Tài liệu Bài giảng thương mại

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 204 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài giảng thương mại
LỚP: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP Trình bày: Th.S Dương Tố Dung CHƯƠNG TRÌNH HỌC 1. Buổi 1: Kiến thức chung về TMĐT 2. Buổi 2: Những điều cần biết về Website 3. Buổi 3: Marketing trực tuyến 4. Buổi 4: Thanh toán trực tuyến, An toàn C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 2 BUỔI 1: • Kiến thức chung về TMĐT • Các mô hình TMĐT • Bí quyết thành công trong TMĐT • Thực trạng TMĐT trên thế giới • Thực trạng TMĐT ở Việt Nam C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 3 BUỔI 2: • Website và những kiến thức cần có về Website – Khái niệm Website – Domain, Host, Vận hành – Các bƣớc xây dựng Website – Các rủi ro có thể xảy ra cho Website, khắc phục? – Một số chức năng thƣờng gặp, mục đích? – … • Những điều thiết yếu để có một website mang lại hiệu quả cao C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 4 BUỔI 3: • Kỹ năng Marketing trực tuyến hiệu quả với chi phí thấp nhất • Chiến lƣợc Marketing lan truyền với chi phí cực nhỏ • Marketing trực tuyến dành cho Doanh nghiệp B2B thị trƣờng xuất khẩu • Kỹ năng tối ƣu hóa Website để xếp hạng Top 10 trên Google.com C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 5 BUỔI 4: • Thanh toán trực tuyến • An toàn mạng trong TMĐT, cách phòng ngừa và khắc phục sự cố • Hỏi – Đáp • Phân tích tình huống cụ thể • Trắc nghiệm kiến thức cuối khóa C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 6 BUỔI 1: Bắt đầu Buổi 1 • Kiến thức chung về TMĐT • Các mô hình TMĐT • Bí quyết thành công trong TMĐT • Thực trạng TMĐT trên thế giới • Thực trạng TMĐT ở Việt Nam C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 7 BUỔI 1: Kiến thức chung về TMĐT • Định nghĩa Thƣơng mại điện tử “Thương mại điện tử là việc thực hiện các hoạt động thương mại dựa trên các công cụ điện tử, mà điển hình nhất là Internet, WWW” • Thƣơng mại điện tử giúp ích cho Doanh nghiệp nhƣ thế nào? – Marketing – Quản lý mối quan hệ khách hàng – Bán hàng – Mua hàng – Giao dịch nội bộ doanh nghiệp – Hợp tác với đối tác bên ngoài doanh nghiệp – Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh – … C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 8 BUỔI 1: Kiến thức chung về TMĐT • Lịch sử hình thành Thƣơng mại điện tử? • Các cấp độ phát triển của Thƣơng mại điện tử: – Phân chia thành 06 cấp độ • Cấp độ 1: hiện diện trên mạng • Cấp độ 2: có website riêng • Cấp độ 3: chuẩn bị cho Thƣơng mại điện tử, chƣa tích hợp, tự động hóa quy trình và dữ liệu • Cấp độ 4: đã có tích hợp, tự động hóa quy trình và dữ liệu • Cấp độ 5: Thƣơng mại điện tử không dây • Cấp độ 6: “cả thế giới trong một máy tính nối mạng” – Phân chia thành 03 cấp độ: • I-commerce: thƣơng mại thông tin • T-commerce: thƣơng mại giao dịch • C-commerce: thƣơng mại tích hợp C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 9 BUỔI 1: Kiến thức chung về TMĐT • Thƣơng mại điện tử làm thay đổi việc kinh doanh trên thế giới nhƣ thế nào? • Thƣơng mại điện tử phân chia theo các nhóm đối tƣợng: – B2B (Business to Business) – B2C (Business to Consumer) – C2C (Consumer to Consumer) – G2B (Government to Business) – G2C (Government to Citizen) – … C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 10 BUỔI 1: Kiến thức chung về TMĐT • Lợi ích Thƣơng mại điện tử mang lại cho DN? – Marketing đến thị trƣờng toàn cầu với chi phí thấp – Dịch vụ tốt hơn cho khách hàng – Tăng doanh thu – Giảm chi phí hoạt động – Tăng lợi thế cạnh tranh – … C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 11 BUỔI 1: Kiến thức chung về TMĐT • Những quan điểm sai lầm trong Thƣơng mại điện tử – Xây dựng xong website thì sẽ tự có khách hàng tìm đến – Có thể dùng website để marketing ra thị trƣờng toàn cầu