Tài liệu Bài giảng tiếng việt 1 bài 91

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 142 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH A Trường tiểu học Chu Văn An Kiểm tra bài cũ ap, ăp, âp, op, ôp, ơp, up , ep, êp, ip, iêp , ươp , đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng Kiểm tra bài cũ Đọc câu ứng dụng Cá mè ăn nổi Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp. Kiểm tra bài cũ Nghe đọc viết Theo tổ Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 Học vần oa hoạ Bài 91 oa - oe Học vần oa hoạ hoạ sĩ Bài 91 oa - oe oe xoè Học vần oa hoạ hoạ sĩ Bài 91 oa - oe oe xoè múa xoè Học vần oa ho ạ hoạ sĩ sách giáo khoa oa hooa à bình Bài 91 oa - oe oe xoè múa xoè oeè chích cho mạnh khooeẻ Học vần oa ho ạ hoạ sĩ sách giáo khoa hoà bình Bài 91 oa - oe oe xoè múa xoè chích choè mạnh khoẻ LUYỆN VIẾT BẢNG CON Học vần: Bài 91: oa - oe oa oa oa oa oe oe oe oe ua ua ua ua hoa si hoa si lá tía tô lá tía tô múa xòe múa xòe • •    Học vần Bài 91 oa ho ạ hoạ sĩ sách giáo khoa hoà bình oa - oe oe xoè múa xoè chích choè mạnh khoẻ Học vần Bài 91 oa - oe oe oa ho ạ xoè hoạ sĩ múa xoè chích choè sách giáo khoa mạnh khoẻ hoà bình Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Bay làn hương dịu dàng.
- Xem thêm -