Tài liệu Bài giảng oxi-ozon hóa học 10

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH BÀI 29 OXI - OZON 1 Mục tiêu bài học  Tính chất vật lí, tính chất hóa học cơ bản của oxi và ozon là tính oxi hóa mạnh, trong đó ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.  Vai trò của oxi và tầng ozon đối vơi sự sống trên trái đất. 2 BÀI 29 OXI - OZON A. OXI I – VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ III – TÍNH CHẤT HÓA HỌC IV – ỨNG DỤNG 3 BÀI 29. OXI - OZON I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO + Oxi thuộc ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA + Cấu hình electron:1s22s22p4 có 6 electron lớp ngoài cùng + Liên kết cộng hóa trị không cực. + CTPT của Oxi là: O2 + CTCT của Oxi là: O=O 4 BÀI 29. OXI - OZON I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ • Oxi là chất khí, không màu, không mùi, không vị. • Dưới áp suất khí quyển oxi hoá lỏng ở -1830C. • Khí oxi tan ít trong nước hơi nặng hơn không khí với d = 32/29=1,1 5 BÀI 29. OXI - OZON I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Nguyên tử Oxi có: + Độ âm điện: 3,44 và nhỏ hơn Flo. + Cấu hình electron:1s22s22p4 có 6 electron lớp ngoài cùng nên Oxi dễ nhận thêm 2e khi tham gia phản ứng. + Oxi có số oxi hóa -2 trong các hợp chất trừ Flo. Oxi có tính oxi hóa mạnh. 6 BÀI 29. OXI - OZON I. VỊ TRÍ VÀ III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CẤU TẠO II. TÍNH CHẤT 1. Tác dụng với kim loại: trừ Au, Ag, Pt VẬT LÝ Thí nghiệm 1 III. TÍNH CHẤT Quan sát thí nghiệm, cho biết hiện tượng HÓA HỌC 1. Tác dụng với kim loại và giải thích? 0 0 4Na + O2 +1 -2 t0 2Na2O Natri oxit (Khử) (Oxi hóa) 0 0 3Fe + 2O2 +8/3 -2 t0 Fe3O4 Oxit sắt từ (Khử) (Oxi hóa) Kim loại + O2 to 7 Oxit kim loại BÀI 29. OXI - OZON I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Tác dụng với kim loại: Au, Ag, Pt 2. Tác dụng với phi kim III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 2. Tác dụng với phi kim: trừ Halogen Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 0 0 C + to O2 0 +4 -2 CO2 (Cacbon đioxit) S + 0 O2 to SO2 (Lưu huỳnh đioxit) Quan sát thí nghiệm, cho biết hiện tượng và giải thích? 0 0 to 4P + 5O2 +5 -2 2P2O5 (Điphotpho peoxit) to Phi kim + O2 8 +4 -2 Oxit phi kim BÀI 29. OXI - OZON I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Tác dụng với kim loại: trừ Au, Ag, Pt 2. Tác dụng với phi kim: trừ Halogen 3. Tác dụng với hợp chất III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 3. Tác dụng với hợp chất CO cháy trong không khí +2 -2 2CO + 0 +4 -2 to O2 2CO2 (Khí cacbonic) Etanol cháy trong không khí -2 0 +4 -2 C2H5OH + 3O2 -2 2CO2 + 3H2O Kết luận: Oxi có tính oxi hóa mạnh 9 BÀI 29. OXI - OZON I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Tác dụng với kim loại 2. Tác dụng với phi kim 3. Tác dụng với hợp chất IV. ỨNG DỤNG 5% 5% 10% Thuốc nổ nhiên liệu tên lửa Hàn cắt kim loại Y khoa 55% 25% IV. ỨNG DỤNG Công nghệ hóa chất Luyện thép 10 THUỐC NỔ VÀ NHIÊN LIỆU TÊN LỬA 11 HÀN CẮT KIM LOẠI 12 12 Y HỌC 13 CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT 14 LUYỆN THÉP 15 16 Để có sức khoẻ, ít bị mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp, con người cần một bầu không kh í trong l à nh v à gi à u oxi. H ãy trình bày một vài biện pháp để có được điều đó? - Giảm lượng khí thải độc hại ( khí cac bon nic,...) vào không khí/ - Trồng nhiều cây xanh. 17 KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG Oxi tác dụng với Kim loại ( trừ Au,Pt,...) Phi kim ( trừ halozen) Nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ Oxit Bazơ Oxi tác dụng với các đơn chất tạo ra oxit Oxit axit Oxit lưỡng tính Oxit không tạo muối 18 Câu 1 Oxi có tính oxi hóa mạnh tác dụng được với: A. Kim loại kiềm S B Kim loại quý: Au, Ag S C Kim loại phân nhóm chính nhóm hai S D Kim loại khác trừ Au, Ag, Pt Đ 19 Câu 2: Oxi sử dụng trong công nghiệp luyện thép chiếm bao nhiêu % lượng oxi sản xuất ra? A. 5% S B 10% S C 25% S D 55% Đ 20 20
- Xem thêm -