Tài liệu Bài giảng tổng quan seo

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 229 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

Kiến thức buổi 1  Những Search Engine và Directory quan trọng.  Tìm hiểu chung về Google.  Các cột mốc quan trọng của Google.  Định nghĩa Seo, Sem.  Tìm hiểu hành vi khách hàng trên Internet.  Search Engine hoạt động thế nào?  Search Engine xếp hạng website của bạn như thế nào?  Nền tâng trong Seo là gì?  Cài đặt addon: Seo Quake, web developer, firebug...  Giâi thích thuật ngữ Seo. Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Search Engine Quan Trọng Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Market Search Share 2012 Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Thị phần tìm kiếm Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Hành vi người dùng Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Hành vi người dùng Hành vi mua hàng truyền thống Chú ý Thích Thú Mong muốn Nhớ lại Mua Hàng Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Hành vi người dùng Hành vi mua hàng trên Internet Chú ý Thích Thú Tìm Kiếm Mua hàng Chia sẻ Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Kinh doanh truyền thống Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Kinh doanh Online Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Seo là gì? Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com SEO là gì Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Sem là gì Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Seo & Adwords Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Seo & Adwords 25% 75% Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Tỷ lệ click Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Google hoạt động như thế nào ? Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Google hoạt động thế nào Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Quy trình hoạt động Google tung ra nhiều Spider tìm kiếm thông tin. Spider phát hiện website thông qua các liên kết Lưu trữ website vào data center khác nhau Phân loại website vào các category khác nhau Xử lý dữ liệu và xếp hạng website Cập nhập dữ liệu và hiển thị trên SERPs Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Bộ phận chính Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com
- Xem thêm -