Tài liệu Bài giảng sinh học 7 bài 1

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 160 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

SINH HỌC 7 BÀI 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ MỞ ĐẦU Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ I- ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Thế giới động vật xung quanh chúng ta vô cùng đa dạng và phong phú: QS H1.1; 1,2 cho biết sự đa dạng về loài được thể hiện như thế nào? MỞ ĐẦU Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ I- ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Thế giới động vật xung quanh chúng ta vô cùng đa dạng và phong phú: +Đa dạng về số loài: có khoảng 1.5 triệu loài được phát hiện. VD: Vẹt có 316 loài. Một giọt nước biển cũng thấy số loài đa dạng +Đa dạng về kích thước cơ thể. Kể tên các động vật thu được khi: Kéo một mẻ lưới trên biển? => Cá (cá trích, cá ngừ, cá thu,..), mực, tôm biển, rùa biển… Tát một ao cá? => Cá lóc, cá trê, cá rô, cá sặc, tép … Đom đó qua đêm ở sông, ao…? =>Tôm, tép, cá lóc, ếch, nhái… Ban đêm trên cánh đồng có những động vật nào phát ra tiếng kêu? Ếch, nhái, ểnh ương, dế, cào cào Những tiếng kêu ấy được sử dụng trong mùa sinh sản, : Em nhận xét gì về số lượng cá thể trong đàn châu THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG chấu, đàn ong, bướm, hồng VÀ PHONG PHÚ hạc… ? MỞ ĐẦU Bài 1: I- ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Thế giới động vật xung quanh chúng ta vô cùng đa dạng và phong phú: +Đa dạng về số loài: có khoảng 1.5 triệu loài được phát hiện VD: Vẹt có 316 loài. Một giọt nước biển cũng thấy số loài đa dạng +Đa dạng về kích thước cơ thể. +Đa dạng về số lượng cá thể. MỞ ĐẦU Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG Một số động vật được con người VÀ PHONG PHÚ thuần hoá  nhiều dạng khác: I- ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ * Con người thuần hoá nuôi dưỡng những động vật hoang dại Thế giới động vật xung quanh chúng ta vô thành vật nuôi đáp ứng các nhu cùng đa dạng và phong phú: cầu khác. +Đa dạng về số loài: có khoảng 1.5 triệu loài được phát hiện. VD: Vẹt có 316 loài. Một giọt nước biển cũng thấy số loài đa dạng +Đa dạng về kích thước cơ thể. +Đa dạng về số lượng cá thể. Ví dụ: Gà nuôi có tổ tiên từ gà rừng nhỏ nhắn. MỞ ĐẦU Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ I- ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Thế giới động vật xung quanh chúng ta vô cùng đa dạng và phong phú: +Đa dạng về số loài: có khoảng 1.5 triệu loài được phát hiện VD: Vẹt có 316 loài. Một giọt nước biển cũng thấy số loài đa dạng. +Đa dạng về kích thước cơ thể. +Đa dạng về số lượng cá thể. * Con người thuần hoá nuôi dưỡng những động vật hoang dại thành vật nuôi đáp ứng các nhu cầu khác Ví dụ: Gà nuôi có tổ tiên từ gà rừng nhỏ nhắn. II- Đ A D Ạ NG V Ề TRƯỜNG SỐNG M ÔI II. ĐA DẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG: Ba môi trường vùng nhiệt đới: -Dưới nước: Mực, ốc, lươn, sứa -Trên cạn: Hươu, nai, hổ, báo -Trên không: Đại bàng, ngỗng trời, hải âu Kể 3 loài động vật thuộc ba môi trường ở vùng nhiệt đới? MỞ ĐẦU Bài 1: II- ĐA DẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG Đặc điểm nào giúp chim cánh cụt VÀ PHONG PHÚ thích nghi được với khí hậu giá I- ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ lạnh ở vùng cực? SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Thế giới động vật xung quanh chúng ta vô cùng đa dạng và phong phú: +Đa dạng về số loài: có khoảng 1.5 triệu loài được phát hiện. VD: Vẹt có 316 loài. Một giọt nước biển cũng thấy số loài đa dạng. +Đa dạng về kích thước cơ thể. +Đa dạng về số lượng cá thể. * Con người thuần hoá nuôi dưỡng những động vật hoang dại thành vật nuôi đáp ứng các nhu cầu khác. Ví dụ: Gà nuôi có tổ tiên từ gà rừng nhỏ nhắn. Chim cánh cụt có bộ lông rậm, lớp mỡ dày nên