50 25,50 26,50 27,50 28,50 29,50 30,50 31,50 32,50 33,50 Hệ số Momen (M) 37,68 178,54 301,79 422,50 346,70 423,75 500,79 577,84 654,88 731,93 808,97 886,02 963,06 1040,11 1117,2 1194,2 1271,2 1348,3 1425,3 1502,4 1579,4 1656,5 1733,5 1810,6 1887,6 1964,6 2041,7 2118,7 2195,8 2272,8 2545,1 2628,5 2504,0 2524,5 4 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN 75,36 75,36 75,36 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 59,72 46,74 37,04 27,43 75,358 75,358 75,358 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 148,201 59,720 46,741 37,040 27,430 Tổng M∗∆ L Pv - Tính toán: LCG = - Tàu: LCG = 60,257 %sai lệch: -0,531 % = 202564.98∗1,83 6119,38 6119,38 34,50 35,50 36,50 37,50 38,50 39,50 40,50 41,50 42,50 43,50 44,50 45,50 46,50 47,50 48,50 49,50 50,50 51,50 52,50 53,50 54,50 55,50 56,50 57,50 58,50 59,50 60,50 2599,9 2675,2 2750,6 5557,5 5705,7 5853,9 6002,1 6150,3 6298,5 6446,7 6595,0 6743,2 6891,4 7039,6 7187,8 7336,0 7484,2 7632,4 7780,6 7928,8 8077,0 8225,2 8373,4 3433,9 2734,3 2203,9 1659,5 202564.98 = 60,577 5 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 1 4 7 0 3 6 9 2 5 8 1 4 7 0 3 6 9 2 5 8 1 0- 3- 6- 9-1 2-1 5-1 8-1 1-2 4-2 7-2 0-3 3-3 6-3 9-4 2-4 5-4 8-4 1-5 4-5 7-5 0-6 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 Hình 1. Biểu đồ phân bố trọng lượng tàu không. 6 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN 7 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN b) Phân bố trọng lượng tàu ở trạng thái đầy tải: Các thành phần tải trọng Tàu không Crane boom Personnel Deck 1 Personnel Deck 2 Personnel Deck 3 Warehouse Provision Freezer Chiller Dk Cargo(2.268t/m2) No.1 FW TK No.1 FW TK ( C ) No.2 FW TK ( C ) No.1 FO TK ( C ) No.2 FO TK ( C) FP SWB TK ( S ) No.1 DB CW TK No.2 DB CW TK No.3 DB CW TK FO DAY TK LO DAY TK Tổng Hệ số tay đòn Hệ số momen Trọng lượng 6119.38 0 10.4 15.6 4 50 27 15 15 3825.00 619.05 1105.19 1247.55 738.44 738.41 210.07 315.76 346.62 345.29 5.92 3.15 15756.83 -35970.55 0-1 75.36 1-2 119.03 0.00 2-3 120.72 0.00 Phân bố tải trọng 3-4 4-5 120.72 77.05 0.00 0.00 105.9723 106.258 106.258 106.258 106.258 106.26 106.258 106.258 106.258 181.33 -59.50 225.29 -57.50 226.97 -55.50 226.97 -53.50 183.30 -51.50 183.30 -49.50 183.30 -47.50 183.30 -45.50 183.30 -43.50 -10789.15 -12953.95 -12597.00 -12143.06 -9440.10 5-6 77.05 0.00 6-7 77.05 0.00 7-8 77.05 0.00 8-9 77.05 0.00 -9073.50 -8706.89 -8340.29 7973.68 8 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU Các thành phần tải trọng GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN Trọng lượng Tàu không Crane boom Personnel Deck 1 Personnel Deck 2 Personnel Deck 3 Warehouse Provision Freezer Chiller Dk Cargo(2.268t/m2) No.1 FW TK No.1 FW TK ( C ) No.2 FW TK ( C ) No.1 FO TK ( C ) No.2 FO TK ( C) 6119.38 0 10.4 15.6 4 50 27 15 15 3825.00 619.05 1105.19 1247.55 738.44 738.41 FP SWB TK ( S ) No.1 DB CW TK No.2 