Tài liệu Bài giảng nguyên tử hóa học 8

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8 BÀI 4: NGUYÊN TỬ Zn H Cl Cl H Cl Zn Cl H H Một số quy định 1. Phần phải ghi vào vở - Các đề mục - Khi xuất hiện biểu tượng:  ở đầu dòng 2. Phần thảo luận nhóm cần giữ trật tự KIỂM TRA Chất có ở đâu ? Chất có ở khắp nơi, ở đâu có vật thể là ở đó có chất. Bài 4 – Nguyên tử I. Nguyên tử là gì? Em đã biết những gì về nguyên tử? - Nguyên tử là hạt trung hoà về điện. - Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. - Electron luôn luôn chuyển động. - Tổng điện tích dương của hạt nhân bằng tổng điện tích âm của các electron. Nguyên tử là gì? Cấu tạo ra sao? Bài 4 - Nguyên tử I. Nguyên tử là gì? - Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, tạo ra mọi chất. - Nguyên tử gồm Hạt nhân (+) Vỏ tạo bởi một hay nhiều electron (e, -) 1 cm 8 10 2+ Sơ đồ nguyên tử Heli Chỉ ra đâu là hạt nhân, đâu là vỏ nguyên tử? Bài 4 - Nguyên tử I. Nguyên tử là gì? II. Hạt nhân nguyên tử Proton (p, +)? Kí hiệu ? Hạt nhân nguyên tử gồm những loại hạt nào  Hạt nhân nguyên tử tạo bởi Nơtron (n), không mang điện Điện tích? 2+ + 8+ 11+ Hiđro Oxi Natri 19+ Kali So sánh số p và số e trong mỗi nguyên tử? Bài 4 - Nguyên tử I. Nguyên tử là gì? II. Hạt nhân nguyên tử - Hạt nhân nguyên tử tạo bởi  Số p = số e Proton (p, +) Nơtron (n), không mang điện Nguyên tử gồm những loại hạt nào? Proton Nguyên tử gồm 3 loại hạt Notron Electron Khối lượng nguyên tử được tính như thế nào? Bài 4 - Nguyên tử I. Nguyên tử là gì? II. Hạt nhân nguyên tử -Hạt nhân nguyên tử tạo bởi Proton (p, +) Notron (n), không mang điện Số p = số e  - Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. Có sơ đồ nguyên tử: Hiđro  Đơteri là proton, là nơtron Có nhận xét gì về hạt nhân nguyên tử của hiđro và đơteri ? Thảo luận nhóm (3’) Bài số 2/15 (SGK) a/ Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới nguyên tử, đó là những hạt nào? b/ Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện c/ Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân? a/ Nguyên tử tạo thành từ 3 loại hạt nhỏ hơn nữa là: - Hạt proton - Hạt nơtron - Hạt electron b/ Hạt proton (p,+) Hạt electron (e,-) c/ Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt proton. + Hiđro 2+ 8+ Heli Oxi 11+ Natri Trong nguyên tử electron chuyển động và sắp xếp ra sao? Bài 4 - Nguyên tử I. Nguyên tử là gì? II. Hạt nhân nguyên tử III. Lớp electron  Trong nguyên tử electron luôn chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. + 8+ 11+ 19+ Hiđro Oxi Natri Kali Đếm số lớp e, số electron lớp ngoài cùng của oxi và natri? Thảo luận nhóm (2’) Bài số 5/16 SGK Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau: 2+ Heli 6+ Cacbon 13+ Nhôm 20+ Canxi Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử? Bài số 1/15(SGK) Dùng các từ hay các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: “...(1)...tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện: từ Nguyên nhân ...(3).... nguyên ...(2).... tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt tửmang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron ...(4).... mang điện tích âm
- Xem thêm -