Tài liệu Bài giảng rối loạn chuyển hóa glucid

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 811 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Đại cương Phương trình Henderson-Hasselbach : pH = pK + log [ HCO3-] [ H2CO3] = 6,1 + log [ HCO3-] PaCO2 _ + H = 24 x PaCO2/HCO3 Nhiễm toan chuyển hóa  ↓ pH = pK + log [ HCO3-] PaCO2  ⇓ ↡ Cơ chế: thận giảm khả năng thải trừ H+ tăng sản xuất H+ mất HCO3- Nhiễm toan chuyển hóa Nhiễm toan chuyển hóa: tăng khoảng trống anion AG = Na+ - (Cl- + HCO3-) = 12 ± 2 Nguyên nhân: nhiễm toan thể cetone nhiễm toan acid lactic ngộ độc suy thận ly giải cơ vân Nhiễm toan chuyển hóa khoảng trống anion bình thường (tăng Cl– /máu) K+ cao K+ thấp Suy thượng thận Viêm thận kẻ NH4Cl, Arg HCl Tiêu chảy RTA Nhiễm kiềm chuyển hóa    ↑ pH = pK + log [ HCO3-] ⇑ PaCO2 ↟ Cơ chế: cơ chế khởi phát (mất H+ qua đường tiêu hóa hoặc thận) và cơ chế duy trì nhiễm kiềm (giảm GFR, tăng tái hấp thu HCO3 ) Nguyên nhân: Mất dịch vị (nôn ói, hút dịch dạ dày) LợI tiểu quá mức Nhiễm toan hô hấp   ↓ pH = pK + log [ HCO3-] ↟ PaCO2 ⇑ Nguyên nhân: Ức chế trung tâm hô hấp Bệnh lý cơ hô hấp và thành ngực Tắc nghẽn đường hô hấp trên Bệnh phổI tắc nghẽn mạn tính Nhiễm kiềm hô hấp   ↑ pH = pK + log [ HCO3-] PaCO2 Nguyên nhân: Thiếu ôxy (hypoxemia) Tăng thông khí Kích thích trung tâm hô hấp Hô hấp hỗ trợ quá mức ↡ ⇓ RốI loạn acid-base đơn thuần RốI loạn Nhiễm toan chuyển hóa Nhiễm kiềm chuyển hóa Nhiễm toan hô hấp Nhiễm kiềm hô hấp pH H+   RốI loạn Nguyên phát _  _  pCO2  HCO3   HCO3   pCO2   pCO2 Đáp ứng Bù trừ pCO2  HCO3 _  HCO3 _
- Xem thêm -