DB CW TK No.3 DB CW TK FO DAY TK LO DAY TK Tổng Hệ số tay đòn Hệ số momen 210.07 315.76 346.62 345.29 5.92 3.15 15756.83 9-10 10-11 11-12 Phân bố tải trọng 12-13 13-14 77.05 0.00 77.05 0.00 77.05 0.00 77.05 0.00 77.05 0.00 77.05 0.00 77.05 0.00 77.05 0.00 77.05 0.00 106.258 106.258 106.258 106.258 106.258 106.258 106.258 106.258 106.258 14-15 15-16 16-17 17-18 184.20 34.53 207.93 207.93 207.93 207.93 207.93 207.93 34.53 34.53 34.53 34.53 34.53 34.53 34.53 183.30 217.83 425.76 425.76 425.76 425.76 425.76 425.76 402.03 -41.50 -39.50 -37.50 -35.50 -33.50 -31.50 -29.50 -27.50 -25.50 -15114.55 -14263.03 -13411.5 -12560.0 -11708.5 -10251.8 -35970.55 -7607.07 -8604.36 -15966.08 9 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU Các thành phần tải trọng Tàu không Crane boom Personnel Deck 1 Personnel Deck 2 Personnel Deck 3 Warehouse Provision Freezer Chiller Dk Cargo(2.268t/m2) No.1 FW TK No.1 FW TK ( C ) No.2 FW TK ( C ) No.1 FO TK ( C ) No.2 FO TK ( C) FP SWB TK ( S ) No.1 DB CW TK No.2 DB CW TK No.3 DB CW TK FO DAY TK LO DAY TK Tổng Hệ số tay đòn Hệ số momen Các thành phần Trọng lượng 6119.38 0 10.4 15.6 4 50 27 15 15 3825.00 619.05 1105.19 1247.55 738.44 738.41 GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN 18-19 19-20 20-21 21-22 77.05 0.00 77.05 0.00 77.05 0.00 77.05 0.00 106.26 106.26 184.20 184.20 34.53 34.53 106.26 184.20 106.26 184.20 Phân bố tải trọng 22-23 23-24 77.05 0.00 106.26 24-25 25-26 26-27 27-28 77.05 0.00 77.05 0.00 77.05 0.00 77.05 0.00 77.05 0.00 11.75 11.75 11.75 11.75 1.50 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 184.20 210.07 315.76 346.62 345.29 5.92 3.15 15756.83 402.03 402.03 367.50 367.50 367.50 195.05 195.05 195.05 195.05 184.80 -23.50 -21.50 -19.50 -17.50 -15.50 -13.50 -11.50 -9.50 -7.50 -5.50 -8643.7 -7166.3 -6431.3 -5696.3 -2633.2 -2243.1 -1853.0 -1462.9 -1016.4 -35970.55 -9447.8 Trọng lượng Phân bố tải trọng 10 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU tải trọng Tàu không Crane boom Personnel Deck 1 Personnel Deck 2 Personnel Deck 3 Warehouse Provision Freezer Chiller Dk Cargo(2.268t/m2) No.1 FW TK No.1 FW TK ( C ) No.2 FW TK ( C ) No.1 FO TK ( C ) No.2 FO TK ( C) FP SWB TK ( S ) No.1 DB CW TK No.2 DB CW TK No.3 DB CW TK FO DAY TK LO DAY TK Tổng Hệ số tay đòn Hệ số momen Các thành phần tải trọng GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN 28-29 6119.38 0 10.4 15.6 4 50 27 15 15 3825.00 619.05 1105.19 1247.55 738.44 738.41 210.07 315.76 346.62 345.29 5.92 3.15 15756.83 29-30 30-31 31-32 32-33 77.05 77.05 83.45 83.45 77.