Tài liệu Bài giảng trung quốc thời phong kiến

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 389 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ 10 BÀI 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Từ đầu năm học đến giờ các em đã học mấy hình thái xã hội? + Xã hội nguyên thuỷ. + Xã hội cổ đại. + Xã hội phong kiến. CHƯƠNG III Các triều đại trong lịch sử chế độ phong kiến Trung Quốc: Thời gian Triều đại Thời gian Triều đại 221-206 TCN TẦN 618-907 ĐƯỜNG 206TCN- 220 HÁN 907-960 NGŨ ĐẠI 220-280 TAM QUỐC 960-1279 TỐNG 265-316 TÂY TẤN 1271-1368 NGUYÊN 317-420 ĐÔNG TẤN 1368-1644 MINH 420-589 N-B TRIỀU 1644-1911 THANH 581-618 TUỲ Bài 5: “TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN” Lược đồ Trung Quốc cổ đại Công cụ bằng sắt xuất hiện ở Trung Quốc vào thế kỉ V TCN đã có tác dụng như thế nào đối với sản xuất? Sơ đồ chuyển biến xã hội Trung Quốc: - Hình thành 2 giai cấp mới: Địa chủ và nông dân lĩnh canh. Quý tộc ND giàu Nông dân công xã ND tự canh ND nghèo Nông dân lĩnh canh Nhận ruộng và nộp tô cho địa chủ Địa chủ Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành: quan hệ bóc lột địa tô. Nhà Tần – Hán được thành lập như thế nào? Lược đồ Trung Quốc cổ đại Tần Thủy Hoàng 1. Trung Quốc thời Tần - Hán: a. Sự hình thành nhà Tần - Hán: - Năm 221 TCN Doanh Chính thống nhất Trung Quốc lập ra Nhà Tần (221 – 206 TCN). - Năm 206 TCN, Lưu Bang lập ra Nhà Hán ( 206 TCN - 220). Lưu Bang b.Tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần-Hán: Hoàng đế Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước thời Tần - Hán? Trung ương Thừa tướng Thái uý Các quan văn võ Địa phương Quận Quận Huyện Huyện * Chính trị: Bộ máy nhà nước phong kiến Trung Quốc được tổ chức theo thể chế quân chủ chuyên chế. - Trung ương: Hoàng đế có quyền tuyệt đối, bên dưới có Thừa tướng, Thái úy cùng các quan văn vo. - Địa phương: Chia thành các quận, huyện. Quan đứng đầu quận (Thái thú), quan đứng đầu huyện (Huyện lệnh). Một đồng tiền xu thời Hán bằng đồng thế kỷ thứ nhất TCN. Vạn Lý Trường Thành MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LĂNG MỘ TẦN THỦY HOÀNG * Đối ngoại: - Thực hiện chính sách bành trướng, xâm lược mở rộng lãnh thổ lên phía Bắc, sang phía Đông, xâm lược Triều Tiên và đất đai của người Việt cổ. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở Hát Môn (Phú Thọ, Hà Tây). Quân khởi nghĩa chiếm Mê Linh (Vĩnh Phúc) rồi chiếm Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội) và Luy Lâu (Thuận Thành – Bắc Ninh). Thái thú Tô Định phải chốn về nước, khởi nghĩa thắng lợi . 2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường Nhà Đường xác lập 618 – 907. Đây là đỉnh cao của chế độ Phong kiến Trung Quốc. Bản đồ Trung Quốc thời nhà Đường năm 700
- Xem thêm -