Tài liệu Bài giảng phép trừ trong phạm vi 4 toán 1

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 624 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 1 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 TOÁN 1.Bài cũ Viết phép tính thích hợp: Tính: 3–1= 2 3–2= 1 2 - 1 = 1 TOÁN TIẾT: 38 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 2. Bài mới 4–3= 1 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 4–2 = 2 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 4–3= 1 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 4 – 3= 1 4 – 2= 2 4 –1= 3 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 4 3 4 1 3+1= 4 1+3= 4 4–1= 3 4–3= 1 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 2 4 2 2+2= 4 4–2= 2 Nghĩ giữa giờ TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 1 Tính: 4–1= 3 4–2= 2 2 3=2= 1 2–1= 1 4–3= 1 3–1= TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 Tính: 2 4 4 34 4 2 3 2 2 21 3 2 1 3 1 1 1 1 2 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 3 Viết phép tính thích hợp: 4–1= 3 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 Trò chơi 4- 4-3 1 4- 2 5 1 4 3 2 Chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe Chúc các em chăm ngoan học giỏi!
- Xem thêm -