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.26 106.26 106.26 106.26 33-34 34-35 35-36 75.36 75.36 75.36 106.26 106.26 106.26 36-37 75.36 37-38 148.20 1.50 106.26 206.35 206.35 5.92 3.15 184.80 183.30 189.70 189.70 183.30 181.62 181.62 190.69 281.71 354.55 -3.50 -1.50 0.00 1.50 3.50 5.50 7.50 9.50 11.50 13.50 -275.0 0.0 284.6 641.6 998.9 1362.1 1811.5 3239.6 4786.4 -35970.55 -646.8 Phân bố tải trọng Trọng lượng 38-39 39-40 40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46 11 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU Tàu không Crane boom Personnel Deck 1 Personnel Deck 2 Personnel Deck 3 Warehouse Provision Freezer Chiller Dk Cargo(2.268t/m2) No.1 FW TK No.1 FW TK ( C ) No.2 FW TK ( C ) No.1 FO TK ( C ) No.2 FO TK ( C) FP SWB TK ( S ) No.1 DB CW TK No.2 DB CW TK No.3 DB CW TK FO DAY TK LO DAY TK Tổng Hệ số tay đòn Hệ số momen Các thành phần tải trọng GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN 6119.38 0 10.4 15.6 4 50 27 15 15 3825.00 619.05 1105.19 1247.55 738.44 738.41 210.07 315.76 346.62 345.29 5.92 3.15 15756.83 148.20 148.20 148.20 148.20 148.20 148.20 148.20 148.20 0.60 0.60 1.20 1.20 0.60 0.60 0.40 0.40 0.60 0.40 0.80 1.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 147.68 147.68 34.66 34.66 206.35 34.66 34.66 34.66 34.66 34.66 354.55 184.06 185.26 184.46 184.26 185.06 331.75 331.75 15.50 17.50 19.50 21.50 23.50 25.50 27.50 29.50 -35970.55 5495.5 3221.1 3612.6 3966.0 4330.2 4719.1 9123.0 9786.5 Trọng lượng Phân bố tải trọng 46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 12 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU Tàu không Crane boom GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN 6119.38 148.20 148.20 148.20 148.20 148.20 148.20 148.20 148.20 0 Personnel Deck 1 10.4 0.80 0.40 0.40 0.80 0.40 0.40 0.80 0.40 Personnel Deck 2 15.6 0.80 0.40 0.80 1.60 0.80 0.80 1.60 0.80 Personnel Deck 3 4 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 Warehouse 50 Provision 27 Freezer 15 Chiller 15 Dk Cargo(2.268t/m2) 3825.00 No.1 FW TK 619.05 No.1 FW TK ( C ) 1105.19 No.2 FW TK ( C ) 1247.55 No.1 FO TK ( C ) 738.44 No.2 FO TK ( C) 738.41 FP SWB TK ( S ) 210.07 No.1 DB CW TK 315.76 No.2 DB CW TK 346.62 No.3 DB CW TK 345.29 FO DAY TK 13.50 147.68 34.66 147.68 34.66 147.69 147.69 147.69 147.69 147.69 39.47 39.47 39.47 39.47 39.47 147.68 34.66 5.92 13 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU LO DAY TK GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN 3.15 15756.83 Tổng Hệ số tay đòn Hệ số momen Các thành phần tải trọng Tàu không Crane boom 332.55 331.75 332.15 338.16 336.96 336.56 337.76 350.06 31.50 33.50 35.50 37.50 39.50 41.50 43.50 45.50 -35970.55 10475.2 Trọng lượng 6119.38 11113.5 11791.2 12681.0 13309.9 13967.2 14692.5 15927.7 Phân bố tải trọng 54-55 148.20 55-56 148.20 56-57 148.20 57-58 59.72 58-59 46.74 59-60 37.04 60-61 27.43 0 Personnel Deck 1 10.4 0.40 0.80 0.40 Personnel Deck 2 15.6 0.80 1.60 0.80 Personnel Deck 3 4 Warehouse 50 Provision 27 Freezer 15 5.00 5.00 5.00 Chiller 15 5.00 5.00 5.00 Dk Cargo(2.268t/m2) 3825.00 No.1 FW TK 619.05 No.1 FW TK ( C ) 1105.19 No.2 FW TK ( C ) 1247.55 No.1 FO TK ( C ) 738.44 13.50 14 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN