Tài liệu Bài giảng phép cộng trong phạm vi 5 toán 1

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng môn toán lớp 1 Phép cộng trong phạm vi 5 Kiểm tra bài cũ + 1 2 3 + 3 1 4 + 1 1 2 + 1 3 4 4+1=5 1+4=5 3+2=5 2+3=5 4+1=5 1+4=5 4 5 1 3+2=5 2+3=5 3 5 2 4+1=5 1+4=5 3+2=5 2+3=5 Thực hành Bài 1. Tính 4+1= 2+3= 2+2= 4+1= 3+2= 1+4= 2+3= 3+1= Bài 2. Tính + 4 1 5 + 2 3 2 + 2 3 + 2 1 + 4 1 + 3 Bài 3. Viết phép tính thích hợp: a. 4 + 1 = 5 1 + 4 = 5 Bài 4. Viết phép tính thích hợp: b. 3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 4+1=5 1+4=5 3+2=5 2+3=5 Bài giảng kết thúc
- Xem thêm -