Tài liệu Bài giảng sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI 17 SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. Kể tên các dạng cơ năng? Thế năng hấp dẫn là gì? Tìm ví dụ? Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu 2. Khi nào vật có động năng? Tìm ví dụ? Động năng của vật phụ thuộc và những yếu tố nào? Trắc nghiệm: Sai rồi..! Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Động năng là cơ năng của vật có được do đang chuyển động B. Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều. C. Vật có động năng có khả năng sinh công. D. Động năng của vật chỉ phụ thuộc vận tốc, không phụ thuộc khối lượng của vật. Sai rồi..! Đúng rồi! Sai rồi..! BÀI 17 SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG A I. Sự chuyển hoá của các dạng cơ năng: 1. Thí nghiệm 1: Quả bóng rơi C1: Trong thời gian quả bóng rơi, độ giảm cao của quả bóng…………… dần, tăng dần. vận tốc của quả bóng……… C2: giảm dần, Thế năng của quả bóng ………. tăng còn động năng của nó………… B C3: tăng Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng………….dần, giảm vận tốc của nó……………dần. Như vậy, thế năng của quả tăng giảm bóng ………….dần, động năng của nó…………….dần. C4 A Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí ……và có thế năng B nhỏ nhất khi ở vị trí…... B có động năng Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí …..và A nhỏ nhất khi ở vị trí……. BÀI 17 SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I. Sự chuyển hoá của các dạng cơ năng: 1. Thí nghiệm 1: Quả bóng rơi 2. Thí nghiệm 2: Con lắc dao động C A B BÀI 17 SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I. Sự chuyển hoá của các dạng cơ năng: 1. Thí nghiệm 1: Quả bóng rơi 2. Thí nghiệm 2: Con lắc dao động C5: Vận tốc của con lắc tăng hay giảm khi: a.Con lắc đi từ A xuống B. b.Con lắc đi từ B lên C. C6: Có sự chuyển hoá từ dạng cơ năng nào sang dạng cơ năng nào khi: a.Con lắc đi từ A xuống B. b.Con lắc đi từ B lên C. Trả lời: a. Vận tốc tăng dần. b. Vận tốc giảm dần. a. Thế năng chuyển hoá thành động năng. b. Động năng chuyển hoá thành thế năng. Trả lời: C7: - Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất? - Có động năng lớn nhất? - Ở các vị trí A và C con lắc có thế năng lớn nhất. - Ở vị trí B, con lắc có động năng là lớn nhất. C8: -Ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ nhất? - Ở các vị trí A và C con lắc có động năng nhỏ nhất. - Các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu? - Các giá trị nhỏ nhất này bằng 0. - Ở vị trí B, con lắc có thế năng là nhỏ nhất. BÀI 17 SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I. Sự chuyển hoá của các dạng cơ năng: 1. Thí nghiệm 1: Quả bóng rơi 2. Thí nghiệm 2: Con lắc dao động 3. Kết luận: Động năng có thể chuyển hoá thành thế năng, ngược lại thế năng có thể chuyển hoá thành động năng. II. Bảo toàn cơ năng: Trong qúa trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hoá lẫn nhau nhưng cơ năng được bảo toàn. III. Vận dụng: C9: Hãy chỉ ra sự chuyển hoá từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau: a, Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung. b. Nước từ trên đập cao chảy xuống. Thế năng của cánh cung chuyển hoá thành động năng của mũi tên. Thế năng của nước chuyển hoá thành động năng. C9 c. Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng. Trả lời: - Khi quả bóng đi lên, động năng chuyển hoá thành thế năng. - Khi quả bóng đi xuống, thế năng chuyển hoá thành động năng. CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT ? Nhà máy Thủy điện Hòa Bình Tuy nhiên đó lại là nguồn năng lượng vô tận, hiện nay môi trường đang ô nhiễm, tài nguyên năng lượng đang dần cạn kiệt thì việc khai thác chuyển hóa các dạng năng lượng đó phục vụ con người là cần thiết. Có thể xây dựng Dòng nước mang nhiều động năng và thế năng đặc biệt là các thác nước Sức nó vì thế rất lớn các tàn nhàphá máycủa thủy điện đểcũng biến thế năng và động năng của dòng nước thành điện năng phục vụ cho con người có rất nhiều ích lợi vì điện năng là một dạng năng lượng sạch không ô nhiễm môi trường. BÀI 17 SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I. Sự chuyển hoá của các dạng cơ năng: 1. Thí nghiệm 1: Quả bóng rơi 2. Thí nghiệm 2: Con lắc dao động 3. Kết luận: Động năng có thể chuyển hoá thành thế năng, ngược lại thế năng có thể chuyển hoá thành động năng. II. Bảo toàn cơ năng: Trong qúa trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hoá lẫn nhau nhưng cơ năng được bảo toàn. III. Vận dụng: C9: Trả lời a. Thế năng của cánh cung chuyển hoá thành động năng của mũi tên. b. Thế năng của nước chuyển hoá thành động năng. c. - Khi quả bóng đi lên,động năng chuyển hoá thành thế năng. - Khi quả bóng đi xuống,thế năng chuyển hoá thành động năng. DẶN DÒ • Học thuộc bài. • Làm bài tập 17.1-> 17.11 trang 47-> 49 SBT. • Tìm thêm vài ứng dụng của sự chuyển hoá từ động năng sang thế năng và ngược lại trong cuộc sống. • Chuẩn bị bài mới: “ Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I : Cơ học “
- Xem thêm -