No.2 FO TK ( C) 738.41 FP SWB TK ( S ) 210.07 No.1 DB CW TK 315.76 No.2 DB CW TK 346.62 No.3 DB CW TK 345.29 FO DAY TK 5.92 LO DAY TK 3.15 15756.83 Tổng 52.52 39.47 M∗∆ L Pv Tính toán: LCG = - Tàu: LCG = 53.956 - Sai lệch % = 52.52 39.47 200.07 198.87 122.24 99.26 89.56 79.95 47.50 49.50 51.50 53.50 55.50 57.50 59.50 -35970.55 9612.6 - 52.52 202.37 Hệ số tay đòn Hệ số momen 39.47 52.52 9903.5 10241.9 6539.7 5508.8 5149.5 4756.8 = −35970.55∗1,83 = -2.089 =55.78+(-2.089)=53.691 15756,83 53.691−53.956 × 100 = 0.49 % 53.956 15 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN 600 500 400 300 200 100 0 0- 1 4 3- 7 0 3 9 2 1 4 7 6 8 1 6 5 8 0 3 9 2 5 6- 9-1 2-1 5-1 8-1 1-2 4-2 7-2 0-3 3-3 6-3 9-4 2-4 5-4 8-4 1-5 4-5 7-5 0-6 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 Hình 2. Biểu đồ phân bố trọng lượng tàu ở trạng thái đầy tải. 16 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN 2. Cân Bằng Tàu Trạng thái 6 Sườn LT (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Hệ Số (2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Tích Phân Tính lần I Ai (m2) (3) 32,429 33,253 34,078 34,902 35,758 36,899 37,438 38,230 39,086 39,910 40,830 41,590 42,446 43,271 44,126 44,951 45,807 46,631 47,455 48,311 49,135 49,959 50,815 51,639 52,495 53,319 54,175 55,031 55,824 56,680 58,360 59,184 60,040 61,688 62,544 63,368 64,224 65,048 65,904 66,729 67,553 68,409 (2)x(3) (4) 0,000 33,253 68,155 104,705 143,030 184,494 224,626 267,611 312,689 359,193 408,296 457,494 509,356 562,517 617,770 674,259 732,904 792,722 854,188 917,905 982,700 1049,143 1117,932 1187,704 1259,885 1332,985 1408,558 1485,842 1563,064 1643,708 1750,791 1834,701 1921,274 2035,711 2126,499 2217,891 2312,071 2406,791 2504,363 2602,412 2702,108 2804,753 (m2) (13) 33,253 67,331 68,979 70,659 72,656 74,337 75,668 77,316 78,996 80,740 82,420 84,037 85,717 87,397 89,077 90,757 92,437 94,086 95,766 97,446 99,094 100,774 102,454 104,135 105,815 107,495 109,207 110,855 112,503 115,039 117,544 119,224 121,728 124,232 125,912 127,593 129,273 130,953 132,633 134,281 135,961 Lực Nổi (13).(∆L/2).g (14) 30,414 30,241 61,590 63,990 65,557 67,420 68,987 70,229 71,767 73,334 74,960 76,527 78,035 79,602 81,169 82,737 84,304 85,871 87,408 88,975 90,543 92,080 93,647 95,214 96,781 98,349 99,916 101,512 103,050 104,587 106,953 109,289 110,856 113,192 115,528 117,095 118,662 120,229 121,796 123,363 124,901 126,468 Khoảng Sườn (15) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-41 17 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Tổng 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 69,233 70,089 70,913 71,769 72,593 73,417 74,273 75,097 75,953 76,777 77,633 78,458 79,916 80,138 68,789 65,651 40,322 4,248 0,000 0,000 3324,7911 d = 4,5 (m) GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN 2907,778 3013,814 3120,168 3229,596 3339,278 3450,608 3565,109 3679,768 