chim cánh cụt thích nghi được với khí hậu giá lạnh. San hô Sao biển Gôrila Chim vẹt uyên ương MỞ ĐẦU Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ I- ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Thế giới động vật xung quanh chúng ta vô cùng đa dạng và phong phú: +Đa dạng về số loài: có khoảng 1.5 triệu loài được phát hiện. VD: Vẹt có 316 loài. Một giọt nước biển cũng thấy số loài đa dạng +Đa dạng về kích thước cơ thể. +Đa dạng về số lượng cá thể. * Con người thuần hoá nuôi dưỡng những động vật hoang dại thành vật nuôi đáp ứng các nhu cầu khác. Ví dụ: Gà nuôi có tổ tiên từ gà rừng nhỏ nhắn. II- Đ A D Ạ NG V Ề TRƯỜNG SỐNG M ÔI Động vật rất đa dạng và phong phú về lối sống và môi trường sống. Nguyên nhân nào khiến Emvật cóvùng nhậnnhiệt xét đới đa động gì về sốngphú hơn dạng và lối phong động vậtVà vùng ôn đới và MôiNam trường Cực? Sống? Vùng nhiệt đới có khí hậu đất đai rất thích hợp cho hệ thực vật phát triển mạnh tạo ra điều kiện sống thích hợp (thức ăn dồi dào, môi trường sống thích ứng..) cho động vật cư trú, tồn tại, sinh sản. Vì thế chúng phát triển mạnh hơnvùng ôn đới và Nam Cực? MỞ ĐẦU Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ I- ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Thế giới động vật xung quanh chúng ta vô cùng đa dạng và phong phú: +Đa dạng về số loài: có khoảng 1.5 triệu loài được phát hiện. VD: Vẹt có 316 loài. Một giọt nước biển cũng thấy số loài đa dạng +Đa dạng về kích thước cơ thể. +Đa dạng về số lượng cá thể. II- Đ A D Ạ NG V Ề TRƯỜNG SỐNG M ÔI Động vật rất đa dạng và phong phú về lối sống và môi trường sống. Động vật nước ta có đa dạng và phong phú không? Vì sao?  Hệ động vật nước ta rất đa dạng và phong phú vì nước ta * Con người thuần hoá nuôi dưỡng những nằm ở vùng nhiệt đới, có nguồn động vật hoang dại thành vật nuôi đáp ứng thức ăn dồi dào (Phía đông giáp các nhu cầu khác. biển, rừng nhiều) có điều kiện sinh thái thích hợi cho hệ động vật Ví dụ: Gà nuôi có tổ tiên từ gà rừng nhỏ nhắn. phân bố rộng, phát triển đa dạng và phong phú. MỞ ĐẦU Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ I- ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Thế giới động vật xung quanh chúng ta vô cùng đa dạng và phong phú: +Đa dạng về số loài: có khoảng 1.5 triệu loài được phát hiện. VD: Vẹt có 316 loài. Một giọt nước biển cũng thấy số loài đa dạng +Đa dạng về kích thước cơ thể. +Đa dạng về số lượng cá thể. * Con người thuần hoá nuôi dưỡng những động vật hoang dại thành vật nuôi đáp ứng các nhu cầu khác. VD: Gà nuôi có tổ tiên từ gà rừng nhỏ nhắn. II- Đ A D Ạ NG V Ề TRƯỜNG SỐNG M ÔI Động vật rất đa dạng và phong phú về lối sống và môi trường sống. * Nhờ sự thích nghi cao với điều kiện sống, động vật phân bố ở khắp các môi trường như: nước mặn, nước ngọt, nước lợ, trên cạn, trên không và ở ngay vùng cực băng giá quanh năm. :Ta phải làm gì để thế giới động vật mãi đa dạng, phong phú ? Đáp: Để giữ gìn thế giới động vật luôn đa dạng, phong phú chúng ta cần: - Hiểu biết về đặc điểm sống, điều kiện sinh sản=>Tạo điều kiện sống thích hợp. - Có kế hoạch đánh bắt, khai thác hợp lí, đảm bảo kết hợp khai thác với phục hồi. - Chăm sóc đúng mứccác loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng Sau: Câu hỏi 1: Động vật có ở khắp mọi nơi do: a. Chúng có khả năng thích nghi cao. b. Sự phân bố có sẵn từ xa xưa. c. Do con người tác động. Câu hỏi 2: Động vật nhiệt đới, đa dạng phong phú hơn động vật vùng ôn đới do: a. Do khí hậu nóng, ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các loài động vật. b. Lượng thức ăn dồi dào, sinh sản nhanh làm số lượng loài tăng nhanh. c. Cấu tạo cơ thể thích nghi chuyên hoá cao đối với điều kiện sống. d. Câu a,b,c đúng. DẶN DÒ Học theo bài ghi, trả lời câu hỏi 1,2 sgk.  Đọc trước bài 2, chuẩn bị bảng 1, 2 trang 9 và 11 sgk.  Đọc mục “Em có biết”?
- Xem thêm -