Tài liệu Bài giảng ôn tập các bảng nhân toán 3

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Toán 3 Ôn tập các bảng nhân 1 a) Tính nhẩm: 3  4 = 12 2  6 = 12 4  3 = 12 5  6 = 30 20  5 4 =  4 7 = 16 28  2 8 = 3  7 = 21 3  5 = 15 2  4 = 8 4  9 = 36 5  7 = 35 45  16 5 9 =  4 4 =  2 9 = 18 3  8 = 24 Toán Ôn tập các bảng nhân 1 a) Tính nhẩm: 200  3 Nhẩm : 2 trăm 3 = 6 trăm Vậy : 200  3 = 600 200  2 = 400 300  2 = 600 200  4 = 800 400  2 = 800 100  5 = 500 500  1 = 500 Toán Ôn tập các bảng nhân 1 Tính nhẩm (theo mẫu): Mẫu: 4  3 + 10 = 12 + 10 = 22 a) 5  5 + 18 = 25 + 18 b) 5  7 – 26 = 35 – 26 = 9 = 43 c) 2  2  9 = 4  9 = 36 3 Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế? Bài Bài giải: giải: Số Số cái cái ghế ghế trong trong phòng phòng ăn ăn đó đó có có là: là: 44  88 == 32 32 (cái (cái ghế) ghế) Đáp Đáp số: số: 32 32 cái cái ghế ghế 1 Tính chu vi hình tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ: 100 B 100cm 0cm 10 cm A C Chu vi hình tam giác ABC là 100  3 = 300 (cm) Đáp số: 300 cm Toán Ôn tập các bảng nhân (Xem sách trang 9) Bài sau: Ôn tập các bảng chia
- Xem thêm -