3797,660 3915,647 4036,932 4158,248 4315,448 4407,568 3852,184 3742,090 2338,699 250,620 0,000 0,000 109597,266 137,641 139,322 141,002 142,682 144,362 146,010 147,690 149,370 151,051 152,731 154,411 156,091 158,373 160,053 148,927 134,440 105,973 44,570 4,248 0,000 128,035 129,602 131,169 132,736 134,303 135,841 137,408 138,975 140,542 142,109 143,677 145,244 147,373 148,940 138,561 125,049 98,496 41,223 3,612 0,000 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 Kiểm tra cân bằng: W = 6119,38 (T) B1= γ .g.∆L.∑(3)= 6111,74 LCG = 60,246 (m) LCB1=∆L..∑( (4)/.∑(3)= 60,32 γ = 1,025 (W-B)/W= 0,125 ≤ (0,1 ÷ 0,5)% ∆L = 1,83 (LCG-LCB)/L=0,069 ≤ (0,05 ÷0,1)% LCB = 60,372 (m) → Thỏa mãn điều kiện. g =0,98 L = 111,56 (m) dao = 1,023 (m) dfo = 2,634 (m) 18 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN 19 BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU GVHD: T.S ĐỖ HÙNG CHIẾN Sườn (1) p(x) b(x) q(x)=(2)-(3) Tích phân (4) (2) (3) (4) (5) Tích phân(5) (6) Hiệu chỉnh Lực cắt (5)-(7) (6).(∆L/2) (7) (8) (9) Hiệu chỉnh(9) (10) 0-1 181.3303 129.946 51.384 51.384 1-2 51.384 0.219 51.166 47.017 935.964 -888.947 225.286 259.95 -34.664 2-3 226.973 265.138 16.720 119.489 0.438 16.283 109.332 1871.928 -1762.596 3-4 -38.165 -21.445 114.765 0.656 -22.101 105.010 2807.892 -2702.882 226.973 265.257 4-5 -38.284 -59.729 33.591 0.875 -60.604 30.736 3743.856 -3713.120 183.303 265.376 -82.073 -141.802 -167.939 1.094 -142.895 -153.664 4679.820 -4833.484 5-6 183.303 265.495 -82.192 -223.994 -533.735 1.313 -225.306 -488.367 5615.784 -6104.151 6-7 183.303 265.614 -82.311 -306.305 -1064.033 1.531 -307.836 -973.590 6551.748 -7525.338 7-8 183.303 265.732 -82.429 -388.734 -1759.072 1.750 -390.484 -1609.550 7487.712 -9097.262 8-9 183.303 265.851 -82.548 -471.282 -2619.087 1.969 -473.250 -2396.465 8423.676 -10820.141 9-10 183.303 265.97 -82.667 -553.949 -3644.317 2.188 -556.136 -3334.550 9359.640 -12694.190 10-11 217.832 266.089 -48.257 -602.206 -4800.472 2.406 -604.612 -4392.432 10295.604 -14688.036 11-12 425.762 266.208 159.554 -442.652 -5845.329 2.625 -445.277 -5348.476 11231.568 -16580.044 12-13 425.762 266.327 159.435 -283.217 -6571.198 2.844 -286.061 -6012.646 12167.532 -18180.178 13-14 425.762 266.416 159.346 -123.871 -6978.285 3.063 -126.933 -6385.131 13103.496 -19488.627 14-15 425.762 266.505 159.257 35.386 -7066.769 3.281 32.105 -6466.094 14039.460 -20505.554 15-16 425.762 266.624 159.138 194.524 -6836.859 3.500 191.024 -6255.726 14975.424 -21231.150 16-17 425.762 266.743 159.019 353.543 -6288.791 3.719 349.824 -5754.244 15911.388 -21665.632 17-18 402.032 266.862 135.170 488.713 -5446.535 3.938 484.776 -4983.579 16847.352 -21830.931 18-19 402.032 266.981 135.051 623.764 -4334.057 4.156 619.608 -3965.662 17783.316 -21748.978 19-20 402.032 267.1 134.932 758.696 -2951.596 4.375 754.321 -2700.711 18719.280 -21419.991 Momen uốn (11) 20
- Xem thêm -