Tài liệu Bài giảng tuần hoàn máu sinh học 11

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 173 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Các thành phần cấu trúc của hệ tuần hoàn Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín Mao mạch phổi Mao mạch mang Động mạch mang Động mạch lưng có máu chảy dưới áp lực trung bình Tâm thất Tâm nhĩ Vòng tuần hoàn nhỏ Đ ộ ng m ạch chủ có m áu ch ả y d ư ới áp lực cao Vòng tuần hoàn lớn Tĩnh mạch Mao mạch Hệ tuần hoàn đơn của cá Mao mạch Hệ tuần hoàn kép của chim và thú Bảng nhịp tim của một số loài thú Loài động vật Nhịp tim (lần/phút) Voi 25-40 Trâu 40-50 Bò 50-70 Lợn 60-90 Mèo 110-130 Chuột 720-780 Loại mạch Động mạch chủ Động mạch lớn Động mạch bé Mao mạch Tĩnh mạch lớn Tĩnh mạch chủ Huyết áp (mmHg) 120 – 140 110 – 125 40 – 60 20 – 40 10 – 15 0 Câu hỏi về nhà: 1. Giải thích tại sao ở các loài thú, nhịp tim tỉ lệ nghịch với kích thước cơ thể? 2. Trình bày sự thay đổi của vận tốc máu trong hệ mạch? 3. So sánh mối liên quan giữa vận tốc máu với tổng tiết diên mạch. 4. Nêu các chứng bệnh liên quan đến huyết áp, nêu nguyên nhân gâu ra và nguyên tắc điều trị các bệnh này?
- Xem thêm -