một cách dễ dàng – Website sẽ thay thế các công cụ, kênh marketing khác – Giao diện, chức năng sao cũng đƣợc – Không cần chú trọng những thông tin thuyết phục ngƣời xem mua hàng – Không cần cập nhật thông tin thƣờng xuyên C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 12 BUỔI 1: Kiến thức chung về TMĐT • Những quan điểm sai lầm trong Thƣơng mại điện tử (tt) – Yếu tố mỹ thuật, nhiều hình ảnh là quan trọng – Không cần trả lời sớm email/yêu cầu từ ngƣời xem – Không quan tâm đến rủi ro trong thanh toán trực tuyến – Chỉ cần bắt chƣớc những mô hình đã thành công thì sẽ thành công – Cạnh tranh trong Thƣơng mại điện tử và Kinh doanh trực tuyến không dữ dội – Công nghệ gì cũng đƣợc, không thay đổi nhiều qua thời gian C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 13 BUỔI 1: Các mô hình trong TMĐT • Các mô hình trong TMĐT&KDTT (1) – Business Trading Community: cộng đồng thƣơng mại – Buyer Aggregator: nhiều ngƣời mua kết hợp – Distributor: nhà phân phối – Virtual Mall: chợ ảo – Metamediary: chợ ảo có xử lý giao dịch – Auction Broker: môi giới đấu giá – Reverse Auction: đấu thầu – Classified: rao vặt C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 14 BUỔI 1: Các mô hình trong TMĐT • Các mô hình trong TMĐT&KDTT (2) – Search Agent: dịch vụ tìm kiếm – Advertising Model: các mô hình quảng cáo – Generalized Portals: site thông tin tổng hợp – Personalized Portals: site thông tin tổng hợp cá nhân – Specialized Portals: site thông tin tổng hợp đặc biệt – Attention/Incentive Marketing: marketing có thƣởng – Free Model: mô hình miễn phí – Bargain Discounter: mô hình bán giảm giá – Infomediary Model: mô hình khai thác thông tin – Recommender System: hệ thống giới thiệu C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 15 BUỔI 1: Các mô hình trong TMĐT • Các mô hình trong TMĐT&KDTT (3) – Registration Model: mô hình đăng ký – Merchant Model: mô hình bán hàng – Virtual Merchant: bán hàng ảo – Catalogue Merchant: bán hàng theo catalogue – Bit Vender: nhà cung cấp sản phẩm số hóa – Brand Integrated Content: nội dung và nhãn hiệu tích hợp – Affiliate Model: mô hình cộng tác – Community Model: mô hình cộng đồng – Voluntary Contributor Model: mô hình đóng góp tự nguyện – Knowledge Networks: mạng tri thức C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 16 BUỔI 1: Các mô hình trong TMĐT • Các mô hình trong TMĐT&KDTT (4) – Subscription Model: mô hình đăng ký thành viên – Utility Model: mô hình dịch vụ công cộng • Một số mô hình phổ biến nhất: – B2C: siêu thị trực tuyến, bán hàng trực tuyến – B2B: sàn giao dịch – C2C: đấu giá, rao vặt – Quảng cáo: tin tức, diễn đàn – Cộng đồng: www.webtretho.com – … C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 17 BUỔI 1: Một số ngành CN trực tuyến • Một số ngành công nghiệp trực tuyến điển hình: – Bán lẻ trực tuyến – Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe trực tuyến – Lữ hành trực tuyến – Vận tải trực tuyến – Bán sản phẩm trí tuệ trực tuyến – Tạp hóa trực tuyến – Bất động sản trực tuyến – Dịch vụ pháp lý trực tuyến – Dịch vụ dành cho trẻ em – Ngân hàng, đầu tƣ tài chính trực tuyến C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 18 BUỔI 1: Một số ngành CN trực tuyến • Một số ngành công nghiệp trực tuyến điển hình (tt): – Học tập trực tuyến – Xuất bản trực tuyến – Giải trí trực tuyến – Nhân sự trực tuyến C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 19 BUỔI 1: Bí quyết thành công TMĐT • Nguyên tắc 7C – – – – – – – Context: bối cảnh chung Content: nội dung Community: cộng đồng Customization: làm theo ý khách hàng Communication: thông tin Connection: kết nối Commerce: thƣơng mại • Một số gƣơng thành công: – Alibaba.com, Hotmail.com, Google.com, YouTube.com, Amazon.com, eBay.com, Yahoo.com… – Audio4fun.com C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 20
- Xem thêm -